гр. София, ул. “Майор Димитър Думбалаков” 38, ет. 4
тел. 0887 545 446

Инна Минкова | психолог

Инна Минкова психолог

Казвам се Инна Минкова. Във Фондация „Нашите недоносени деца" съм от самото й създаване през 2012 г., работя активно с родители и семейства на деца, родени преждевременно. В Семеен център за недоносени деца „Малки чудеса" с удоволствие ще партнирам на децата и техните семейства, за да са по-здрави и по-щастливи.

Завършила съм клинична и консултативна психология в Софийски университет "Климент Охридски" и асистентско ниво по психодрама – психотерапевтичен действен метод за работа в групи.

Професионалният ми опит е предимно с деца с различни трудности и предизвикателства - работила съм в Център за социална Речник рехабилитация и интеграция на лица с проблеми от аутистичния спектър, Център за обществена подкрепа към Комплекса за социални услуги за деца и семейства на Фондация „Асоциация Анимус". В последната година работя като психолог в детска градина, където насочвам усилията си към комплексно подпомагане на деца, техните учители и родители. Поставям акцент върху силните страни на децата и възможностите им да развиват пълния си потенциал.