Как да подобрим езиковите умения на детето

Как да подобрим езиковите умения на детето

Някои ученици изпитват затруднения при разбирането на писмена или говорна реч, а понякога и при двете. Това допълнително натоварва процеса на обучение и понякога се изразява с поведенчески проблеми. Тъй като тези ученици изпитват трудности и разбирането на езика при тях е по-неефективно, отколкото при техните връстници, те понякога реагират като стават невнимателни или дори проблемни в класната стая.

Тези деца обаче могат да се развиват много добре с обща и правилно насочена подкрепа от родителите и специалистите в областта на образованието.

Използвайте няколко различни подхода едновременно, за да помогнете в нуждите на ученици с проблеми в речевото възприемане, затруднения в говора, дислексия и трудности при слушане с разбиране.

Изяснявайте езиковите формулировки

Представяйте материала писмено, кратко и ясно като пропускате несъществени подробности и двойни отрицания. Използвайте общоприети думи вместо по-рядко срещани и с повече срички.

За представяне на уроците на по-прост език, може да си сътрудничите с учителите, но ако това не е приложимо във вашия случай, преглеждайте задачите на детето предварително, за да успеете да ги опростите.

Сведете до минимум ненужното отвличане на вниманието

Учениците, които изпитват трудности при възприемане на речта, често се представят по-добре, когато стилът на учене насърчава прякото им участие в учебния процес без да бъдат разсейвани с ненужни подробности от съдържанието на материала.

Например, тестовете с въпроси с избираем отговор представляват много по-голямо предизвикателство за тези деца, отколкото въпросите с отворен край, които им позволяват да изразят това, което знаят, с термини, които разбират.

Работете с учителите на вашето дете, за да насърчите начини на изпитване, които намаляват до минимум разсейването, което може да предизвикат свързани, но все пак с различни лексика и опции, въпроси на тестовете.

Насърчавайте подкрепата от приятели

Някои деца учат по-добре, когато са в група. Насърчавайте детето си да учи с приятели или да играе с приятели, които подобряват езиковите му умения с нужния такт. За разлика от класната стая, игрите на думи у дома предлагат неофициална и лишена от стрес учебна среда.

Ако възникнат проблеми, свързани с вашето дете, говорете откровено с родителите на неговите приятели за неговите нужди. Децата, които имат проблеми не носят предупредителни знаци, така че поведението им може да се изтълкува погрешно от другите родители.

Един приятелски разговор между вас и другите родители, в началото на приятелството между децата ви, може да бъде много полезен в дългосрочен план за детето.

Осигурявайте достатъчно време и пространство

Осигурявайте допълнително време на вашето дете, за да слуша, да мисли и да оформя собствените си мисли относно писмените и устни материали, използвани в клас. Не изисквайте незабавно разбиране – понякога децата се нуждаят от малко допълнително време за това.

Заобикалящата среда, която благоприятства стила на учене на детето, също има значение. Някои деца предпочитат тихо уединение, докато други се справят по-добре с много фонов шум за стимулиране на сетивата.

Помолете учителите да записват уроците, за да можете да ги възпроизведете у дома, по време на домашните занимания. Повторението на материала може да увеличи успешното разбиране на вече предадения урок.

Използвайте смесена техника

Използвайте визуални модели и практически проекти, за да помогнете на детето си да разбере материала чрез своите визуални и физически умения за учене. Позволете му да използва мултисензорни материали и стратегии. Изкуството и музиката могат да помогнат там, където думите не постигат ефект.

Работете в сътрудничество с учителите, така че детето ви да може да използва визуални модели и проекти като алтернатива на писмени задачи или устни презентации, когато това е възможно. Ползвайте много визуални модели, снимки, видеоклипове, компютърно генерирани модели или всякакви други невербални средства, за да развиете уменията на детето за визуално разсъждение и разбиране на задачите по нов, различен начин.

Насърчавайте уменията на детето за четене

Отбележете указанията и най-важните части в текста. Използвайте маркер и повторете указанията с прости, кратки думи – след това помогнете на детето си да обобщи прочетеното и го помолете да го напише със свои думи.

Създайте учебно ръководство с ключов речник за дефиниции, насочващи въпроси и ясно изложение на учебните цели за задачата. Помогнете на детето си да свърже въпросите и целите в това учебно ръководство със самата задача. Поощрявайте го да мисли критично за връзката между инструкциите и задачата.

Съсредоточете се върху малките победи

Разделете по-големите задачи на по-малки части и позволявайте на детето да си почине или да получи малка награда за усърдната работа в края на всяка част. Това не само ще облекчи стреса от обема на задачата, но и ще ви позволи да прецените дали сте на прав път. За детето ще бъде по-лесно да повтори малка част от задачата, отколкото да види целта си провалена.

Дайте примери за добре свършена работа и посочете особеностите, които определят нейното качество. Уверете се, че детето ви разбира кои признаци отличават добрата от лошата работа и може да обясни причините за разликата.

Автор на статията е Ан Логсдън, училищен психолог, специализирана в помощ на родители и учители за подкрепата на деца с обучителни трудности и трудности в развитието.

Източник: www.verywellfamily.com
Превод за Център за детско развитие “Малки чудеса”: Светлана Савова
Редакция: Миглена Христова
Photo credit: Freepik