Социална компетентност при децата

Социална компетентност при децата

Джейсън е 4-годишно момче в предучилищна възраст. Когато види приятели в пясъчника, той също иска да играе. Но как трябва да подходи? Трябва ли да отиде и да попита? Да седне до групата и да започне да играе без да бъде поканен? Да грабне играчките на камиона, за да загребе пясъка? Ами ако децата го помолят да построи замък, но той не знае как да го направи?

Инициирането на контакт с връстници е ключова социална ситуация, с която Джейсън трябва да се справи. Развитието на социална компетентност зависи от това колко успешно той подхожда в конкретни ситуации като тази.

Какво е социална компетентност

Социалната компетентност е умението на човек да взаимодейства ефективно с други хора в социални условия. Това включва способността да разчитаме социални сигнали, да реагираме по подходящ начин и да разрешаваме конфликти, когато възникнат​.

В социални ситуации компетентността включва взаимодействие с други хора, влияние върху тях, ангажиране на вниманието на околните, или използване на лични ресурси за постигане на социални цели по подходящ начин. Това е и способността за решаване на проблеми в сложни междуличностни връзки, като същевременно се поддържат положителни отношения.

Защо социалната компетентност е важна

Отношения с връстници

С израстването на детето социалните взаимоотношения и междуличностните умения стават все по-важни.

Социалната активност, включваща други деца, нараства от около 10% на 2-годишна възраст, до 20% на 4-годишна възраст, до малко над 40% между 7 и 11​ години.

Социалната компетентност на децата е пряко свързана с приемането им от връстници в ранна детска възраст. Подходящото поведение в социална среда обикновено разграничава популярните от непопулярните деца​.

Обратно, екстернализираното поведение, като например разрушително или агресивно държание, е по-вероятно да доведе до отхвърляне от връстници, особено при момчетата.

С течение на времето, антисоциалното поведение се засилва при наличието на негативно или предубедено отношение от други деца​.

В резултат, намаляват възможностите за конструктивно взаимодействие с другите деца, които по принцип развиват социалните умения.

Така става все по-вероятно детето да остане в капана на антисоциалната позиция, тъй като се придвижва към социална некомпетентност или антисоциални нагласи.

Академично представяне

Психолозите отдавна са открили силната връзка между социалната компетентност в детството и постиженията в живота.

Социалните умения на децата в предучилищна възраст, често са мощен предсказател за техните академични постижения в по-късен период.

Социално адаптивните деца са по-лесно приемани от връстниците си и се справят по-добре в училище. Тези, които са социално отхвърлени, биват особено изложени на риск от академичен неуспех.

Самочувствие

Децата без развити социални умения са склонни да имат по-ниско самочувствие.

С по-ниско самочувствие и неуспешно социално взаимодействие, нехаресваното дете може да избягва другите, а когато е ядосано, да саботира допълнително социалните си отношения.

Душевно здраве

Липсата на важни социални умения и положителни отношения с връстници, може да попречи на психо-социалното развитие, което на свой ред води до проблеми с психичното здраве в края на юношеството – депресия, тревожност, социално оттегляне​, употреба на вещества и др.

Престъпност

Децата с лошо социално поведение обикновено са импулсивни, агресивни и разрушителни. Те често не се харесват и биват избягвани от другите деца. В крайна сметка те могат да се окажат с връстници, които са еднакво агресивни и отхвърлени, или проявяват поведенчески проблеми.

Децата, които са повлияни от тези връстници, са изложени на риск от отклонения, престъпност и други негативни събития.

Как да развием социалната компетентност у децата

Социалната компетентност на детето може да се подобри чрез набор от социално-когнитивни умения и с помощта на родителите.

Стил на родителство

Въпреки привидно широкия набор от специфични умения, всички те се въртят около родителството. Всъщност взаимоотношенията родител-дете и качеството на отношенията между тях, играят особено важна роля в социалните преживявания на детето.

Децата с родители, които са топли, отзивчиви и подкрепящи, са по-склонни да бъдат социално компетентни​. Те развиват по-добри емоционални и комуникативни способности.

Обратно, децата с авторитарни родители, които са студени, неотзивчиви и неподдържащи, са склонни да имат по-слаби поведенчески умения, по-ниско самочувствие и по-високи нива на депресия.

Гледната точка на околните

Малките деца виждат себе си като център на света. В процеса на развитие, те започват да осъзнават, че другите хора може да не гледат на действие или ситуация по същия начин.

Способността на детето да приема гледната точка на някой друг му позволява да разбере какво чувстват и казват другите.

За формиране на по-зряло и напреднало ниво на взаимоотношения, наличието на социално съзнание и възможността да виждате гледните точки на другите е от съществено значение​​.

Родителите могат да помогнат на децата си да развият усещане за перспектива, като ги насърчават да гледат на нещата от различни ъгли.

Умения за решаване на социални проблеми

Социалният свят е окуражаващ и приветства децата, които могат да решават успешно междуличностни проблеми. Но децата, които не разполагат с тези умения, може да се чувстват нежелани в средата си.

Подкрепящото родителство, което насърчава децата да разрешават конфликти, им помага да развият нужните умения за справяне в различни ситуации​.

Приемането на гледната точка на другите за намиране на решения, които са взаимно удовлетворяващи, също подобрява уменията за управление на конфликти​.

Съпричастност

Способността да проявявате съпричастност към другите е едно от най-важните умения за социална компетентност.

Изисква се както афективна емпатия (отговаряне на емоциите на другите), така и когнитивна емпатия (вземат се предвид гледните точки на другите).

Топлината, отзивчивостта и подкрепата от родителите допринасят за развитието на емпатия у детето.

Регулиране на емоциите

Междуличностните отношения могат да бъдат силно повлияни от емоционалното здраве.

Способността на децата гъвкаво да контролират емоционалните си реакции е центъра на социално-емоционално развитие.

Развитието на умения за емоционално регулиране изисква съвместно регулиране с родителите чрез топло, отзивчиво отношение​.

Източник:www.parentingforbrain.com
Превод за Център за детско развитие “Малки чудеса”: Деница Ганчева
Photo credit: Freepik