Ранният старт в четенето – признак за даровитост при децата

Ранният старт в четенето – признак за даровитост при децата

Децата започват да се учат да четат на все по-ранна възраст. Ето защо мнозина започват да се питат дали ранният старт в четенето е признак, че едно дете е даровито. Дали това наистина е така?

За да успееш в училище и в живота, е необходимо да си грамотен. Следователно не е чудно, че много родители полагат доста усилия, само и само техните деца да се научат да четат, колкото се може по-скоро. Някои родители купуват DVD дискове с фонетични упражнения и карти с изображения на букви и цифри и започват да учат децата си да четат почти в същия ден, в който ги приберат от родилния дом.

Научете се да разграничавате кога ранният старт в четенето е белег на даровитост и кога е просто резултат от усилията на много усърдни родители.

Развитие на познавателните способности

За да разберем защо и дали ранният старт в четенето може да е признак за даровитост, трябва да разберем как става развитието на познавателните способности у децата. Повечето учители са учили теорията на швейцарския психолог Жан Пиаже за развитието на детето и поради това мнозина не вярват на родители, които твърдят, че техните деца могат повече от други на същата възраст.

Така например, според Пиаже в третия стадий на детското развитие, т.нар. стадий на конкретните интелектуални операции (във възрастовата група 6-11 години), децата могат да мислят логично за конкретни понятия, такива, които се виждат или могат да се пипнат, но все още не умеят да мислят логично за абстрактни понятия като любов, мир и живот. Но родители на даровити деца знаят, че техните деца вероятно са умеели да мислят логично за подобни абстрактни понятия дори и преди 6-годишната си възраст.

Развитие на езиковите умения

За да вникнем в това как ранният старт в четенето може да бъде белег на даровитост, следващата стъпка е да разберем начина, по който децата придобиват езикови умения. По същество децата нямат нужда да бъдат учени как да говорят. За усвояването на езика е необходимо само детето да бъде изложено на този език. Това просто означава, че едно дете трябва да чува хората да говорят и да му говорят. Това развитие следва характерен процес за всички деца по света.

Даровитите деца и развитието на езиковите умения

Повечето деца следват подобен процес на развитие на езиковите умения и преминават през същите фази. Но даровитите деца могат да преминат през тези фази по-бързо от другите деца. Или привидно те прескачат някои фази, макар че е по-вероятно те да напредват през тях по различен начин.

Например, едно даровито дете може да не проговори до двегодишна възраст, но веднъж проговорило, може да се изразява с цели изречения. Може да изглежда така, като че ли детето е пропуснало фазата на фразите, съставени от две думи. Но е възможно просто те да не са изразявали идеите, които детето е имало, когато е било в тази етап.

По-важното е, че някои даровити деца напредват през тези фази по-бързо и започват да се изразяват с пълни изречения много преди своите връстници.

Как децата се учат да четат

Усвояване на езикови умения, дори ускорено, е едно, но да се научиш да четеш, е съвсем друго нещо. Говорните умения са естествена способност, докато да се научиш да четеш е умение, на което някой трябва да те научи. Не само това, но мозъкът на детето трябва да е достатъчно развит, за да е готово то за тези занимания

Можем да му помогнем да се научи да ходи, но докато мускулите не са достатъчно силни, то няма да може да ходи само. Същото се отнася и за четенето. Можем да помогнем на детето да запамети думи, но докато мозъкът му не е достатъчно развит, то няма да бъде способно да чете.

Ролята на паметта при четенето

Първото нещо, за което човек се сеща, когато стане дума за памет и четене е, че децата имат нужда да запаметят азбуката и думите. Това обаче са само началните умения, които те трябва да усвоят, преди да могат да се научат да четат.

Да запомнят буквите и звуковото им отражение е само началото. Дори запаметяването на думи не е достатъчно, за да може едно дете да чете гладко.

Четецът трябва да може да запомни какво е прочел в началото на изречението, преди да е стигнал до неговия край, какво е прочел в началото на абзаца, преди да е стигнал до края му, и така нататък. Това изисква достатъчно добре развити краткосрочна и работна памет.

Самоукият четец

Трябва да е ясно, че преди мозъкът да се е развил достатъчно, детето няма да може да чете гладко. Това изисква много повече от просто запаметяване. Изисква способността детето да разбира значението на думите, изреченията, абзаците и целия разказ.

Четенето е трудно за усвояване, когато се преподава, и много деца изпитват трудности да се научат да четат гладко преди трети клас. Ако едно е обучавано и достигне нивото на гладко четене преди петгодишна възраст, много вероятно е то да се развива изпреварващо, тъй като това означава, че неговият мозък е достатъчно развит.

Но ако едно дете съвсем само се научи да чете, без външна помощ и напътствия, то тогава няма съмнение, че то е даровито.

Източник: Learning to Read Early May Signal Giftedness in Kids (verywellfamily.com)
Превод за Център за детско развитие “Малки чудеса”: Зорница Цонева
Photo credit: Freepik