Когнитивната стратегия за преоценка може да помогне на хората, които имат трудности с математиката, да регулират отрицателните си емоции, свързани с нея

Когнитивната стратегия за преоценка може да помогне на хората, които имат трудности с математиката, да регулират отрицателните си емоции, свързани с нея

Проучването открива невронни доказателства, че тази преоценка позволява повишаване на активността в областите на мозъка, отговорни за аритметиката – проправяйки пътя за подобряване на резултатите по математика. Констатациите са публикувани в Социално когнитивна и афективна неврология.

Тревогата около математиката, както предполага терминът, се характеризира с чувство на стрес или страх, които възникват при сблъсък със задачи по математика. Подобна тревожност може да има при човек през целия му живот, като не само влияе на постиженията по математика в училище, но пречи и на ежедневието.

Авторите на изследването Рейчъл Г. Пизи и нейният екип искат да проучат интервенционна стратегия, която може да облекчи ефектите от математическата тревожност, чрез насочване към емоционалния й компонент. Предложената от тях стратегия се фокусира върху когнитивната преоценка – практиката за преструктуриране на емоционална ситуация, преди тя да има шанс да окаже своето емоционално въздействие. Те предположиха, че ограничаването на афективния компонент на математическата тревожност трябва да освободи когнитивни ресурси, които след това могат да бъдат разпределени за задачите по математика.

„В крайна сметка ме интересува как емоциите си взаимодействат при ученето и мисленето. В този случай изучаването на математическата тревожност ни позволява да изследваме как тревожността и негативните емоции, свързани с математиката, пречат или възпрепятстват способността ни да се доближаваме до математиката или да решим задачата“, обясни Пизи, асистент и директор на когнитивната и афективна неврология (CAN ) лаборатория в университета Gallaudet.

„Тези емоционални процеси могат да имат големи последици, когато виждаме, че хората, притеснени заради математиката, биват възпирани от уроци по математика, както и от кариера, която включва количествени умения, като наука, технологии, инженерство и математика (STEM). В крайна сметка се интересуваме от разбирането как тези емоционални процеси работят в контекста на образованието, за да можем да създадем по-добри методи за контрол, за да помогнем на хората да получат по-положително преживяване и да намалим въздействието на тези негативни емоции върху тяхното представяне. „

Пизи и нейните колеги направиха извадка от 74 ученици на възраст между 13 и 22 години, които да участват в лабораторен експеримент. Студентите представиха различни нива на математическа тревожност, измерена чрез въпросник в края на изследването. Докато са прикрепени към скенер за функционално ядрено-магнитен резонанс (fMRI), субектите са преминали през поредица от опити, където са им били представени проблеми по математика или аналогичен проблем с думи.

„В това изследване на fMRI изследвахме как когнитивната преоценка, техника за регулиране на емоциите, която включва преосмисляне или преструктуриране на емоционално преживяване, може да се използва в контекста на математиката за тези, които са повишили математическата си тревожност“, каза Пизи пред PsyPost. „Тъй като хората, притеснени от математиката, изпитват повишена отрицателна емоция, докато решават задачи, ние предположихме, че те могат да се възползват от използването на техника, която да помогне за регулирането на тази отрицателна емоция.“

В началото на проучването учениците бяха обучени на когнитивна стратегия за преоценка, която ги научи да преформулират проблема (например да си представят, че го обясняват на приятел) или да преосмислят реакцията си на стрес към проблема (напр. Напомняйки си, че тревожността може да бъде полезна и потенциално да подобри фокуса им върху проблема). За всяка група от шест изпитания учениците бяха инструктирани да използват стратегия за преоценка или просто да подходят към задачите, както обикновено.

„За да„ преоценим “математически проблем, помолихме участниците да си представят, че решават задачата по математика, като например да обяснят проблема на приятел или да си представят, че стресът или безпокойството, които може да изпитват, ще им помогне да се справят с предизвикателството да решат проблема “, каза Пизи.

Както се очакваше, изследователите установяват, че учениците с по-голяма математическа тревожност се представят по-зле при математическите задачи в сравнение с тези с ниска математическа тревожност. Обаче стратегията за когнитивна преоценка изглежда стопява разликите в ефективността между двете групи. Учениците с математическа тревожност се справят по-добре при математическите задачи, когато използват стратегия за преструктуриране, в сравнение със случаите, когато подхождат към проблемите както обикновено.

