Развитие на социални умения при дете с трудностите в обучението и вниманието

Развитие на социални умения при дете с трудностите в обучението и вниманието

Много от родителите, които имат дете с трудности в обучението, непрекъснато търсят начини да му помогнат да успее в академичен план. Цялостно училищно преживяване на детето може да бъде по-позитивно ако отделите допълнително време за установяване на програми за тях, планирате нови дейности и работите съвместно с учителите и помощния персонал в училището.

Докато работата с училища, учители и възпитатели може да съдържа свои предизвикателства, много по-трудно се контролира социалното преживяване, особено ако детето ви изостава в обучението. Социалните умения могат да бъдат най-трудното предизвикателство за детето. В действителност, 70 % от децата със специални образователни потребности срещат огромни трудности социално, когато взаимодействат с връстниците си. За разлика от това, само 15 % от децата без затруднения в обучението имат трудности в общуването.

Преди всичко, за родителя е важно да се интересува от социалното развитие на детето си.

Социалното израстване е ключов елемент на успеха и щастието му докато пораства. Когато детето ви е малко, имате по-голямо влияние върху неговата социална интелигентност. Дори може да го научите или да му помогнете със социалните умения, които някои от нас неловки възрастни все още се опитваме да схванем.

Важност на социални умения

Ако имате дете с обучителни трудности, може да забележите, че те са склонни да действат по-детски в сравнение с връстниците си, трудно уважават лични граници, често изтърсват неуместни отговори, могат да си изпускат нервите с други деца и не винаги успяват да следят групови разговори.

Много от децата със специални образователни потребности срещат трудности при схващането на социални намеци. Проучванията са установили, че тийнейджърите със стабилни социални навици, особено в областта на разрешаването на конфликти, сътрудничество и емоционална интелигентност, е по-вероятно да развият приятелства, да имат добри отношения с връстниците си, да се радват на по-добри отношения с родителите си и се представят по-добре в учебна сфера. Да се научи детето да се разбира с другите, да му се помогне да участва активно в обучението и да се насърчава да се грижи за себе си са три от най-важните резултата от възпитателния процес.

Понякога трудности, психични заболявания или други проблеми могат да отложат или да попречат на развитието на социални умения. В резултат на това, такива деца могат да се чувстват изключени, самотни и академически обезкуражени. Съществува значително количество данни от проучвания, които сочат позитивна връзка между просоциално поведение и академични умения. Казано по този начин, необходими са допълнителни проучвания, за да попълнят пропуски в това, дали подкрепата в това отношение действително подобрява академични резултати и умения.

10 ценни социални навика

Изследване, проведено чрез проучванията в класната стая през повече от 20 години и включващо отговори на над 8000 учители, показа като резултат десетте най-необходими социални умения за успеха на един ученик. Във въпросното проучване, към всяко умение се подхождаше от гледна точка на това как да се помогне на децата с трудности в обучението. Докато детето ви развива социалните си умения, ние може да използваме този наръчник да му помогнем да развие емоционална компетентност и зрялост във всяка конкретна област.

Изслушване на другите

Това социално умение е преди всички други. То е огромна социална крачка към възприемането на останалите хора, което е ключ към социална интелигентност. Научете детето си да се изправя пред говорещия и да ги гледа в очите, за да може и двете страни да се чувстват ангажирани в разговора.

Следване на определена последователност

Ще има много дадени инструкции през първите години на детето. Помогнете му да следва указания, дадени от учителя или други възрастни, като практикувате следното:

  • Изслушвайте
  • Кажете „добре“
  • Веднага направете, каквото се иска от вас
  • Получете обратна връзка от човека, който е дал указанията
  • Редуване

Да си изчакваме реда е социален навик, който обикновено усвояваме още като малки деца. Понякога е доста грубо. В начално училище, от ключова роля е децата да се редуват да играят и да отговарят на въпроси. Организирайте дейност като изграждане на някакъв вид конструкция, като например построяване на сграда от кутии или кубчета, и определете реда на всеки участващ да сложи частта на мястото си.

Следване на правилата

Когато детето не следва правилата, връстниците му могат да решат, че е егоцентричен или прекалено важен, за да ги следва. Това обикновено отблъсква други деца, защото те могат да сметнат това отношение за дразнещо. Ролевите игри вкъщи са страхотен начин да се мине през някои важни училищни правила, които детето може да заобиколи или да не разбере.

