Какво представлява дискалкулията при децата

Какво представлява дискалкулията при децата

Няколко специфични за възрастта симптоми на дискалкулия, за да разберете как това малко известно състояние може да повлияе на вашето дете.

Идентифицирането на симптоми за специфични затруднения в ученето и разграничаването им от свързани състояния, като синдром на хиперактивност и дефицит на вниманието (ADHD) например, е предизвикателна задача дори за специалистите. Това е особено вярно за дискалкулията – малко известно обучително затруднение, което касае уменията по математика. Много деца (не само тези с дискалкулия) смятат математиката за трудна и скучна, а при наличие и на ADHD – съсредоточаването върху формули или последователност от изчисления върху цял лист от тетрадката става направо невъзможно.

Но дискалкулията е много повече от неприязън към математиката. Особеност в мозъка на вашето дете,най-вероятно в париеталния лоб, прави логическите модели на мислене, необходими за обучението по математика, объркващи и болезнени. Ако идентифицирате признаците навреме и предоставите на детето необходимата помощ – ще успеете да му помогнете да компенсира ограниченията, които мозъкът му поставя, и да развие нужните в математиката умения.

Симптоми за дискалкулия в дома и семейното ежедневие
Проблемите с математиката са сериозна неприятност за детето не само в училище. Математиката е навсякъде около нас и ежедневните ситуации, които изискват разбиране и боравене с цифри и стойности, затрудняват детето и в игрите, и в боравенето с пари, и дори в способността му да планира времето си.

Ако изпитвате съмнения – вгледайте се за наличието на тези специфични за различните възрасти симптоми за дискалкулия.

В предучилищна възраст:

 • отказва да брои;
 • затруднява се да преценява броя на предметите (носи ви две кубчета, а сте поискали пет);
 • затруднява се при сортиране на обекти по цвят, форма или тип;
 • не разбира как тече времето (оплаква се, че сестра му е в банята “от часове”, а са минали само няколко минути);
 • не запомня телефонния номер или адреса си.

В началното и средното училище:

 • не проявява интерес към математически и свързани с цифри игри
 • не успява да направи връзка между числа и символи и количества и посоки;
 • не умее да борави с пари (на касата подава шепа с монети вместо да избере няколко за конкретната сума);
 • не разбира колко е часа, когато гледа аналогов часовник (тип стенен или класически ръчен);
 • има затруднения с почерка;
 • не може да разпределя предмети на принципа дясно-ляво;
 • не обича да ходи на нови места без вас и не проявява любопитство към непознати места.

Гимназиален етап:

 • има погрешна преценка колко ще струва нещо или колко време ще отнеме пътуване;
 • не успява да се придържа към определен бюджет;
 • не запомня телефонните номера и адреси на приятели;
 • по време на ежедневни разговори избягва теми, свързани с математиката;
 • често пропуска важни събития или закъснява.

Симптоми за дискалкулия в училище
За разлика от дислексията, дискалкулията е малко известно обучително затруднение и дори училищните педагози може да не разпознаят предупредителните знаци за наличието на това състояние. Ако учителят на вашето дете ви казва, че „не е с математическо съзнание“, или че показва много по-голяма съпротива от връстниците си, помолете преподавателя да се вгледа в следните възможни симптоми:

В предучилищна възраст:

 • не запомня прости числа като телефона за спешни повиквания 112;
 • непрекъснато пита кога ще има междучасие или почивка за обяд (често като първо нещо сутринта) и изглежда объркано от отговора;
 • не се ориентира кога започва и свършва учебният ден;
 • затруднява се да обединява предмети по признак или да съставя равни по брой групи.

В начално и средно училище:

 • чувствително изостава по математика от връстниците си – все още се бори със събирането, докато останалите вече напредват със задачи за умножение;
 • не запомня прости математически правила;
 • все още си помага като брои на пръсти, а връстниците му вече са спрели да го правят;
 • не разбира лексиката и термините, с които борави математиката, и често не разбира задачи с думи;
 • не разпознава модели и последователности;
 • не разбира информация, поднесена с графики или диаграми;
 • не подрежда правилно едно под друго числата при задачи за събиране и изваждане.

Гимназиален етап:

 • използва калкулатор дори за прости изчисления със събиране и изваждане;
 • изостава чувствително спрямо съучениците си – все още усвоява основни понятия, докато останалите се включват в курсове по математика за напреднали;
 • не харесва, че различните часове се провеждат в различни стаи и често бърка класната стая, в която трябва да влезе за следващата дисциплина;
 • често закъснява за час.

Ако смятате, че детето ви проявява симптоми на дискалкулия – не се колебайте и възможно най-бързо потърсете преподавателите в училището за официална оценка как се справя детето ви! Независимо на каква възраст е детето, училището може да осигури съответното съдействие, с което да му бъде помогнато да разбере математиката и да се движи в еднакво темпо с останалите деца.

Източник: https://www.additudemag.com
Превод за Център за детско развитие „Малки чудеса“: Благовеста Симеонова
Редактор: Люкия Трифонос