Теория за когнитивното развитие на Жан Пиаже

Теория за когнитивното развитие на Жан Пиаже

Теорията на швейцарския биолог, философ и психолог Жан Пиаже прокарва идеята за отделни етапи на развитие при децата, през които те учат език, придобиват паметови умения и логически разсъждения. Пиаже разглежда четири отделни етапа на когнитивното развитие при децата, всеки с различни стадии на развитие и умения. Според него начинът, по който мислят децата, е фундаментално различен и той е вярвал, че те се държат като „малки учени“, които проучват средата си, за да я разберат, без необходима намеса от страна на възрастните.

Четирите етапа на развитие на Пиаже

Сензорномоторен етап (от раждането до 2-годишна възраст)

Първият метод на общуване на едно новородено е чрез основни рефлексно-обусловени действия, като сучене, размахване на ръце или клатене на глава.  Те използват петте си сетива – зрение, допир, обоняние, вкус и слух – за да проучат околната среда и тялото си. По този начин събират информация за тези преживявания и също така се учат да различават хора, предмети, текстури и зрителни стимули.

По време на този етап бебетата започват да си спомнят, че определени действия ще имат специфичен резултат и ще използват това, за да планират действията си предварително.
На около 6 месеца те започнат да разбират постоянството на обектите. Това означава, че детето знае, че един предмет продължава да съществува, дори ако вече не може да го чуе, види или усети.

Когато детето има представа за постоянството на обектите, това означава, че може да изгради умствена картина или представяне на един обект, вместо само да реагира на преживявания от непосредствената си среда.

Примери

Определени поведения могат да ни подскажат, че детето е развило някои от ключовите умения от този етап. Например, дете, което разбира причина и следствие, може нарочно да разтърси дрънкалката си, за да издаде тя звук, или да проплаче, за да привлече внимание.

Дете, което разбира постоянството на предметите, ще:

 • знае, че човекът, който се грижи за него, все още е на същото място, когато си играят на „надникване“;
 • знае, че една играчка все още съществува, дори ако е скрита под одеяло;
 • разбира, че то или неговата среда все още е тук, дори ако затвори очите си.

Дооперационален етап (2-7 години)

По време на този етап децата изграждат представата за постоянството на обектите и продължават да развиват абстрактното си мислене. Това означава, че могат да мислят за неща отвъд физическия свят, като неща, които са се случвали в миналото.

Те също си представят и мислят символно и започват да проявяват това чрез думите и поведението си.

Петте ключови поведения, които децата проявяват през този етап, са:

 • Имитиране: децата могат да имитират действията на друг човек, дори, ако човекът, когото имитират, не е пред тях в момента.
 • Символна игра: децата започват да придават характеристики или символи на предмети. Те могат да проектират свойствата на един предмет върху друг. Например, може да си представят, че една пръчка представлява меч.
 • Рисуване: имитирането и символната игра са основни елементи на рисуването. Децата започват с безсмислени драсканици и се изкачват към точни представяния на предмети и хора.
 • Умствени картини: започват да визуализират широк диапазон неща наум. Те може да питат често за имената на предмети, за да установят асоциации между думите и предметите.
 • Вербално припомняне на събития: това означава, че децата могат да използват думи, за да опишат и представят минали събития, хора или предмети.

Основната функция на речта на тази възраст е да екстернализира (изрази „навън“) мисленето, а не предимно комуникация. Децата може да говорят съзнателно и да развият по-сложни езикови умения, докато преминават през този етап.

Пиаже вярвал, че децата остават егоцентрични през дооперационалния етап. Това означава, че те не могат да разберат, че други хора мислят по различни начини от тях или че събитията, които се случват, не винаги са свързани с тях.

Примери

Някои примери, че едно дете е в дооперационалния етап, включват:

 • имитиране на начина, по който някой говори или се движи, дори когато този човек не е в стаята;
 • рисува хора или предмети от собствения си живот, но разбира, че те са само представи;
 • представя си, че някоя пръчка е меч или че метлата е кон по време на игра;
 • представя си, че е супергерой или човек, на когото се възхищава;
 • измисля си въображаем приятел.

