Защо майките рискуват, за да защитят бебетата си

Защо майките рискуват, за да защитят бебетата си

Може да изглежда като даденост, че майките поемат допълнителни рискове, за да защитят децата си, но замисляли ли сте се защо?

Ново проучване, ръководено от Куми Курода в изследователския институт RIKEN Центъра за мозъчни науки (CBS) в Япония, показва, че при мишки, формите на възпитателно поведение, се движат отчасти от неврони в малка част от предния мозък, които съдържат протеин, наречен калцитонинов рецептор .

Прости действия като храненето и приемането на течности се контролират от различни части на хипоталамуса. Новото проучване се фокусира върху определянето на частта от мозъка, която е отговорна за много по-сложно поведение: грижата за бебетата. Както обяснява Курода:

„успяхме да разграничим мозъчните клетки, направляващи родителското поведение при мишки, до подгрупа неврони в централната MPOA област, които съдържат калцитониновия рецептор.“

Предишно изследване на екипа посочи централния MPOA (cMPOA) дял на хипоталамуса като център на възпитателното поведение. Тази част от мозъка съдържа повече от седем различни вида неврони, а целта на новото проучване e да се намери отличителен белег за онези, които са най-значимите за възпитанието.

Изследователите визуализирали 20 кандидат-гена в cMPOA на мишки отглеждащи малки, заедно с отличителните белези за активни неврони. Двойното маркиране е най-високо за гена на калцитониновия рецептор, което го прави най-вероятният отличителен белег за свързани с възпитанието неврони.

След това тези неврони били изследвани подробно. Имало три основни открития.

Първо, броят на cMPOA невроните с калцитониновия рецептор е по-висок при майки след раждане, отколкото при девствените жени, мъже или бащи.

Второ, входящите и изходящите връзки към тези неврони от други части на мозъка се променят при жените след раждане..

Трето, заглушаването на тези неврони напълно нарушава възпитаващото поведение.

Възпитаващото поведение на мишките включва изграждане на гнездо, задържане над малките в гнездото, събирането на малките и връщането им обратно в гнездото, наречено извличане на малки. След като критичните неврони били заглушени, девствените женски оставили малки, разпръснати около клетката, дори след чифтосване и раждане на свои собствени.

Други поведения като кърмене и изграждане на гнезда също били засегнати и майките действали, сякаш им липсвала мотивация да възпитават малките си. В резултат на това много малки не успявали да оцелеят без външна намеса.

След като установили, че cMPOA невроните, експресиращи калцитониновия рецептор, са необходими за грижовностт и възпитателното поведение, изследователите предположили, че самият рецептор има специална функция за генериране на засилена мотивация за грижа, наблюдавана при майките.

За да провери тази хипотеза, екипът измислил нов тест върху кученца. Вместо да поставят малките около краищата на домашната им клетка, те ги поставят в издигнат лабиринт. Да бъдеш в обятията на лабиринта е малко неприятно и страшно за мишките.

Девствените от женски пол, които иначе щели да спасяват малки в клетката, отказали да го направят в издигнатия лабиринт. За разлика от тях, мишките майки винаги спасявали малките, показвайки, че стремежът им към възпитание е по-голям. Когато обаче нивата на калцитониновия рецептор били намалени с около половината, дори майките-мишки се поколебали и им отнело много повече време, за да завършат спасяването.

„Родителите, както при хората, така и при животните, трябва да изберат да жертват едно поведение заради друго, за да се погрижат за децата си“,

казва Курода.

„Открихме, че повишеното регулиране на калцитониновия рецептор е като тласък в мозъка, който мотивира мишките да се грижат за своите малки, потискайки техния личен интерес и склонност да избягват рискови и неприятни ситуации.“

„Следващата стъпка е да се изследва ролята на експресиращия калцитонин рецептор cMPOA неврон във възпитаващото поведение на човекоподобните примати, което би трябвало да е подобно на това, което се случва при хората.“

Акценти

  • Калцитониновият рецептор и неговият лиганд амилин се експресират в медиалната преоптична област
  • Калцитонин рецепторът + невроните са от съществено значение за майчините и алопаренталните грижи
  • Както калцитониновият рецептор, така и амилинът са с повишено регулиране при майките след раждането
  • Урегулирането на рецепторите на калцитонин участва в поведението на майката

Обобщение
Майките бозайници проявяват повишена мотивация да се грижат за потомството, но основните невромолекулни механизми все още не са изяснени.

Тук съобщаваме, че калцитониновият рецептор (Calcr) и неговият лиганд амилин се експресират в отделни невронални популации в медиалната преоптична област (MPOA) и са завишени при майките. Calcr + MPOA неврони, активирани от родителски грижи, към соматомоторни и моноаминергични ядра на мозъчния ствол.

Ретроградното моносинаптично проследяване разкрива, че при майките се наблюдава значителна модификация на аферентите към Calcr + невроните. Нокдаунът на Calcr или амилиновата генна експресия възпрепятства поемането на рискови грижи от майката, а специфичното заглушаване на Calcr + MPOA невроните инхибира възпитателното поведение, докато фармакогенетичното активиране предотвратява инфанциди при девствени мъже.

Тези данни показват, че Calcr + MPOA невроните са необходими както за майчината грижа, така и за грижата от страна на други женски и че регулирането на амилин-Calcr сигнализирането в MPOA поне частично медиира поемането на рискови грижи на майката, вероятно чрез модифицирана коннектомия на Calcr + неврони след раждането.

Източник: https://neurosciencenews.com
Превод за Център за детско развитие “Малки чудеса”: Юлия Димитрова
Редактирано от Зорница Тодорова