гр. София, ул. “Майор Димитър Думбалаков” 38, ет. 4
тел. 0887 545 446

Дислексия - диагностициране и терапия

Дислексия - диагностициране и терапия

Понеделник, 12 Август 2019

Как да познаем дислексията

За дислексия може да се говори, когато има обучителни трудности, които не са резултат от зрителни, слухови, моторни проблеми или умствено изоставане. Често при децата с дислексия се наблюдава и дефицит на вниманието, закъснение в говорното развитие, неправилно произношение на многосрични думи. Често те изглеждат доста несръчни и трудно се справят със задачи, изискващи координация на движенията и концентрация.

Диагностициране на Дислексия

В България дислексията се диагностицира от логопед и психолог. За целта се използват различни тестове. За да се стигне до диагноза трябва да бъдат разгледани редица фактори, като:

  • Развитието на детето, образователните способности и медицинската му история. Терапевтът вероятно ще ви зададе въпроси за тези области, а също така ще поиска информация за членовете на семейството ви и дали някой е има обучителни трудности и какви по-точно.
  • Семейство и ежедневие. Терапевтът може да поиска описание на семейството и домашния ви живот, включително кой живее у дома и дали имате някакви битови проблеми. Ако има социални фактори, които разсейват детето и му пречат да развие способностите си е възможно трудностите му да не се дължат на дислексия. тогава не може да говорим за дислексия.
  • Въпросници. Терапевтът може да накара вашето дете, членове на семейството или учители да отговарят на писмени въпроси. Възможно е на детето да бъдат направени тестове за идентифициране на речевите способности и способностите за четене.
  • Зрителни, слухови и неврологични тестове. Те могат да помогнат да се определи дали друго разстройство може да е причина за състоянието на детето ви.
  • Психологични тестове. Терапевтът може да зададе въпроси на вас и вашето дете, за да разбере по-добре психологичното му състояние. Това може да ви помогне да определите дали социални проблеми, тревожност или депресия не ограничават възможностите му.
  • Тестване на академичните умения. Вашето дете може да премине през набор от образователни тестове, за да се направи анализ на процеса и качеството на уменията за четене.

Терапия

Не е известен начин за коригиране на основните мозъчни изменения, които причиняват дислексия. Въпреки това, ранното откриване и оценка за определяне на конкретни нужди и подходящата терапия могат значително да подобрят негативното влияние върху качеството на живот.

Как да подпомогнем обучителния процес

Дислексията се контролира с помощта на специфични образователни подходи и техники и колкото по-рано започне интервенцията, толкова по-добре. Учителите могат да използват техники, включващи слух, зрение и докосване, за да подобрят уменията за четене. Използването на няколко сетива помага на детето да учи - например слушането на урок и проследяването с пръст на формата на използваните букви и изречените думи - помага при обработката на информация.

Терапията се фокусира върху подпомагането на вашето дете:

  • Научете го да разпознава звуковете, които съставят думите (фонеми);
  • Помогнете му да разбере, че буквите са графичния белег на звуковете, а свързването им образува думи;
  • Нека чете на глас, така ще изгради точност, бързина и ще постигне плавност при четене;
  • Направете речник от разпознати и разбрани думи.

Запомнете, че всяко дете е различно. При някои нарушението е по-сериозно, което може да наложи многократното повтаряне на всички тези упражнения и напредъкът може да бъде по-бавен.

Скоро очаквайте статията "Как да помогнат родителите на детето с дислексия"

troubled teenager tries study home 99043 2738