Как най-добре да помогнем на ученици с увреден слух

Как най-добре да помогнем на ученици с увреден слух

Ежедневно учениците със специфични затруднения в ученето се сблъскват с много различни предизвикателства в допълнение към тези, пред които е изправен учащият се като цяло. Глухите и слабо чуващите ученици могат да се окажат в учебна среда, която не е благоприятна за техните нужди и създава трудности в ученето. Това може да бъде объркващо и непосилно за тях да и да им дава усещане за провал, а не им вдъхва оптимизъм.

Предизвикателства в обучението при ученици с увреден слух

Съществуват множество трудности, пред които са изправени ученици с увреден слух в училище. Реалната акустика в стаята представлява предизвикателство, тъй като слуховите апарати могат да усилят звуци, които да действат разсейващо. Учениците с увреден слух се затрудняват с комуникацията в училище, тъй като често имат забавяне в езиковото и говорно развитие. За тях може да е трудно да разберат указанията на учителите или да участват в дискусии в клас.

Липсата на опит е друго предизвикателство, пред което се сблъскват учениците с увреден слух. Учениците, които чуват добре, непрекъснато усвояват нова информация и знания чрез ежедневни събития, свързани с разговори и околни шумове. За учениците, които имат затруднения със слуха, е по-трудно да го направят.

Как най-добре да помогнем на ученици с увреден слух в класната стая

  • Намерете най-добрите начини за комуникация

Един такъв начин е, когато говорите и давате указания да се уверите, че сте изправени с лице към класа и учениците. Много хора с увреден слух разчитат на четене по устни, когато се опитват да разберат изречените думи. COVID-19 пандемията доведе до друг проблем: маските възпрепятстват четенето по устните на учениците с увреден слух. Някои маски имат прозрачна част пред устните и ако вашето училище позволява носенето им, това може да бъде полезно за ученици, които разчитат на четене по устни.

Друг начин за по-добра комуникация с ученици с увреден слух е използването на невербални знаци като жестомимичен език, знаци с ръцете и изражение на лицето. Не прекалявайте с тези движения, но може да бъде полезно за учениците да дешифрират това, което казвате.

  • Писмени указания

Друг начин да помогнете на учениците с увреден слух да учат е да предоставите писмени указания, които да допълнят вербалните, както и да предоставите разпечатки на записки за учениците, така че те да могат да се съсредоточат само върху слушането, а не върху слушането, като същевременно си водят и записки.Ако предоставянето на копия на записки не работи за вас, можете да назначите един ученик, който да води подробни записки и може да помогне на ученика с увреден слух ако има пропуснати записки или инструкции.

  • Субтитри

Субтитрите са важни за ученици с увреден слух. Те ще помогнат при използване на видеоклиповете в клас. Също така е отлична идея да се опитате максимално да намалите фоновия шум. Дръжте вратата на класната стая затворена, поставете тенис топки под краката на столовете или поставете килим за да намали шумовете, които могат да разсейват учениците.

  • Подредба за сядане

Разположението на местата в клас може да бъде от решаващо значение за успеха на учениците с увреден слух. Ако можете да подредите чиновете в голям кръг или в „П“ форма, това ще помогне на учениците да си сътрудничат с другите в клас. Това може да помогне на учениците да се чувстват ангажирани и по-приобщени към своите съученици.

  • Посочване

При водене на дискусия в клас, посочването на учениците и повикването им по име е важно, за да се насочи вниманието от говорител на говорител по ефективен начин. Това ще спомогне за увеличаване на способността на учениците с увреден слух да се включват в дискусията и да не пропуснат важна информация.

  • Технология за слухова помощ

Слухови апарати, микрофони, системи за озвучаване и преводач на реч в текст също могат ефективно да помогнат в класната стая на учениците с увреден слух.Слуховите апарати могат да бъдат свързани към микрофон, носен от учителя, за да усилят гласа на учителя или система за озвучаване, която също би усилила гласа на учителя в цялата стая. В шумна среда в класната стая или такава, в която ученикът има големи затруднения да чува, преобразувателите на реч в текст могат да бъдат най-добрия вариант.

  • Жестов език/невербални знаци

Друга идея за началните класове е децата с увреден слух да покажат на другите някои начини за общуване с помощта на жестов език или невербални знаци. Това е чудесен начин учениците с увреден слух да научат съучениците си как най-добре да общуват с тях. Това е полезно житейско умение, тъй като много деца в началните класове вероятно с удоволствие ще учат друг език и по този начин ще накарат учениците с увреден слух да се чувстват по-ангажирани в разговорите в и извън класната стая.

Предизвикателства извън класната стая за ученици с увреден слух

Общуването с други ученици може да бъде предизвикателство, когато учителят не го модерира. Например, когато децата играят в междучасието и се затрудняват да общуват с учениците с увреден слух.

Има социални притеснения за учениците с увреден слух, тъй като може да се почувстват неудобно. Те може да се чувстват неадекватни спрямо своите връстници и да се затрудняват да поддържат разговори, което да повлияе на самочувствието им. Самочувствието е наложително да се развива в ранна възраст, за да се положат основите за висока самооценка и увереност през целия живот.

Как най-добре да помогнем на учениците с увреден слух извън класната стая

Изключително важно е да покажете на учениците, че ви е грижа за тях и ги подкрепяте. Бъдете на разположение за разговори и не забравяйте да информирате родителите за начини как най-добре да помагат на детето си у дома. Научете другите ученици в класа на различни варианти за общуване. Често най-добрите практики за комуникация са ефективни не само за деца с увреден слух, а за класа като цяло.

Учениците с увреден слух могат да постигнат всичко, което искат. Колкото по-добре разбираме какви са техните нужди – академични, емоционални и социални, толкова по-добре ще се чувстват. Точно както Марк Твен е казал: „Добротата е език, който глухите могат да чуят, а слепите могат да видят“. Да превърнете вашата класна стая в безопасна и приветлива среда ще се отрази във всички аспекти от живота на вашите ученици.

Източник:www.teachhub.com
Превод за Център за детско развитие “Малки чудеса: Ася Саева
Photo credit: Freepik