гр. София, ул. “Майор Димитър Думбалаков” 38, ет. 4
тел. 0887 545 446

Татяна Митова | логопед

Татяна Митова Логопед

Татяна Митова е логопед с опит в работата с деца със специфични езикови затруднения. Има бакалавърска степен по логопедия и магистърски степени от програмите „Комуникативни нарушения на развитието“ и „Предучилищна педагогика“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Завършила е обучение за работа по метода на Монтесори и обучение по Монтесори метод за деца със специални образователни потребности. Последните 10 години води занимания в група за деца със специални образователни потребности. Базов преподавател на СУ „Св. Климент Охридски“. Участвала в международно изследване на университета на Британска Колумбия за развитието на детската реч.


„В Център за детско развитие „Малки чудеса“ ще работя с убеждението, че всяко дете е чудо само по себе си. Всяко дете има правото да комуникира, да търси и получава подкрепа и внимание. Всяко                                                                                                                            дете заслужава да бъде обичано и приемано такова, каквото е.“