Стратегии за деца, за които още не е ясно коя е доминиращата им ръка

Стратегии за деца, за които още не е ясно коя е доминиращата им ръка

В този материал са разгледани някои стратегии за подпомагане на деца, за които още не е станало ясно коя е тяхната доминираща ръка.

Борба коя ръка да бъде водеща

Определянето на доминираща ръка започва още преди раждането на детето. До 6-годишна възраст при повечето деца вече трябва да е станало ясно коя ръка се използва по-често, независимо дали това е лявата или дясната.

  • Вашето дете може да сменя ръцете си по време на фини двигателни дейности като писане, рисуване или използване на ножица (може да започне с дясната и след това да премине към лявата ръка по средата на дейността и обратно)
  • Може да се оплаква, че ръцете му се уморяват по време на фини двигателни дейности
  • Може да се опита изобщо да избегне фините двигателни дейности

Стратегии как да определим коя ръка на детето е водеща

Първите три съвета са приложими за всяко дете, а не само за тези, за които още не е ясно коя ръка е водеща.

#1 – Наблюдавайте, наблюдавайте, наблюдавайте

Не правете нищо, само наблюдавайте как детето използва ръцете си. Винаги ли започва с една и съща ръка, а след това я сменя по средата на дейността? Избира ли различна ръка всеки път, когато започне да извършва някаква дейност? Има ли определени дейности, при които винаги предпочита едната ръка пред другата?

#2 – Поставете предмети или играчки точно пред самото дете, а не отдясно или отляво

Поставянето на предмети в неутралната средна линия (точно пред детето) му позволява да избере с коя ръка да вземе предмета. Ако поставите предмет от лявата или дясната страна на детето, е по-вероятно то да използва тази ръка, която е най-близо до предмета.

Въпреки че това може да не изглежда толкова важно, ако детето ви все още е в процес на определяне на доминираща ръка, това би му позволило да развие последователност при избора коя ръка да използва, без намесата на възрастен.

#3 – Не насилвайте детето да използва повече едната ръка спрямо другата (дясна или лява)

Ако избере дясната (или лявата) ръка, с която да реже с ножица, тогава това е ръката, с която то винаги трябва да извършва тази дейност. Ако следващия път, когато реже с ножица, избере другата ръка, не е проблем, просто трябва да завърши дейността със същата ръка, с която е започнало.

Не го принуждавайте да избира определена ръка (вижте съвет #2 за поставяне на предмети в неутралната средна линия). Но след като започне да върши нещо с едната ръка, то трябва да завърши дейността точно с нея. Ако се опита да смени ръцете, насърчете го да продължи със същата ръка, с която е започнало.

#4 – Работете върху пресичането на средната линия

Много деца, които разменят ръцете си по време на определена дейност, може да имат колебания, когато играчките се поставят на неутралната средна линия. Пресичането на тази средна линия е умението, необходимо за много фини двигателни дейности, които позволяват на детето да използва недоминиращата ръка за подпомагаща.

Децата, които изпитват затруднения с пресичането на средната линия, често разменят ръцете си, когато дейността се движи от дясно наляво (и обратно). Ще видите това при много дейности при рязане с ножица или писане.

#5 – Фокусирайте върху уменията за двустранна координация

Двустранната координация е важна за определяне на доминираща ръка, тъй като и двете страни на тялото се използват заедно (една доминираща ръка и една опорна ръка). Всичко се свежда до това мозъкът да може да избере доминираща ръка, за да усъвършенства и овладее умения, а недоминиращата ръка да може да бъде подпомагаща. Това е особено необходимо при рязане с ножица и при писане или рисуване, но също и при груби ежедневни двигателни умения като хващане на топка или държане на чаша.

#6 – Работете върху дейности за укрепване на ръцете

При някои деца доминиращата ръка може да не е толкова силна и това да ги кара да сменят ръцете си по време на определени дейности. Работете върху дейности за укрепване на ръцете, за да подпомогнете увеличаването на тяхната сила.

Източник: www.growinghandsonkids.com
Превод за Център за детско развитие “Малки чудеса”: Валентина Иванова
Photo credit: Freepik