Етап на конкретните операции (7-11 години)

Пиаже разработва теорията, че в този етап децата допълнително развиват и овладяват абстрактното мислене и стават вече не чак толкова егоцентрични. Сега те могат да разберат, че събитията не винаги са свързани с тях и че другите имат различни гледни точки.

Децата вече са способни да приложат логически, конкретни правила към физическите предмети. Но все още не могат да направят същото това за абстрактни концепции.

Фазата на конкретните операции се върти около три елемента:

 • Запазване и обратимост: запазването е разбирането, че предметите могат да се променят по размер, обем или вид, но по същество си остават същите. Обратимост означава, че някои неща, които са се променили, могат да възвърнат началното си състояние, докато други не могат.
 • Класификация: това означава, че децата могат да класифицират предметите в групи и подгрупи. Например, могат да групират предмети въз основа на цвят, форма или прилики.
 • Групиране: групирането е способността на детето да групира предмети въз основа на височина, тегло или значимост. Това е изключително важна концепция, която децата да овладеят, тъй като имат нужда от това умение по време на обучението си по математика и точни науки.

Примери

Някои признаци, че едно дете е усвоило уменията от този етап, включват:

 • знанието, че водата има едни и същи свойства (например, че е мокра), дори когато е в различни съдове или има различен цвят;
 • разбиране, че водата може да замръзне и да се стопи отново, но че други промени са постоянни;
 • може да организира пастелите си на групи, въз основа на цвета им;
 • може да сортира играчките си подред, въз основа на размера или значимостта им.

Етап на формалните операции (12+ години)

В този краен етап на когнитивното (познавателно) развитие, децата научават по-сложни правила на логиката. После те използват тези правила, за да разберат как работят абстрактните концепции и да решават проблеми.

Детето може да анализира околната си среда и да прави дедукции. Може да създаде теории за това, какво е възможно и какво може да се случи в бъдещето въз основа на съществуващото си знание.

Това е познато като хипотетично-дедуктивно разсъждение. То е важна част от етапа на формалните операции и позволява на човек да разсъждава над въпроси „Ами ако?“. Човек с това умение може да си представи множество решения и възможни резултати в дадена ситуация.

Примери

Дете в етапа на формалните операции може да се сети за множество начини да реши единичен проблем, после да избере най-добрата възможност въз основа на това колко логична е или колко е вероятно да е успешна.

Например, ако детето трябва да създаде модел на Слънчевата система като използва материалите, които има у дома, има много начини, по които може да ги използва. Ако се сети за няколко възможности и после използва тази, която е най-логична или ефективна, това показва, че има умения за хипотетично-дедуктивно разсъждаване.

Децата в този етап също могат да проучат и оценят собствените си мисли и действия. Например, ако се скарат с приятел, те могат да разсъждават върху това как техните мнения или поведение може да са допринесли за скарването. После могат да решат как да подходят към ситуацията.

Важни концепции

Следните раздели обясняват няколко важни концепции на когнитивното развитие, които Пиаже предлага в теорията си.

Схема

Пиаже включил идеята за схема в теорията си за когнитивното развитие.

Схема е категория знания, или умствена „матрица“, която детето развива, за да разбере света. Това е продукт на преживяванията на детето.

Например, детето може да развие схема за куче. В началото думата „куче“ се отнася само за първото куче, което е срещнало детето. Но с времето думата започва да представя и включва всички кучета. Когато детето още изгражда тази схема, то може да нарича всяко подобно животно „куче“, преди да овладее категорията.

Схемите постоянно растат и се адаптират, когато детето преживява нови неща, които има дават структурата за постигане на знание. Пиаже предполага, че това се случва по два начина: асимилиране и нагласяне.

