Неангажираните родители: характеристики, ефекти и причини

Неангажираните родители: характеристики, ефекти и причини

Неангажираните родители, понякога наричани небрежни/мързеливи родители, е родителски стил, характеризиращ се с липса на реакция към нуждите на детето. Неангажираните родители отправят малко или никакви изисквания към децата си, които често са безразлични, пренебрежителни или дори напълно неглижирани.

 

Основните стилове родителски подходи

 

През 60-те години психологът Диана Баумринд описва три различни стила родителски подходи въз основа на изследванията си с деца в предучилищна възраст: авторитарен, авторитетен и толерантен. В по-късните години изследователите добавят четвърти стил, известен като неангажиран родителски подход.

И така, как изглежда неангажираният родителски стил на пръв поглед? Тези родители имат малко емоционална връзка с децата си. Въпреки че осигуряват основни нужди като храна и подслон, те в по-голямата си част не участват в живота на децата си. Точната степен на участие може да варира значително.

Някои неангажирани родители може да са сравнително свободни с децата си, но все пак могат да имат някои основни ограничения, като например вечерен час. Други могат да бъдат направо пренебрежителни или дори директно да отхвърлят децата си. На децата може да им бъде даден минимумът, от който се нуждаят за оцеляване: като подслон, храна и облекло, но все пак малко или нищо по отношение на напътствието или привързаността.

 

Характеристики на неангажирания родителски стил

 

За да разберем по-добре в какво се състои неангажираното родителство, може да е полезно да разгледаме някои от ключовите характеристики на този родителски стил.

Чести модели на поведение на неангажирани родители:

 • Поддържат емоционална дистанция от децата си
 • Ограничават взаимодействието с децата си, защото са твърде обзети от собствените си проблеми
 • Осигуряват малко или никакво наблюдение
 • Поставят малко или никакви очаквания или изисквания за поведение
 • Показват малко топлина, любов и обич към децата си
 • Пропускат училищни събития и родителски срещи

Баумринд характеризира своите родителски стилове по отношение на две ключови измерения: родителска отзивчивост и родителска взискателност. Неангажираните родители са с ниско ниво и в двете измерения.

Те не реагират добре на нуждите на децата си и не осигуряват много обич, подкрепа или любов. Те също така отправят много малко изисквания към децата си. Рядко определят правила и не предлагат насоки или очаквания за поведение.

 

Причини за неангажирано родителство

 

Родителите, които проявяват неангажиран родителски стил, често са били отглеждани от неангажирани и пренебрежителни родители. Като възрастни може да открият, че повтарят същите модели, с които са били отгледани. Други родители, които проявяват този стил, могат просто да бъдат толкова увлечени в натоварения си живот, че им е по-лесно да предприемат практически подход, за да се справят с децата си.

В някои случаи родителите могат да бъдат толкова обгърнати от собствените си проблеми (т.е. да бъдат преуморени, да се справят с депресия, да се борят със злоупотреба с наркотични вещества), че всъщност не успяват да видят колко неангажирани са с децата си или просто не са в състояние да отговорят на емоционалните им нужди.

 

Ефекти от неангажираното родителство

 

И така, какво въздействие оказва възпитанието от неангажирани родители върху децата? Децата, отгледани от неангажирани родители, са склонни да изпитват редица различни ефекти.

Резултатите, свързани с неангажираното родителство, включват:

 • Деца, които са тревожни или стресирани, поради липсата на подкрепа от семейството
 • Деца, които са емоционално отдръпнати
 • Деца, които се боят да станат зависими от другите хора
 • Деца, които имат повишен риск от злоупотреба с вещества
 • Деца, които трябва да се научат да си осигуряват сами всичко, от което се нуждаят
 • Деца, които са склонни към повече престъпни прояви през юношеството

Изследователите свързват родителските стилове с редица детски резултати в области като социални умения и академични постижения. Децата на неангажирани родители обикновено се представят зле в почти всички области на живота. Тези деца са склонни да показват дефицити в познанието, привързаността, емоционалните умения и социалните умения.

Поради липсата на емоционална отзивчивост и любов от техните настойници, децата, отгледани от неангажирани родители, могат да имат затруднения при формирането на привързаност по-късно в живота. Пълната липса на граници в дома затруднява усвояването на подходящо поведение и разбирането на ограничения в училище и други социални ситуации, поради което децата с неангажирани родители са по-склонни да се държат зле.

От наблюдението върху последиците от този тип отглеждане на деца става ясно, че неангажираният родителски стил далеч не е идеален. За да пораснат като уверени личности, които са емоционално здрави и устойчиви, децата се нуждаят от подкрепа, топлина, любов, подходяща дисциплина, структура и насоки от възрастни, на които имат доверие.

Източник: https://www.verywellmind.com
Превод за Център за детско развитие „Малки чудеса“: Елена Цветкова