Четири начина за развиване работната памет на учениците от началните класове

Четири начина за развиване работната памет на учениците от началните класове

Децата с добра работна памет са склонни да се представят добре в училище, а учителите могат да им помогнат да затвърдят и развият това умение допълнително.

Като специалисти в сферата на образованието, ние сме наясно с взаимодействието между изпълнителните умения и успеха на ученика в училище, много преди да приемем предизвикателството да преподаваме дистанционно. Онлайн обучението само увеличава значението на изпълнителните умения на учениците. Това са процесни умения, които позволяват успешното изпълнение на задачи, и включват работна памет, иницииране на задачи, планиране и приоритизиране. Изследвания показват, че тези умения се развиват, когато на децата се предлага целево обучение и практика, които налагат използването им. Следователно учителите имат отговорност и, което е по-важно, възможност да развиват тези умения у децата.

Знаем, че учениците със слабо развита работна памет срещат повече трудности в класната стая. Работната памет е възможността за временно задържане и използване на информация. Ежедневните изисквания към работната памет на ученика включват следване на многоетапни указания и приоритизиране на информация.

Изискванията към работната памет се засилват, когато ученикът е онлайн. В тази среда, учебните дейности включват повече езикови умения, изпълнение на задачи с повече стъпки, създаване на нова рутина и често липсва визуална помощ. Много от стратегиите, които учениците използват в класната стая, за да посрещнат предизвикателствата, пред които се изправя тяхната работна памет, не са достъпни. Например, често забелязваме, че когато ученици със слабо развита работна памет са в класната стая, те използват коментарите на своите съученици като напомняне за изпълнение на задача. Но когато са онлайн, за учителите е по-трудно да включат визуално напомняне в подкрепа на тези ученици, например постери със задачи и идеи. През последната година, наблюдаваме как разликата между тези със силни и слаби изпълнителни умения расте.

Нека да поразсъждаваме: Как можем директно да подпомогнем развитието на работната памет както в класната стая, така и дистанционно? Ето и няколко малки промени, които планираме да направим в нашата рутина, дизайн и език.

Четири прости начина за укрепване на работната памет на учениците

Предсказуемост

Учениците не намират рутината за скучна. Напротив, тя намалява стреса и освобождават работната памет. Когато учениците усвоят дадена дейност и я превърнат в рутина, те могат да използват работната си памет за друга информация. Помислете за „рециклиране“ на информация. Например, представете определена структура и я използвайте в различни области на обучението. Когато учениците се научат автоматично да разпознават структурата, те могат да съсредоточат цялото си внимание върху самото съдържание.

Дизайн на работните листи

Избягвайте да оставяте празно място в работните листи. Когато има твърде много празни места, учениците първо трябва да разберат как да организират пространството. Празното място не предоставя никакви визуални напомняния за това каква задача изпълняват. Помислете върху използването на визуална помощ като текст с удебелен шрифт, символи и редове, за да организирате мисленето на учениците. Когато искате ученикът да отговори с дума или две, използвайте водещ символ. Ако искате по-подробен отговор, използвайте ред. По този начин, на учениците няма да им се налага да използват работната си памет, за да се придържат към посоката на задачата, но ще могат да се съсредоточат върху организирането на мисленето си. Освен това, ако следвате предсказуем модел на организиране на работните листи, учениците ще могат да се съсредоточат върху мисловни задачи от по-високо ниво.

Език

Планирайте начина си на изразяване, точно както бихте планирали съдържанието, което искате да покриете и материалите необходими за даден урок. Указанията трябва да бъдат конкретни, кратки, повтарящи се и да започват с глаголи. Учениците със слабо развита работна памет могат да задържат само малки количества информация. Когато всяко указание започва с глагол, учениците са по-склонни да запомнят и да използват приоритетно тази информация. Глаголите също така предоставят ключови думи, които могат да се повтарят. Например, вместо да кажете: „Пребройте групите банкноти и монети и ги съчетайте с правилните суми“, опитайте следното:

1. Пребройте парите.
2. Съчетайте групите с общите суми.

Така на учениците се подсказва да броят и да съчетават.

Преходи

Изследвания показват, че стресът оказва негативно влияние върху уменията на изпълнителската функция, по-специално върху способността на човек да използва работната си памет. Като учители, установихме това в началото на пандемията. Тъй като нивата на стрес се повишиха, способността ни да запазваме и припомняме информация пострада. Преходът от една към друга дейност не само задава тон, но също така може да увеличи или намали стреса, което влияе правопропорционално върху ефективността на работната памет на ученика. Ето няколко идеи за преход:

В училище, нека да се влиза в тишина в класната стая.

Пускайте една и съща песен в началото на всеки час. Когато песента свърши, учениците знаят, че ще започнете.

Изиграйте кратка, несъстезателна игра в началото на часовете.

Като учители, ние винаги мислим за учебната програма и за това как да преподаваме учебното съдържание. Често развиваме гореизброените умения, но не винаги го правим изрично и осъзнато.

Въвеждайки малки промени в рутината, дизайна и езика, можем да бъдем по-последователни и съзнателно да развиваме работната памет на учениците, като по този начин проправяме път към техния успех.

Източник:https://www.edutopia.org
Превод за Център за детско развитие „Малки чудеса“: Деница Ганчева
Редактор: Тонка Дучева