Асимилиране

Асимилирането означава, че детето използва съществуваща вече схема, за да разбере нова ситуация. Например, ако срещне нова порода куче, то може да я включи в своята схема за „куче“, въпреки че изглежда различно спрямо кучетата, които детето е виждало преди.

Нагласяне

Нагласяне означава, че детето адаптира съществуваща вече схема, за да я нагласи спрямо ново преживяване или предмет. Например, ако детето срещне котка, може да я добави към схемата за „куче“, докато някой не му обясни, че кучетата и котките са различни. После то ще адаптира схемата си спрямо тази нова информация.

Уравновесяване

Според теорията, уравновесяването е това, което мотивира детето да продължава през етапите на когнитивно развитие.

Когато детето асимилира ново познание, неговата гледна точка за света е неточна, така че е в състояние на неравновесие. Това състояние мотивира детето да нагласи новата информация и да достигне до състояние на равновесие.

Проблеми през теорията на Пиаже

Пиаже е направил много значими приноси към теориите за детското развитие и много от тях са актуални и днес. Но други хора са критикували идеите му.

Първо, начинът, по който Пиаже е провел проучването си, не би бил приет спрямо стандарта за академични проучвания днес. Той наблюдавал и интервюирал малък брой деца в естествена обстановка, вместо в специални условия за проучване. Това означава, че е било възможно малкият размер на извадката или средата да създадат изкривяване на резултатите.

В допълнение, Пиаже провел проучванията си в Западна Европа и не взел предвид влиянието, което различни социални или културални практики може да имат върху развитието на детето.

Докато някои академици са съгласни, че има етапи на развитие, те може да не са толкова разграничени или конкретни, както е в теорията на Пиаже.

Проучвания са демонстрирали, че някои умения се развиват по-рано, отколкото той е вярвал. Например, статия от 2021 отбелязва, че етапът на егоцентризмът изглежда приключва много по-рано, отколкото Пиаже е вярвал, на около 4-5-годишна възраст, вместо на 7 до 11-годишна възраст.

Как да използваме теорията на Пиаже

Теорията на Пиаже се гради около концепцията, че децата трябва да проучват, взаимодействат и експериментират, за да съберат информация и да разберат света си. Въз основа на тази идея, учители и наставници могат да помогнат на децата да се учат като им позволят:

 • да използват сетивата си, за да проучат предмети и усещания (например, чрез допир, вкус, зрение, обоняние или слух);
 • да проучат физическата си среда самостоятелно, в безопасни граници;
 • да учат чрез правене, дори ако правят грешки;
 • да взаимодействат с други деца, които са на подобен етап от развитието си или леко по-висок;
 • да получат отговори на въпросите, които имат за света;
 • да се сблъскат с нови ситуации, предмети и предизвикателства, които създават неравновесие, тъй като това ги окуражава да разширят познанието си.

В по-късни етапи, пъзели с думи, задачи за решаване на проблеми и логически пъзели помагат на когнитивното развитие на децата.

Ако едно дете не проявява поведенията или уменията, поставени в теорията на Пиаже, на точната възраст, както той предлага, това не е задължително причина за тревога. Но родителите и полагащите грижа трябва да говорят с педиатър, ако имат някакви притеснения.

Обобщение

Етапите на развитие на Пиаже са теория, че децата преминават през различни етапи от раждане до зряла възраст, като всеки етап им носи нови умения, докато те развиват знанията си за света.

Пиаже вярвал, че децата се развиват чрез непрекъснато желание да учат и адаптират схеми, които са мисловни „матрици“, които им помагат да разберат нещата. Идеите му все още имат значително въздействие върху детската психология и подходите към обучението на децата.

Но има критики към теорията на Пиаже, както и алтернативни модели на детското когнитивното развитие, които също са появили през 20-ти век, като идеите на Лев Виготски и Мария Монтесори.

Източник: medicalnewstoday.com
Превод за Център за детско развитие „Малки чудеса“: Виктория Димитрова
Редактор: Дарина Димитрова
Photo credit: Freepik