гр. София, ул. “Майор Димитър Думбалаков” 38, ет. 4
тел. 0887 545 446

Музикотерапия

Музикотерапия

Музикотерапията е подход, при който при работата с деца се използват музиката и нейните изразни средства, за да бъдат подкрепени определени нужди и постигнати определени терапевтични цели. Музикотерапията има широк спектър на приложение и нейната функция е стимулираща и подкрепяща. Тя оказва влияние върху развитието на децата, като нормализира дишането, сърдечния ритъм, стимулира сукателния рефлекс и наддаването на тегло, облекчава стреса и напрежението на родителите.


Музиката въздейства благоприятно когнитивното, моторно-двигателно, психо - емоционално развитие на детето. Оказва влияние върху социалните му умения и общото му интелектуално развитие. Чрез музиката децата имат възможност да проявят своята креативност и да се себеизразят по един непринуден и спонтанен начин.