Много деца не са физически готови за училище

Много деца не са физически готови за училище

Възрастта, на която децата започват училище варира в целия свят. В Швеция, Дания и Финландия официалното образование започва от седемгодишна възраст, докато във Великобритания децата често започват на четири години. Това повдига въпроси относно готовността на децата за училище и дали те са в достатъчна степен емоционално, социално и физически развити, за да започнат училище.

Много деца във Великобритания посещават предучилищно образование под някаква форма, преди да започнат училище, благодарение на разкритите свободни места в детските градини за тригодишни деца (за двегодишни деца в неравностойно положение). Физическото развитие сега е основен елемент в Рамката за ранно развитие, която е еквивалент на национален учебен план за деца от три до пет години.

Дете, което физически е добре развито – има способности да изпълнява фини и груби двигателни умения, характерни за възрастта – има по-голяма възможност да стои изправено, да стои неподвижно, да отделя внимание и има по-добър двигателен контрол, необходим за държане на молив и писане.

 

Проблеми с координацията

 

Настоящото ни изследване показва, че много деца нямат физическото развитие, нужно, за да се справят с училищния живот. Тази липса на готовност би могла да се отрази на образователните им възможности.

През септември, 2015 г. аз и моят колега Пат Прийди, проучихме как 46 деца, които току-що бяха започнали училище (10 в частни училища и 36 в държавно училище, ще реагират на няколко теста.

Използвахме системата АBC, стандартизиран комплект от тестове, често използван за определяне на двигателни трудности.

В рамките на нашата извадка установихме, че малко под една трета от децата са започнали училище с двигателни трудности, които могат да повлияят на тяхното учене и поведение. 21 % от децата в нашата извадка имаха съществени двигателни трудности. За други 8% от децата двигателното развитие беше под очакваното за тяхната възраст, което означаваше, че те биха могли в бъдеще да срещнат проблеми с координацията.

В следващото проучване на група от 26 учители, 96% считаха, че физическото развитие на малките деца при започване на училище е намаляло през последните години, по-голямата част (80%) от учителите вярваха, че този спад се е случил през последните три до шест години.

 

Уседнал начин на живот

 

Тези първоначални открития разкриват, че сега децата започват училище физически по-малко подготвени, отколкото са били в предходните години. Едно от възможните обяснения е липсата на подходящ опит в движенията и физическата активност през ранния етап от живота на децата. Във времето, когато се появи нарастващо безпокойство относно неподвижния и уседнал начин на живот на децата, неактивният начин на живот в ранна детска възраст може да допринесе за липса на „готовност за училище” при малките деца.

Друга причина е, че децата прекарват по-малко време в игри на открито от преди. Едно изследване на Mothercare от 2014 г. сред 1000 родители, установи, че една четвърт от тях прекарват по-малко от 30 мин. в седмицата в игри на открито. За да се подпомогне развитието на добри движения, детето има нужда да се катери, пълзи, търкаля и да разбере какво значи да усетиш тревата между пръстите си.

Има също така изследвания, които съобщават за нарастване на уседналия начин на живот при младите хора. Особено тревожен е броят на часовете, които децата прекарват пред мониторите. В изследване, проведено от фирмата за пазарни проучвания Childwise, се посочва, че за децата между 5 и 16 год. времето, което прекарват пред мониторите се е удвоило през последните две десетилетия.

Изследванията продължават да намират най-добрите начини, за да се уверят, че децата са физически пригодни да започнат училище. Настоящето ни изследване разглежда програмата „Двигателни умения”, която е предназначена да осигури извършването на ежедневните движения, които детето може би е пропуснало да усвои в по-ранния си етап от живота. Например; заставане по корем, пълзене, пазене на баланс, подскачане и игра с топка.

Ранните отзиви от учителите, които интервюирахме относно въвеждането на програмата през учебната 2015-2016 г са, че тя е имала положителен ефект върху уменията на децата да пишат с ръка, да изпълняват инструкции и цялостната им готовност за училище.

С въвеждането на подходящата програма в точното време и възможностите за физическо развитие ще бъде осигурен по-добър старт в живота на децата, както и по-добър старт в техния училищен живот.

Източник: https://theconversation.com
Превод за Център за детско развитие “Малки чудеса”: Диян Иванов
Редактор: Диана Стойкова
Photo credit: Freepik