гр. София, ул. “Майор Димитър Думбалаков” 38, ет. 4
тел. 0887 545 446

Руслана Анастасова | ерготерапевт

Руслана Анастасова Ерготерапевт

Руслана Анастасова е ерготерапевт и майка на две палави момчета. Философията, която я води през годините на нейното лично и професионално израстване е, че търпението, съпричастността и автентичността са ключови фактори при работата с деца и техните семейства. С това убеждение тя се включва и в екипа на Семеен център за недоносени деца "Малки чудеса".
Руслана работи в Англо-Американсkото училище в София, като Ресурсен специалист на деца със специфични образователни и социално-емоционални потребности, като прилага социални и ерготерапевтични практики.
През 2002 г. завършва СУ "Св. Климент Охридски" със специалност "Социални дейности" /"Социална работа с деца"-бакалавърска степен.
Преминала е четири годишно обучение по "Музикотерапевтични подходи в психотерапията" към Българската Асоциация по Музикотерапия на ниво Музикотерапевт работещ под супервизия.
През 2012г. завършва своята следдипломна квалификация "Фамилно консултиране" към Нов Български Университет с водещ Златка Михова.
През 2015 г записва Магистърска програма по Ерготерапия към Русенския университет и успешно се дипломира през юни 2017.
Руслана работи с деца и техните семейства от почти 15 години, член е на Българската Асоциация по Музикотерапия и пълноправен член на АБЕТ( Асоциация на българските ерготерапевти).
Професионалните й интереси са свързани с емоционалното и социално развитие на децата, учене и развиване чрез игра, работа с деца със специфични образователни и емоционало-социални трудности; ерготерапевтични практики в ранна детска и училищна възраст, подкрепа на родители по пътя на отглеждане и подкрепа на деца които имат особености в развитието.