Нещо повече, стратегията за преоценка се оказва най-ефективна сред тези с най-голяма математическа тревожност. Колкото по-висока е математическата тревожност на учениците, толкова повече тяхната точност се подобрява по време на преоценъчните изпитвания в сравнение с неоценяващите изпитвания. Учениците с по-голяма математическа тревожност също са склонни да оценяват опита си по-малко отрицателно в преоценъчните изпитвания.

Пизи и колегите й също така откриват невронни доказателства, които биха могли да обяснят, защо стратегиите за преоценка подобряват математическите резултати на учениците. Първо, учениците, използващи стратегията за преоценка, докато решават математическите задачи, показат модел на активност в мрежа от мозъчни области, които обикновено се активират по време на преструктурирането на емоционални стимули. Това предполага, че учениците са могли ефективно да прилагат когнитивна преоценка към математическите задачи.

Освен това, сред учениците, притеснени от математиката, подобренията в математическите показатели, които се дължат на стратегията за преоценка, са свързани с повишена активност в части от мозъка, участващи в аритметиката, по-специално двустранната интрапариетална бразда (IPS). Това откритие предполага, че стратегията за преоценка оценява подобренията на учениците, притеснени по математика, като засилва ангажираността на мозъчните зони, участващи в аритметиката.

„Резултатите показват, че за по-силно притеснените лица, използващи техника за преоценка, по-точните математически показатели също са свързани с повишена мозъчна активност в области на мозъка с повече нерви, които са свързани с аритметична обработка“, каза Пизи пред PsyPost.

„Като цяло този резултат показва, че силно притеснените от математиката лица, които прилагат тази техника за преоценка, показват подобрение в точността на математиката, което съответства на увеличаване на мозъчната активност в райони, свързани с математическите изчисления, което предполага, че това е обещаваща техника за подпомагане на хората с висока степен на математическа тревога в тяхното представяне и намаляване на негативния им опит. „

Но изследването – както всички изследвания – включва някои предупреждения.

„Трябва да се направят повече изследвания, за да се разбере как техниките за регулиране на емоциите, като преоценката, могат да бъдат използвани при обучението по математика или в контекста на„ реалния свят “, като математическите класни стаи“, обясни Пизи. „В това проучване всички наши участници изпълниха задачата във fMRI скенер и ние използвахме задачи, които всички наши участници вече са знаели как да направят: аритметични задачи за реда на операциите. Използването на техника, като преоценка, може да бъде много различно, когато хората са по-малко запознати с материала или са активно ангажирани в учебния процес. „

„В допълнение, хората, които изпитват математическа тревожност, могат да представляват разнообразен набор от образователна подготовка и учебен опит“, добави Пизи. „Въпреки че смятаме, че преоценката е гъвкава техника, която може да бъде приложена в най-различни контексти, това проучване не разглежда как тези различни преживявания и реални контексти могат да повлияят на резултатите, които виждаме в това проучване.“

Независимо от това, авторите заключават, че когнитивната преоценка показва обещаващи резултати, че интервенционна стратегия подобрява математическите резултати сред тези с висока математическа тревожност.

„Въпреки че не смятаме непременно„ математиката “като особено„ емоционална “, математическата тревожност предоставя важен начин за изучаване на емоциите и как те се появяват в реалния контекст“, каза Пизи. „Предишни проучвания, използващи когнитивна преоценка, са се фокусирали предимно върху по-традиционни афективни или емоционални стимули, като емоционални филми, снимки и други афективни преживявания.

„Въпреки това, когато разглеждаме мозъчната активност на участниците, докато те използват когнитивна преоценка, докато правят математически изчисления, ние също виждаме повишена мозъчна активност в същите мрежи от мозъчни зони, които се използват за преоценка на традиционните отрицателни стимули. С други думи, въпреки че участниците преоценяват математиката вместо негативните картини, ние все още наблюдаваме повишена активност в същите мрежи от мозъчни зони, които обработват регулирането на отрицателния ефект, използвайки преоценка. „

Източник: https://www.psypost.org
Превод за Център за детско развитие “Малки чудеса”: Петя Маринова