Игнориране на разсейващи фактори

Това умение е ценно притежание. Да помогнеш на детето със специални образователни потребности да не обръща внимание на дразнители и фонов шум може да е доста мъчително. Появяват се много проблеми, които го затрудняват да се концентрира и да филтрира външен шум, като проблем със сензорна преработка, синдром на хиперактивност и дефицит на вниманието, или разстройства при възприемане на слухови сигнали. Това кара мозъка да хаби още повече енергия да блокира външна сензорна информация, което на свой ред затруднява възможността за фокусиране. Научете детето си да помни за трите избора при сблъскване с шум, закачки или неприлично поведение на другите хора. Трите избора са да погледне на другата страна, да се обърне с гръб или да се отдалечи от източника на разсейването.

Търсене на помощ

Да искаш помощ от другите може да е трудно и за деца, и за възрастни. Започнете да внушавате сигурност като позволявате (и откликвате) на детето си, когато иска помощ. След като овладее това умение, помогнете му да събере смелост да поиска помощ, когато не сте с него. Напомнете му да пита дали човек има време да помогне и чак след това да обяснява, какво е необходимо. Последната стъпка е детето да благодари на човека, след като той приключи да му съдейства/помага.

Намирането на общ език с другите

Сътрудничество с други хора е умение за цял живот и способността да правиш компромиси играе важна роля в социалното развитие. Да си способен да се извиниш при необходимост е друго умение от полето на „разбиране“, което се оценява. Учете го да прави компромиси и да се извинява, чрез личен пример. Не забравяйте да се извинявате пред детето си дори за малка грешка. Това ще окаже огромно влияние върху бъдещето му поведение с други хора.

Запазване на спокойствие сред други хора

Приятели, връстници и дори учители ще направят нещо да разстроят детето ви в даден момент. Да му помогнете да запази самообладание в емоционална ситуация ще е много по-добре за него, в сравнение с това, да загуби контрол. Помогнете на детето си да поеме дълбоко дъх и да брои до пет преди да отговаря на някого, който го разстрои. След което, го научете да МИСЛИ. Да мисли за изборите си. И последно, съдействате му да избере най-добър вариант и да действа по спокоен начин.

Носене на лична отговорност

Ако питате децата ми, това е моята мантра. Вероятно произнасям „лична отговорност“ десетки пъти на ден. Разбирането на лична отговорност може да подготви детето ви за успешен живот. Всякакъв тип система на награждаване на определено поведение подтиква децата да поемат отговорност за всички действия, които предприемат. Освен това, ако детето ви може да види визуално резултати от доброто си поведение (като например, пари, жетони, стикери, заслужаване на играчка или дейност и подобно), това може да доведе до добри решения в бъдещето, дори и без награда. Въпреки това, децата със специални образователни потребности не винаги реагират добре на система за награждаване. Може да се наложи прилагането на други методи и образователни примери, за да се поощри доброто поведение.

Правене на мили неща за другите

Винаги е добре да се следва златното правило „държи се с другите така, както би искал да се държат с теб“. Помагайки на детето си да разбере, че той или тя ще бъде по-щастлив/а ако направи нещо добро за някой друг, е най-добра рецепта за социална осъзнатост и приемане. Независимо от това, дали става въпрос да помогне на връстника си с голяма купчина книги или документи, да задържи вратата, да сподели лакомство, много от тези мили жестове ще отворят врати в социален план и ще осигурят емоционално израстване на дете с трудности в развитието.

Трябва да се има предвид, че не всички от тези умения са еднакво развити при всички деца, особено при такива със затруднения. Родителите, учители и приятели трябва да се опитат да са търпеливи и да експериментират с различни методи и идеи, за да видят какво работи най-добре за детето. Децата със специални образователни потребности могат да имат поведенчески проблеми, които са извън техен контрол, особено ако постоянно се борят с външни дразнители (високи звуци, силна светлина, текстура на дрехите, забавени първични реакции и подобни), които пречат на мозъка и тялото да остават спокойни. Възможно е да е необходимо на първо място намеса в този тип реакции, преди да се развият по правилен начин социалните умения.

Източник:ilslearningcorner.com
Превод за Център за детско развитие “Малки чудеса”: Альона Пейчева
Photo credit: Freepik