Заекване при децата – как да говорим за него

Заекване при децата – как да говорим за него

Заекването е смущение на гладкостта на речта, което може да засегне децата от най-ранна възраст, всъщност още от навършването на две години. Изключително важно е ако детето ви заеква или има наченки на заекване, да разговаряте за това първо със самото него. Децата в яслена възраст често се разстройват, ядосват се и се чувстват самотни, заради невъзможността да изразят своите мисли и желания.

Затова е наложително да обсъдите темата първо със самото дете. Този разговор трябва да цели да изложи фактите и да мотивира детето. Детето не бива да гледа на заекването като на някаква мистерия или страшно препятствие. Ежедневните разговори могат да помогнат да се погледне на заекването като на нещо нормално.В крайна сметка, това е просто по-необичаен начин на говорене! Повече от 70 милиона души по света заекват. Детето трябва да знае и да вярва, че не е само.

Заеква ли детето ви? Какво да кажете на неговото братче или сестриче за заекването

Когато разговаряте с детето си за заекването, може да поканите брат му или сестра му да присъстват на разговора. Отговаряйте на техните въпроси за заекването с факти, които са разбираеми за тях. Използвайте лесни сравнения, за да обясните как думите могат „да запецнат“.

Кажете им да запазят спокойствие, когато заекващото дете се мъчи да изговори думите. Обяснете им защо ако някой го прекъсва или завършва изречението му, това всъщност не му помага изобщо.

Можете да установите някои основни правила на общуване у дома:

  • Не говорете един през друг
  • Всеки трябва да изчака да е негов ред, за да се изкаже
  • Никой не бива да се присмива на другите ако завалят думите
  • Никой не бива да говори вместо другите

Какво да кажете на приятелите на заекващото дете

Децата са любопитни по природа. Може да срещнете въпроси като “Той/тя защо говори така?” или “Какво е заекване?”.

Важно е да помним, че децата са по принцип непредубедени и имат желание да научат нови неща. Говорете с тях така, както разговаряте с детето си. Обяснете им защо вашето дете понякога среща трудности в говора и как му се отразява това.

Отговаряйте на въпросите им, колкото се може по-точно и простичко. Ако е възможно, отговаряйте на въпроси, свързани със заекването, в присъствието на заекващото дете. Също така потърсете неговото мнение по въпроса. Това ще повдигне самочувствието и самоувереността му.

Когато разяснявате заекването на приятелите на детето си и в негово присъствие, ще му помогнете да се справи с евентуални подигравки от връстниците му.

Какво да кажете на учителите на заекващото дете

Винаги е добра идея да се разговаря с класния ръководител предварително, независимо дали въпросът за заекването на вашето дете вече е бил поставен в класа или не.

Повечето учители биха приветствали такъв откровен разговор за здравето на учениците си.

Обяснете на учителя ежедневните премеждия, пред които детето ви е изправено вкъщи и в други ситуации. Ако детето показва признаци на физическо напрежение или социално дистанциране, породени от заекването, споделете това с учителя.

Един учител обикновено разбира добре колко разстроено може да бъде едно дете, ако е изправено пред подобни предизвикателства всеки ден.

В същото време учителят може да ви запита какви действия сте предприели вкъщи, за да поощрите уменията за общуване у детето. Обяснете им основните правила за общуване у дома, които семейството се опитва да спазва.

Ако сте получили определени инструкции от логопеда на вашето дете относно общуването в класната стая, споделете ги с учителя. Това може да са простички наставления, свързани с изпълнения на задачи като устни изложения, викторини, разказване на разкази, или устни изпитвания.

Важно е да се помни, че от всички деца в училище се очаква да спазват същите правила, независимо дали имат проблеми в говора. Понякога заекващото дете може да има нужда от допълнителна подкрепа, но то непременно трябва да се включва в дейности, които изискват говорене пред неговите съученици и учители.

Какво да кажете на детегледачката на заекващото дете

Без значение дали детето има детегледачка или посещава детска градина, трябва да разговаряте със съответния пресонал за проблема, защото те също отговарят за здравето на детето ви.

Обяснете им, че детето ви заеква. Обяснете, че вие знаете това и че детето посещава терапевт. Подчертайте, че не бива да се карат или да критикуват детето за заекването.

Наблегнете на факта, че искате детето ви да общува с тях свободно. Детето трябва да се чувства поощрено да изрази идеите си.

Освен това трябва да поясните, че детето ви съзнава, че говорът му е „прекъсващ“. То знае какво иска да каже, но има нужда от допълнително време, за да завърши изреченията си. Тези, които се грижат за детето, не трябва да го прекъсват или пришпорват.

В същото време детето трябва да получи същото отношение що се отнася до дисциплината, точно като другите деца.

Какво да кажете на семейството си за заекващото дете

По време на семейни вечери чичовците, лелите или бабите и дядовците може да изкажат загриженост или да зададат въпроси за заекването.

Опитайте се да обясните основните факти за заекването по достъпен начин. Ако детето ходи на терапевт, не го крийте.

Винаги може да кажете: „Забелязахме, че тя/той среща трудности в говора. След като го записахме на логопед, където прави специални упражнения, говора й/му се подобри значително“.

Не забравяйте да споменете, че избягвате негативните коментари, критики, или порицания за поправяне на заекването. Никой не бива да завършва изреченията на детето или да показва, че губи търпение, когато детето говори.

Този подход би трябвало да поощри цялото семейство да сподели разбирането за заекването на детето.

Какво да кажете на непознат за заекващото дете

Когато заекващото дете говори в парка или на площадката за игра, може да привлече вниманието на някой непознат. Ако този човек, ви спомене нещо за заекването или ви попита за него, започнете отговора си с благодарност за тяхната наблюдателност.

Да, трудно е да се разговаря с непознати за заекването на вашето дете. Но ако непознатият наистина иска да научи повече за това защо детето ви говори по-различно, недейте да го пренебрегвате. Обяснете какво е заекването, как се лекува и как се отразява на детето в общуването му.

Важно е да подчертаете, че детето се опитва да се изрази като се бори непрекъснато да превъзмогне заекването. Покажете уважение към детето, когато говорите за състоянието му с непознати хора. Не се подвеждайте по коментари от тях. Обърнете повече внимание на това какво детето ви казва, вместо на това как го казва.

Защо останалите трябва да знаят, че детето ви заеква

Отстрани заекването може да изглежда просто като затруднение с говора. Но всъщност то оказва влияние върху емоционалното развитие на детето.

Ако детето непрекъснато бива критикувано, поправяно или прекъсвано, това може да повлияе върху неговото самочувствие и да го накара да се съмнява в себе си.
Хората, които често с в контакт с вашето дете или оказват влияние върху неговия живот, трябва да разберат колко заекването афектира ежедневните занимания на детето, неговите чувства и емоции. Те трябва да разберат трудностите, с които детето се бори.

Създаване на ясна представа за това какво представлява заекването, може да предотврати тормоза от страна на другите деца, както и от страна на възрастните!

Източник:stamurai.com
Превод за Център за детско развитие “Малки чудеса”: Зорница Цонева
Редакция: Миглена Христова
Photo credit: Freepik