Образна диагностика на мозъка показва, че определящите черти се създават още в момента, в който сме родени

Образна диагностика на мозъка показва, че определящите черти се създават още в момента, в който сме родени

Функционалните мрежи на мозъка, свързвани с поведението са забележими и при малки бебета

Все още има много неразгадани загадки за човешкия мозък и неговото развитие. Сега едно ново проучване, публикувано във „Frontiers in Psychiatry“, хвърля нова светлина върху невро-биологичния произход на нашите индивидуални черти.

Функционалната свързаност е координираната дейност, активиране или деактивиране, във времето, между отделни области на мозъка, независимо от тяхната физическа близост или вида на невронните връзки между тях. Промените във функционалната свързаност могат да бъдат признак на психични нарушения като депресия, хранителни разстройства и шизофрения и се смята, че са свързани с развитието.

Знаем, че психичното здраве се характеризира с три функционални мозъчни мрежи.

Първият е хипосвързаност в рамките на фронтопариеталната мрежа (FPN), която участва в когнитивния контрол на емоциите и вниманието.

Второто е хиперсвързаност в мрежата по подразбиране (DMN), която участва в социалното познание и блуждаенето на ума.

И накрая, хипосвързаност в хомоложната интерхемисферна мрежа (HIN), която е замесена в регулирането на емоциите.

Изследване на мозъка на бебето

Изследователите се фокусираха върху два въпроса.

Първо, за идентифициране и картографиране на индивидуалната променливост в трите дефинирани функционални мозъчни мрежи (FPN, DMN и HIN) при новородени и едномесечни бебета. За тази цел изследователите са използвали функционална близка инфрачервена спектроскопия (fNIRS), която използва специлслнса шапка, чрез която се измерва на мозъчната активност.

След това те разгледаха как променливостта във функционалната свързаност може да предскаже индивидуалните различия в темперамента на бебето, който се отнася до вродената им личност, която присъства от раждането. Изследователите се съсредоточиха върху три важни измерения на темперамента на бебето: регулиране или ориентиране (измерено чрез гушкане, успокояване и удоволствие с ниска интензивност), отрицателна емоционалност (страх, тъга и стрес до ограничение), положителна емоционалност (смях/усмивка, ниво на активност и вокална реактивност). Изследователите помолиха родителите да попълнят въпросник за темперамента на децата си.

Констатациите показват, че функционалните мозъчни мрежи, които влияят на нашето поведение, се развиват през първия месец от живота на човек. По-конкретно, изследователите определят функционалната свързаност в трите изследвани кортикални мозъчни мрежи при малки бебета и са установили, че тези мрежи се различават забележимо при всяко дете.

Първо по рода си проучване

Това означава, че невронните връзки в мозъка ни, които определят човешките поведенчески черти, вече присъстват от раждането и са уникални за всеки индивид. „Нашите основни открития показват, че скоро след раждането по-голямата свързаност между фронталните и париеталните мозъчни области е свързана с подобрена поведенческа регулация при малките бебета. Доколкото ни е известно, това е първото проучване, което демонстрира, че свързаността за тази специфична мозъчна мрежа се развива в ранна детска възраст и играе роля за отчитане на индивидуалните различия във възникващите умения за саморегулация и контрол сред бебетата “, казва съавторът д-р Тоби Гросман от Университета на Вирджиния и Института за човешки познавателни и мозъчни науки „Макс Планк“.

Тези констатации изискват по-нататъшни изследвания, за да се развие по-задълбочено разбиране на ролята на функционалната мозъчна свързаност в ранното човешко когнитивно, емоционално и социално развитие и по-специално изследване на психиатрични разстройства.

„Има цял набор от психиатрични разстройства, които са свързани с различия във функционалната свързаност в мозъчните мрежи, изследвани при малки бебета в нашето проучване. Предишни изследвания предполагат по-екстремни индивидуални различия в тези мрежи, при тези в група от типично развиващи се бебета към възрастни, страдащи от тежка депресия. Но остава отворен въпросът дали демонстрираната връзка между мозъка и поведението в ранна детска възраст предсказва дългосрочни резултати от развитието, включително психиатрични заболявания.“

Източник: https://www.psypost.org
Превод за Център за детско развитие „Малки чудеса“: Луиза Попова
Редакция: Теодор Иванов
Photo credit: Freepik