Съвети, за да мотивирате вашето дете с обучителни трудности

Съвети, за да мотивирате вашето дете с обучителни трудности

Родители и учители винаги се колебаят дали учениците с обучителни трудности правят всичко, на което са способни или са се отпуснали малко заради тяхната липса на мотивация. Да се научим на начини за справяне с детската липса на мотивация е важно за успеха в училище.

За учениците, които са мотивирани по естествен начин да вършат работата си, се казва че са вътрешно мотивирани. Тези ученици са изпълнени с чувство на удовлетвореност от постигането на успехи, от срещата с нови или интересни ситуации, от подобряването на уменията си и извършването на качествена работа. За ученици, които работят по-добре под въздействието на външни стимули, се казва, че са външно мотивирани. Тези ученици се мотивират от неща като добри оценки, материални подаръци или родителското одобрение.

Защо вътрешната мотивация се поддържа трудно

Вътрешната мотивация е силно желана, но много ученици с обучителни трудности имат затруднения в поддържането на точно този вид мотивация. Често това е така, защото техните затруднения в учебния процес им пречат да изпитат същото удовлетворение от работата си, което изпитват другите ученици. С други думи, безпокойството и разочарованието, които изпитват по време на изпълнението на задачите, сякаш надхвърля всяко чувство на удовлетворение, което изпитват след това.

Има обаче някои стратегии, които родителите и учителите могат да използват, за да повишат вътрешната мотивация на детето. Някои от тези стратегии са насочени към подкрепа на ученика, а други са насочени към това да направят задачата или условията на труд възможно най-благоприятни.

Част от тях имат за цел ученикът да се научи да следва общи принципи, като например да има адекватна почивка, да яде балансирана диета и да поддържа продуктивен и балансиран график с добра комбинация от училищна работа, упражнения и време за почивка.

Ученик, който поддържа добри здравословни навици, ще има повече умствена и физическата енергия, която е необходима за поддържане на мотивацията за изпълнение на задачи.

Други стратегии включват модифициране на самата задача, за да се предизвика интересът на ученика. Например, вместо да пише за това как функционира вулканът, ученик със затруднения в обучението може да бъде по-добре мотивиран от създаването на модел или изработване на плакат, показващ как функционира вулканът. Освен това, ако същото това дете има затруднения при писане, предлагането на други форми на учене може да помогне на детето да научи и затвърди материала по-лесно, отколкото само чрез писане.

Мотивиране с външни награди

Учениците, чиято мотивация е външна, могат да я подобрят, когато им се даде някакъв вид положителна подкрепа за работата по дадена задача. Награди като словесна похвала, печелене на точки или жетони за осребряване, или печелене на социално признание, са само някои от начините, по които външно мотивираният ученик може да бъде насърчен да запази мотивацията си.

Докато някои педагози и родители може да смятат, че този тип награди са някак изкуствени или нежелателни, реално повечето от нас работят за някакъв вид външна награда. Колко от нас биха работили всеки ден без заплащане?

Истината е, че учениците с обучителни затруднения, точно както всички останали, понякога се нуждаят от награда, за да бъдат стимулирани да се справят със задачите. Това е особено вярно, когато те са свързани с областта на тяхното затруднение. Например, човек с трудности в четенето като дислексия, може да бъде по-мотивиран да изпълнява задачи с четене, ако получи някаква външна награда за допълнителните усилия, които трябва да положи, за да постигне успех.

Други мотивационни проблеми и техните решения

Има редица допълнителни фактори, влияещи върху мотивацията, които могат да повлияят на представянето на детето в училище.

Претовареност в училище. Някои ученици просто са претоварени от мащаба на дадена задача и дори не могат да започнат поради количеството работа, което трябва да се свърши. Тези ученици могат да бъдат подпомогнати чрез разбиване на задачите на по-малки подзадачи. Това може им помогне да видят един голям проект като поредица от по-малки, управляеми единици, а не като едно голямо чудовище.

Някои ученици се страхуват от провал. Те мислят, че знаят ограниченията си и вярват, че неуспехите им ще ги изложат на засрамване. И в резултат просто не се опитват. В някои случаи тези ученици ще се държат лошо, за да изместят фокуса от неспособността си да изпълнят задачата към нещо друго – нещо, което няма да ги засрами.

На тези ученици може да се помогне, като се превърне възможността за провал във възможност за успех. Например, позволете на детето да спечели допълнителни точки, когато коригира грешките си.Позволете му да избире от набор от отговори, вместо да се налага да пише свои собствени отговори на въпроси. Никога не се присмивайте на детето за провала и винаги третирайте грешките като възможности за учене.

Учениците трябва да знаят, че всеки понякога се проваля и че поправянето на грешките е това, което прави всеки, за да продължи напред.

Децата с обучителни затруднения също така могат да бъдат отегчени от работата, която са били помолени да свършат. Това е особено вярно, ако учителят подценява способностите на детето и му дава задача, която е под действителното му ниво. Този тип скука може да бъде преодоляна, като се гарантира, че детето работи на нивото на способностите си и му се дава по-предизвикателна работа, за да се задържи интереса му.

Значението на това, което се върши, също е важно, за да се преодолее ниската мотивация. Децата трябва да разберат и да вярват, че училищната работа има смисъл за живота им. Учителите и родителите могат да се справят с този тип мотивационен проблем, като обяснят на децата защо това, което учат, е важно и като демонстрират как това, което учат, може да бъде от незабавна полза в живота им.

Проблемите в живота на детето също могат да повлияят на мотивацията му.

Точно както възрастните, децата може да не са в състояние да вършат работата си в училище, ако нещо в личния им живот ги кара да се тревожат или депресират. Децата, които изпитват затруднения в този аспект от живота си, могат да се възползват от психологическа помощ или съвет.

Родителите също могат да помогнат за подобряване на мотивацията на учениците по много начини. Осигуряването на грижовна и подкрепяща домашна среда е един от тях. Определянето на ясни очаквания, предоставянето на насоки и даването на обратна връзка за работата на детето също могат да бъдат от полза.

Източник: www.verywellfamily.com
Превод за Център за детско развитие “Малки чудеса”: Таня Пимпилова
Photo credit: Freepik