Емоционални забавяния при децата

Емоционални забавяния при децата

Децата до две-тригодишна възраст, все още изпитват затрудниния да контролират своите емоции, но какво да кажем за по-големите, за които това също представлява трудност? Именно затова е необходим индивидуален подход към всяко дете, тъй като потребности на всяко от тях са различни. Една от най-големите тревоги на повечето родители остава емоционалното състояние на децата им.

Някои от тях може да се борят с диагнози като синдром на хиперактивност и дефицит на вниманието (ADHD) или разстройство на сензорната преработка. При тях обикновено контролът върху емоциите е по-труден, отколкото при повечето деца, които все още се опитват да ги овладеят. Ако едно дете не може да установи емоционален контрол, то със сигурност не може да се научи да чете, пише или да следва указания в класната стая.

В подобни случаи е необходимо да се потърсят причините, за да се запълнят пропуските в поведението и емоционалното развитие. Ако има някакви емоционални забавяния в развитието на детето, това може да причини още по-големи проблеми у дома и в класната стая.

Как да се справим с емоционалното забавяне при децата

Ако едно дете наистина има забавяне в емоционалното си развитие, е необходимо да намерим корена на проблема. Обикновено, когато има прекъсване на връзката в мозъка, детето изпитва затруднения да усвоява учебния материал. Затова е нужно да се изградят невронни връзки в мозъка, за да може лявата и дясната страна да работят заедно за емоционална стабилност, емоционален контрол и емоционално регулиране. Това би могло да се постигне по следния начин:

Когато децата са малки, те използват предимно дясната страна на мозъка. Тя е нашата творческа страна, а също и нашата емоционална страна. Ето защо децата обичат дейности, които включват тяхното въображение. Дейности като рисуване, игра с пластилин, оцветяване, строене с блокчета и ролеви игри, са свързани с дясната страна на мозъка.

Докато децата растат, те трябва да започнат да преминават от използване на дясното мозъчно кълбо към лявото. Тогава децата започва да се учат да четат, пишат, спелуват, да решават математически проблеми и да обогатяват своя речник.

Ако децата изпитват трудности при извършването на този преход, или има забавяне в емоционалното развитие, мозъкът изпитва затруднения да усвои нови знания. Децата често остават дълго време в използването на дясната страна на мозъка. Когато това се случи те са склонни да изпитват затруднения с емоционалното заземяване, вниманието и фокуса, седенето неподвижно в клас, слушането на учителя и следването на инструкции.

В такъв случай ние трябва да „пренастроим“ мозъка за по-добро развитие на ученето.

Жанет Фармър, сертифициран специалист за корекция на почерка, използва своите открития, за да покаже как може да се случат емоционалните забавяния, когато мозъкът не е напълно развит. Тя казва: „Когато детето с доминираща дясна част на мозъка, но трябва да прави неща, свързани с лявата мозъчна система, използвайки умения за преработка, които все още не са на място, стресът и тревожността настройват детето за провал в опитите да отговори на очакванията.“

Изследванията подкрепят констатациите на Фармър, тъй като приблизително 40% от малките деца не са подготвени интелектуално, социално или емоционално да влязат в училище.

Тайната на почерка за подобряване на емоционалните забавяния

Може да се изненадате като научите, че една от тайните за подобряване на емоционалните забавяния при децата са упражненията за писане. Често срещано погрешно схващане е, че ръкописните дейности са само за развитие на фината моторика. Въпреки това, тези видове упражнения също са свързани с подпомагане на деца, които често са импулсивни, липсва им внимание и фокус, показват разрушително поведение и изпитват страх и тревожност.

Децата с тези емоционални трудности все още не са преодолели пропастта между дясното и лявото полукълбо. Това създава силни емоционални и поведенчески проблеми, които често се проявяват в училище и у дома. Много пъти децата са толкова фокусирани върху контролирането на емоциите си, че не могат да освободят мозъка си за по-високи учебни концепции.

Чрез изследванията си Фармър открива, че музиката и движението с помощта на упражнения за ръкопис могат да пренастроят мозъка.

За да пренастроите мозъка, комбинация от ръкописни упражнения и музика могат да помогнат на емоционалните забавяния, поведенчески проблеми и емоционална регулация. И двете подпомагат процеса на развитие на обучението.

Упражненията за писане могат да изместят доминирането на емоционалното състояние на детето в дясното полукълбо към по-стабилизирана среда в лявото полукълбо, създавайки контролирани емоции и логическо мислене.

Толкова често чувам родителите да казват: „Емоциите на детето ми управляват цялото домакинство“. Ако това е твоето дете, упражненията за писане може да ви помогнат да прехвърлите емоционалния баланс към по-логическо мислене.“

Фармър казва: „Изследванията показват, че ръкописът докосва емоциите. По същия начин, ритмичното движение създава усещане за благополучие.“

Източник: ilslearningcorner.com
Превод за Център за детско развитие “Малки чудеса”: Светлана Дичева
Редакция: Дарина Димитрова
Photo credit: Freepik