Работна памет: какво представлява и как работи

Работна памет: какво представлява и как работи

В статията ще намерите

  • Работната памет е основна умствена способност. От особено значение е както за ученето, така и за справянето с ежедневни задачи.
  • Работната памет позволява на мозъка да задържа нова информация докато е необходима в краткосрочен план. След това подпомага способността информацията да се прехвърли в дългосрочната памет.
  • Повечето деца с обучителни затруднения и дефицит на внимание имат затруднения с работната памет.
  • Работната памет е способността ни да боравим с информация. Тя ни помага да учим и да изпълняваме дори най-елементарните си ежедневни задачи и дейности. Повечето деца, които имат обучителни затруднения и/или проблеми с концентрацията на вниманието, изпитват затруднения и с тази ключова способност. Това е валидно с особена сила за деца със синдром на дефицит на внимание и хиперактивност, както и при деца със затруднения в екзекутивните функции (способността за решаване на проблеми).

Ето какво е необходимо да знаете за работната памет и нейното функциониране.

Какво представлява работната памет?

Работната памет е една от изпълнителните функции на мозъка. Тя е свързана със способността за задържане на нова информация в краткосрочен план, която ни е нужна, за да извършим дадено действие. Работната памет ни помага да сме наясно с това, което вършим в момента (например ако сме тръгнали към банята с намерението да си измием ръцете, работната памет е тази, която ни позволява да си спомним намеренията си в момента, в който стигнем до мивката).

Тази способност е от изключително значение за децата и за справянето им в училище. Помислете за този сценарий:

Учителят по математика кара децата в час да съберат наум 12 и 18, и след това да извадят 6 от сбора им. Работната памет позволява на децата да запомнят числата и да си ги представят, докато учителят попита за отговора. Също така позволява да запомнят какъв е сборът от 12 и 18, така че да могат да извадят 5 от него.

Вашето дете може да не помни нито едно от тези числа по време на следващия час или дори 10 минути по-късно и това е напълно нормално. Но работната памет си е свършила работата като е позволила на детето да помни числата до момента, в който учителят е питал за отговора.

Помислете за друг сценарий, този път в ежедневна среда. Молите детето си да отиде и да ви донесе нещо от другата стая. До момента, в който детето е там, то вече е забравило за какво е отишло. Може би вие също сте имали подобни инцидентни случаи. Сега си представете, че това е ежедневие и е свързано с всяка една дейност, с която се захванете.

Децата, които имат затруднения с работната памет, изпитват затруднения в това да пресъздадат какво им се е случило през деня. Те може да помнят дадени събития и случки, но да не помнят, че са се случили точно днес. Възможно е да се сетят за дадена случка дни по-късно и по съвсем друг повод – ако нещо им е напомнило за нея.

Как функционира работната памет?

Работната памет е като временна бележка в мозъка ни. Тя пази новата информация, така че мозъкът да може да си служи с нея и да я свърже с нова информация. Концентрацията и вниманието имат ключова роля в този процес.

Мозъкът ни може да постави събитията в последователност или да сортира различни типове обекти в категории. Например в час по математика, работната памет позволява на децата да “виждат” символите на числата в главите си, докато учителят ги назовава.

Затруднения с работната памет

Проблемите с работната памет могат да причинят изключителни трудности за децата в училище. В час по математика детето ви може да запомни числата 12 и 18, но може да не помни какво трябва да прави с тях. Или може да не помни колко е сборът им, дори ако може да го сметне правилно, за да стигне до момента на изваждане на числото 5 от него.

Следването на инструкции също може да бъде изключително трудно. Учителят може да помоли децата да извадят тетрадките си и да запишат нещо важно в тях. Детето със затруднения в работната памет може би само ще извади тетрадката си, но няма да си спомня какво да прави с нея след това.

Дори и да запомни дадена информация, тя може да се струва безсмислена на детето, тъй като мозъкът не успява да я свърже с друга съществена част, която я прави логична. Когато късчетата информация не са свързани помежду си, детето изпитва трудности да ги организира и използва по подходящ начин.

Как можете да помогнете?

Ако смятате, че детето ви има трудности с работната памет, е важно да разберете дали наистина това е истинската причина. Може да изглежда, че детето се затруднява в задържането на информация, докато всъщност е възможно то да има трудности с вниманието – информацията може изобщо да не е достигнала до мозъка.

Цялостна оценка може да определи защо вашето дете страда от подобни проблеми. Ако се окаже, че работната памет е причината, има други стъпки, които можете да предприемете, за да си изясните цялостната картина.

След това може да се наложи да проверите дали детето има и други проблеми, например с екзекутивните функции, свързани със синдром на дефицит на внимание. Ако е така, има медикаменти за ADHD (синдром на хиперактивно с дефицит на внимание), които биха могли да подобрят работната памет. Ефектите от прилагането им все още са обект на дебат в научно-изследователските среди и е добре да се консултирате с детски психиатър, за да се информирате по-добре относно възможностите и евентуалните стратегии за преодоляване на трудностите в случая на детето ви.
Важно е да си партнирате с училището и учителите на детето си, за да разработите заедно стратегии за подкрепата му. Това може да включва писане на кратки бележки относно важните за запомняне неща, като например задачите, които трябва да се изпълнят на следващия ден. Може също така да включва разбивка на отделни малки задачи, които водят до изпълнение на цялостната задача. Онагледяването на някои от действията с помощта на картинки също би могло да бъде от полза.

Основни изводи

  • Работната памет засяга много аспекти от обучението на детето.
  • Много деца, които изглежда, че имат проблеми с работната памет, имат също така проблеми с вниманието и други екзекутивни функции като ADHD (синдром на хиперактивност и дефицит на внимание)
  • Стратегии, като водене на бележки и визуални напомняния, биха могли да помогнат при подобни затруднения. Може да се обмисли и консултира употребата на медикаменти и/или хранителни добавки, насочени към синдрома на хиперактивност и дефицит на внимание.

Източник: https://www.understood.org