Мозъчна гимнастика: упражнения за събуждане на мозъка за учебна готовност 

Мозъчна гимнастика: упражнения за събуждане на мозъка за учебна готовност 

Тази статия представя полезни упражнения за мозъчна гимнастика за активиране на зоните за учене в мозъка. Тя дава общо поглед върху темата. Напомняме ви, че нито един материал не може да служи за поставяне на диагноза или лечение на конкретно състояние или учебно предизвикателство. Ако сте забелязали тревожни симптоми у вашето дете, молим да се свържете със специалист за оценка на развитието на детето.

Смятате ли, че често усложняваме образователните преживявания на детето си?

Често се впускаме в разработване на сложни и грандиозни начини да им помогнем да надминат другите ученици или да покрият определени изисквания, но има ли по-просто решение?

Понякога искаме „чудо“ или „спираща дъха“ техника, за да накараме децата си да четат или да решават трудни задачи по математика, но често именно най-простите и лесни методи могат да променят най-много обучението на детето ви.

Д-р Пол Денисън, създател на „Образователната кинезиология“Brain Gym®, е съгласен с това. Докато работи с ученици в началото на кариерата си той открива, че когато учениците са стресирани или неактивни през деня, способността им за учене се „изключва“. А ако части от мозъка на детето станат неактивни, как може то да учи? Когато започнал да интегрира образователната кинезиология или ученето чрез движение в ежедневното си общуване с учениците, мозъкът на децата се „събуждал“ за по-високо ниво на учене.

В книгата Smart Moves, Карла Ханафорд казва: „Образователната кинезиология улеснява всяка стъпка от процеса, като събужда системата ум/тяло и я довежда до готовност за учене.“

В обществото ни днес често възприемаме тялото и ума като нещо отделно и смятаме че движението няма нищо общо с ученето. Много родители и учители мислят, че физическите дейности са „твърде прости“ и „твърде добри, за да са истина“, за да могат действително да променят учебните предизвикателства или опита на детето в класната стая. Ханафорд казва: „Ако една програма не е трудна, не отнема много време и не е скъпа, тя изглежда с по-малка стойност. Но когато преодолеем ограниченото си мислене, откриваме че простите решения, които са базирани на здравия разум, често дават най-добри резултати.“

Brain Gym® – целеви зони на мозъка

Денисън създава серия от движения за мозъчна гимнастика, които са насочени директно към стимулиране на мозъка, за да помогнат на детето да разгърне академичния си потенциал. Идеята зад мозъчната гимнастика е да се използват физически движения за достъп до различни части на мозъка. Родителите и учителите могат да използват тези видове движения, за да помогнат на своето дете или ученик въз основа на поведението, разбирането или запаметяването, организацията, изпълнителната функция и комуникацията.

За да получите по-добра представа за това как движенията на мозъчната гимнастика са насочени към всяка област на мозъка, можете да използвате следната информация като ръководство за насочване към определени области за различни видове обучение.

Цел: мозъчна зонаОбразователна целЦел: Зона на движениеBrain Gym пример
Латерална зонаСлухова преработка, водене на бележки, реч, запаметяване, критично мислене, решаване на проблеми, креативностДвижения в средната линия на тялотоКръстосано пристъпване
Средна зонаФокус, внимание, постоянно мърдане, следване на инструкции, слушане на учителя, екзекутивни (изпълнителски) уменияЕнергични упражненияМозъчни бутони
ФокусТревожност, безпокойство, истерии, сривове, сензорно претоварване, стресДвижения за разтяганеМозъчно свързване

Brain Gym® – двигателни упражнения

За да помогнете на детето си във всяка от тези области на развитие, тук са представени трите лесни двигателни упражнения, които активират ума на детето за по-висши учебни концепции. Всяко упражнение трябва да се изпълнява с темпото на детето и толкова дълго, колкото е необходимо на детето, за да се гарантира, че упражнението е ефективно. Ако имате нужда от подложка, за да изпълните някое от тези упражнения, набавете си такава.

