Бебетата са чувствителни към римуването, ритъма и фразите в детските песнички

Бебетата са чувствителни към римуването, ритъма и фразите в детските песнички

Резюме: Бебетата са чувствителни към езиковите модели в успокояващите рими, които родителите им пеят.

По целия свят родителите пеят песни и казват стихчета в рима на малките си деца. Според изследователите това има стимулиращ или успокояващ ефект върху бебетата, но се оказва, че те също са чувствителни към езиковите модели в тези рими. Това е изводът, до който достига лингвистът Лора Хан в нейната докторска теза от Университета Radboud, Нидерландия.

Римите, които много бебета чуват от родителите си, съдържат всички видове поетични структури, като рима, ритъм и стихови линии. Лора Хан изучава до каква степен бебетата разпознават тези езикови модели. В Центъра за изследване на бебета и деца на Radboud University, тя изследвала бебета, които слушали детски песни и рими.

В един от експериментите си тя използва метода HPP (Head Turn Preference Paradigm) – за обръщане на главата, за да проучи до каква степен бебетата са наясно с фразите, т.е. стихови линии, в песните. Децата били седнали в скута на родителите си и чули думи в последователност от песни, идващи отляво или отдясно. Те държали главите си обърнати за по-дълго време към песни, които съдържали думи с последователност – като пълна фраза. Когато изпълняваните песни съдържали последователност само като отделни думи, бебетата по-бързо поглеждали настрани.

„Това предполага, че бебетата, са в състояние да разпознаят фразите в песните“, казва Лора Хан.

По-голям речник

Лора Хан също така изследва дали бебетата могат да възприемат рима в песни и изговорени стихове, като слушат римуване и не римуване, както и ритмични и неритмични стихове. По отношение на времето за слушане, както и на мозъчната активност, тя наблюдавала разлики между римуваните и неримуващите се стимули, а те били частично повлияни от ритъма, въпреки че не всички наблюдавани разлики били значителни.

„Това изисква последващи изследвания, които действително да открият връзка между чувствителността към рима и ритъм в песните и стиховете, както и обемът на речника на бебето. Така пеенето и рецитирането на рими могат да имат положителен ефект върху езиковото развитие на бебетата.“ казва Лора Хан.

Ето защо – не е лоша идея да станете запознати с функцията на римите и песните. „Вече знаем, че песните и римуването имат социално-емоционални ползи. Те стимулират децата или пък ги успокояват. Сега имаме и първо впечатление как бебетата се запознават с езиковите модели, чрез езикова игра, например в песни и рими. Това може да бъде полезно в центроветедетско развитие за деца с нарушения в езиковото развитие или при деца от многоезична среда“, казва Лора Хан.

Всички деца могат да се възползват от изучаването на важни езикови модели в атрактивния контекст на песен или рима. В същото време тя наистина вижда практически приложения.

„Ако можем да запознаем хората с тези модели по интересен начин и по този начин да им помогнем да научат език по-добре, това би могло да бъде аргумент за посвещаване на повече внимание върху музиката и поезията във взаимодействието ни с малките деца. Както у дома, така и в училище.“

Източник: neurosciencenews.com
Превод за Център за детско развитие “Малки чудеса”: Луиза Попова

Photo credit: Freepik