Задържан Симетричен тоничен шиен рефлекс (STNR): Когато детето задържи STNR, някои области, свързани с обучението страдат

Задържан Симетричен тоничен шиен рефлекс (STNR): Когато детето задържи STNR, някои области, свързани с обучението страдат

Когато говорите за добро здраве при децата, правилната стойка е най-горе в списъка.

Добрата стойка на детето е също толкова важна, колкото правилната храна, упражненията и развитието на ума чрез учене. Точно както добрият сън през нощта дава нужната енергия на вашето дете през деня, правилната стойка е нужна на тялото и осигурява енергията, която предотвратява стреса и умората.

Често лошата стойка при децата е причинена от падане или травма. Понякога е поради външен фактор като недоспиване, което може да бъде причинено от неподходящ матрак. Знаете ли, че при децата, например, лошата стойка би могла да бъде знак за запазен вроден рефлекс? Това може да афектира както върху ежедневните им задачи, така и върху обучението им в училище.

Ако сте чели други статии за вродените рефлекси, знаете, че детето се ражда с много. STNR се появява от шест до девет месечна възраст и е бързо развиващ се рефлекс, който се развива напълно от девет месечна до единадесет месечна възраст. Той е преходен рефлекс и спомага за образуването на тоничният лабиринтинен рефлекс (TLR). Въпреки краткото му съществуване, STNR е решаващ инструмент в симфонията на рефлексите.

Този въздействащ рефлекс също допринася и за правилното двустранно движение и обработката на информация в двете полукълба на мозъка. Координацията око-ръка се развива и всичко това води до важни етапи, през които бебето ще премине, включително поклащане напред и назад, което води до пълното лазене.

Задържан STNR

Когато STNR остане повече, отколкото е нужно се смята за задържан. Как изглежда? Много често по-голямо бебе (между шест и дванадесет месечна възраст) не може да координира горната и долната част на тялото. Понякога детето ще “ходи мечешки” на ръце и крака, защото без координацията око-ръка и на долната и горната част на тялото, лазенето на ръце и крака няма да се случи. Още един отличителен белег е отслабен мускулен тонус. С израстването си, детето развива лоша стойка в седнало и изправено положение. Ще предпочита да лежи на пода, защото да седи с кръстосани крака ще му бъде неудобно. Всичко, което притиска гърба му ще предизвика гърчене и въртене. Това най-често е и причината да срещат проблеми с вниманието и концентрацията в класната стая. Когато детето е на земята, ще седне най-често във W-образен седеж.

Още един знак за задържан STNR е когато детето има несинхронизирани движения при плуване. Те нямат нужната координация между горната и долната част на тялото, за да осъществят нужните движения. Признаците за задържане на STRN включват:

– Неспособност за координация на ръце и колене

– Лоша стойка

– Слаб мускулен тонус

– Предпочита да лежи на земята

– Лоша стойка в седнало положение

– Некоординирани движения

– Затруднения при плуване

– W-образен седеж

Поведение в класната стая на детето при задържан STNR

С израстването на детето и попадането му в училищна среда и при наличието на задържан STNR, могат да се появят множество проблеми. В този случай най-често когато детето седи. Слабата концентрация понякога води до въртене на стола, особено когато той притиска гърба на детето. Това може да го разсейва и дори да му причинява болка, което да води до лошо поведение в училище. Докато доста родители смятат, че детето им може да има синдром на хиперактивност с дефицит на вниманието (ADHD), заради този проблем, въртенето и проблемите с вниманието могат да бъдат причинени и от задържан STRN. Въпреки това деца с ADHD могат да имат и задържан STNR, което да им създава още по-голям дискомфорт в класната стая.

Четене

Възможни са проблеми с четенето, които да вървят ръка за ръка с проблеми с писането. Когато детето има наличен STNR то може да среща затруднение с визуалната си координация. Докато се опитват да следват думите на реда или да се фокусират наблизо и надалеч, ще имат затруднения да четат в книгите и на дъската, и после да запишат бележките си в тетрадките.

Писане

По време на изключително важните години от детската градина до трети клас, децата научават основите на писането. Това е развиващо се умение, изискващо сериозно количество концентрация, краткотрайна памет и памет на мускулите. Лошият правопис също може да бъде следствие от STNR. Заради слабата концентрация и въртенето, детето може да показва незаинтересованост към работата в училище, която включва писане, в голяма степен.

Математика

Много деца, които страдат от задържан STNR често срещат затруднения в математиката. Страниците са изпълнени с колони и цифри, разпръснати по листа. Колоните с цифри обикновено са по диагонал на страницата. Противоположни числа (напр. 12 вместо 21 и 13 вместо 31) се срещат често. Когато се опитва да се справи с математическа задача, детето трябва да бъде в максимално удобна позиция, за да се фокусира. Това може да означава легнало на пода или право до дъска. Разграфяването на страниците могат да помогнат числата и колоните да бъдат прави и се уверете се, че на всяка страница има само няколко задачи, за да може детето да разпростре работата си.

Слаб контрол на импулсите

В едно изследване на деца с ADHD, те са били тествани и за задържан STNR – той е открит при много от тях. В “Симфония на рефлексите”, Бони Л. Брандес описва какво най-често се среща в емоционалното състояние на дете със задържан STNR:

“Емоционално и физически, дете със задържан STNR може да има слаб контрол на импулсите си. Заради дискомфорта в седнала позиция за дълъг период от време, то може да е разсеяно и да се концентрира трудно, когато бъде принудено да стои мирно на едно място.”

В горното проучване характеристиките на ADHD започват да намаляват, когато STNR е интегриран.

Източник:https://ilslearningcorner.com

Превод зa Център за детско развитие “Малки чудеса”: Дияна Русева

Редакция: Миглена Христова

Photo credit: Freepik