Ерготерапия при аутизъм

Ерготерапия при аутизъм

Ерготерапевтите работят с деца и възрастни от аутистичния спектър, помагайки им да се справят по-добре с ежедневните си дейности. Ерготерапевтът е задължителен член от терапевтичния екип при работа с дете или възрастен от спектъра. Ерготерапията има широка насоченост, от подобряване на почерка и придобиване на умения за игра до сензорна интеграция.

Какво представлява Ерготерапевта?
Ерготерапевтите имат широки познания и умения и могат да работят в различни среди – болници, училища, у дома или други социални среди. Главната им цел е да помогнат на детето или възрастния да добие способността сам да се справя с ежедневните му дейности. Тези дейности могат да включват неща от писане на домашни, през миене на зъбите и ръцете до домакински задължения.

Защо ерготерапевтите работят с деца от аутистичния спектър?
Ерготерапевтите често работят с деца с физически недостатъци, получени в резултат на детска церебрална парализа или друго неврологично заболяване. Децата с аутизъм нямат изразени физически недостатъци, но често се борят със по-специфични затруднения като:

  • Нисък двигателен тонус (слаби мускули);
  • Сензорна дисфункция (повишен или понижен отговор на допир, звук, светлина, мирис или вкус);
  • Затруднения при моторно планиране (липса на координация и баланс);
  • Липса на имитативни умения, които помагат на децата да научават умения в игрите или други ежедневни умения;
  • Липса на социални умения, които научават децата как да участват във физически дейности и групови занимания.

Всички тези затруднения могат да се повлияват чрез различни методи на ерготерапия.

Как ерготерапевтите създават план за терапия.
Тъй като всяко дете е различно, ерготерапевтите, които работят с деца от аутистичния спектър създават индивидуален план за терапия, който съвпада с нуждите на всяко дете.

В допълнение, ерготерапевтите често наблюдават децата в различни обстановки, за да оценят колко добре могат да се справят с ежедневни дейности. Могат, например, да наблюдават дали детето успява да си облече и съблече връхна дреха с копчета, дали може да пише в тетрадка, как играе на детската площадка, дали може да реже с ножица, или да участва в групови занимания. Наблюдава се също така дали някои специфични сензорни дразнители като флуоресцентни лампи, сигнални устройства, или силни миризми създават трудности за детето.

След като наблюдението приключи, терапевтите създават индивидуални цели за всяко дете. Те са лични и зависят от нивото на функционалност и специфични нужди на детето. Някои може да са свързани с лична хигиена и житейски умения, други с академични умения, а трети – с двигателни умения и функциониране в социална среда. Например:

ergo

Как ерготерапевтите работят с деца от аутистичния спектър.
Обикновено, ерготерапевтите работят индивидуално с деца от аутистичния спектър и използвайки игри наблягат на зададените цели за подобряване на нивото на самостоятелността и самообслужване. Някои училища и детски градини имат „сензорни стаи“, в които детето може да си играе с вътрешни люлки, топки, да скача на батут и др. В допълнение, терапевтите могат да:

  • Да използват упражнения, за да укрепят мускулите на ръцете, краката или коремните мускули;
  • Да използват жилетка с тежести, за да подобрят концентрацията и да улеснят някои задачи;
  • Да използват сензорни пътеки, за да подобрят баланса и координация на детето и много други.

В някои случаи, обикновено когато детето е още много малко, терапевтът може да идва на домашни посещения. Могат да работят с родителите, показвайки им как да продължат терапевтичните методи когато терапевтът не присъства.

Ролята на терапия със сензорна интеграция.
Преди 2013 сензорната дисфункция не беше част от критериите за разстройство от спектъра на аутизъм. 2013 година, с публикацията на DSM – 5, бяха създадени нови критерии и сензорните проблеми бяха добавени към списъка със симптоми на аутизъм. Сега списъкът със сензорни проблеми включва хипер – или хипо сенсибилност към стимули (светлина, звук, вкус, допир и др.), или извънреден интерес към стимули (вглеждане към светлини, въртящи се обекти и др.). Тази промяна се дължеше на факта, че мнозинството от хора от спектъра с аутизъм (включително и високо функциониращи) търсят, или пък имат силни реакции към сензорни въздействия.

Днес сензорната интеграция е широко призната терапия и върви заедно с ерготерапията. Разстройство на Сензорната Обработка (първоначално наречено Дисфункция на Сензорната Интеграция) е неврологична дисфункция, при която сензорната информация, която човек възприема, води до анормални реакции.

Терапията със сензорна интеграция използва различни техники като люлеене, четкане, скачане, бутане, стискане, търкаляне и излагане на определени звуци, за да помогне на деца (и възрастни) с проблеми със сензорната обработка да намалят реакцията си към или прекомерната нужда от интензивни физични усещания.

Ролята на Ерготерапевтите в социалната Среда.
Не всички ерготерапевти са минавали обучение в терапия чрез социални умения, но много от тях имат мултидисциплинарен подход, който комбинира ерготерапията с други традиционни и иновативни инструменти за социално образование. Например:

Ерготерапевтите работят върху пространствена ориентация и координация на движението на детската площадка. Това включва люлеене на люлките, катерене и други форми на игри. Това дава възможност на ерготерапевта да работи едновременно за физически и емоционални/когнитивни умения.

Ерготерапевтите могат да използват и техники от развлекателната терапия, работейки с децата, за да участват в различни дейности като летни училища, плуване, отборни спортове и колоездене.

Ерготерапия за Възрастни от аутистичния спектър.
Много възрастни с аутизъм използват ерготерапия. За някои, това е инструмент за създаване на ежедневни умения като например готвене, чистене, обличане, сгъване и др. За други, това е метод, чрез който се справят със стреса, изграждат физическа издръжливост или подобряват развлекателните си умения.

Превод за Център за детско развитие “Малки чудеса”: Ема Хазаросян
Източник: https://www.verywellhealth.com