Brain Gym® – кръстосано пристъпване

Вече говорихме за това колко е важно детето ви да пресече средната линия (cross the midline). Сега трябва да го насърчим да участват в дейности, които правят точно това. Кръстосаното пристъпване е едно от най-важните упражнения, които можете да упражнявате с детето си. Целта на това упражнение е да се подобри комуникацията между дясното и лявото полукълбо на мозъка с цел разсъждения на по-високо ниво (критично мислене, решаване на проблеми, слух, организация и други).

Накарайте детето или ученика си да застане прав и да повдигне лявото си коляно. Инструктирайте ги да поставят дясната си ръка върху лявото коляно, като пресичат средната линия на тялото. След като поставят дясната си ръка върху лявото коляно, накарайте детето да смени мястото, като повдигне дясното коляно и постави лявата ръка върху дясното коляно. Движенията трябва да се извършват бавно и точно. Понякога децата са склонни да правят тези упражнения твърде бързо и да ги претупват.

Simple Exercises to Awaken the Brain for Learning Readiness | ilslearningcorner.com

Ако детето или ученикът не може да изпълни това упражнение или ако постави една и съща ръка на едно и също коляно, това е знак, че не може да пресече средната линия на тялото си и може да се наложи да му помогнете да постави ръката си на противоположното коляно, докато не успее да го направи самостоятелно. Правете упражнението поне 10 пъти, минимум три дни в седмицата.

Simple Exercises to Awaken the Brain for Learning Readiness | ilslearningcorner.com

Brain Gym® – мозъчни бутони

Мозъчните бутони имат за цел да стимулират притока на кръв към мозъка и да активират Ретикуларната активираща система (РАС) Reticular Activating System (RAS), която е вътрешният будилник на вашето дете, който казва на мозъка, че трябва да бъде буден за учене. Нейната цел е да събуди детето и да му помогне да остане нащрек, особено ако е вяло, мързеливо или е склонно към ниска енергия или проблеми с вниманието и съсредоточаването.

Simple Exercises to Awaken the Brain for Learning Readiness | ilslearningcorner.com

Накарайте детето или ученика да застане прав и да постави едната си ръка върху пъпа. В същото време накарайте детето да вземе палеца и показалеца си и да постави двата пръста точно под ключицата. Двете ръце трябва да са едновременно върху корема и ключицата. Помолете детето или ученика да задържи това положение поне 30 секунди или толкова дълго, колкото е необходимо, за да започне да се чувства отново енергично. Това упражнение е особено подходящо за деца преди полагане на тест или важен изпит.

Simple Exercises to Awaken the Brain for Learning Readiness | ilslearningcorner.com

Brain Gym® – мозъчно свързване

Мозъчното свързване се използва най-вече при деца или възрастни, които са подложени на силен стрес, тревожност, срив или сензорно претоварване. Това е чудесна дейност за успокояване на тялото и помага на детето да контролира дишането си. Това упражнение може да се изпълнява в изправено положение (за предпочитане), в седнало положение или в легнало положение на земята.

Simple Exercises to Awaken the Brain for Learning Readiness | ilslearningcorner.com

Ако детето е изправено, го накарайте да кръстоса единия си крак върху другия (краката трябва да са винаги изпънати). Сега накарайте детето да изпъне ръце и да ги кръстоса пред тялото си. Докато са кръстосани, нека дланите на дясната и лявата ръка се докоснат и свържат пръсти.

Simple Exercises

Накарайте детето да завърти ръцете под мишниците и да ги придърпа към гърдите (усукани като брецел). Нека задържат в това положение от 2 до 5 минути или колкото е необходимо, за да се успокои тялото.

Simple Exercises

Източник и снимки: https://ilslearningcorner.com
Превод за Център за детско развитие “Малки чудеса”: Теодора Каменова
Photo credit: Freepik