Дислексия – диагностициране и терапия

Дислексия – диагностициране и терапия

Как да познаем дислексията

За дислексия може да се говори, когато има обучителни трудности, които не са резултат от зрителни, слухови, моторни проблеми или умствено изоставане. Често при децата с дислексия се наблюдава и дефицит на вниманието, закъснение в говорното развитие, неправилно произношение на многосрични думи. Често те изглеждат доста несръчни и трудно се справят със задачи, изискващи координация на движенията и концентрация.

Диагностициране на Дислексия

В България дислексията се диагностицира от логопед и психолог. За целта се използват различни тестове. За да се стигне до диагноза трябва да бъдат разгледани редица фактори, като:

  • Развитието на детето, образователните способности и медицинската му история. Терапевтът вероятно ще ви зададе въпроси за тези области, а също така ще поиска информация за членовете на семейството ви и дали някой е има обучителни трудности и какви по-точно.
  • Семейство и ежедневие. Терапевтът може да поиска описание на семейството и домашния ви живот, включително кой живее у дома и дали имате някакви битови проблеми. Ако има социални фактори, които разсейват детето и му пречат да развие способностите си е възможно трудностите му да не се дължат на дислексия. тогава не може да говорим за дислексия.
  • Въпросници. Терапевтът може да накара вашето дете, членове на семейството или учители да отговарят на писмени въпроси. Възможно е на детето да бъдат направени тестове за идентифициране на речевите способности и способностите за четене.
  • Зрителни, слухови и неврологични тестове. Те могат да помогнат да се определи дали друго разстройство може да е причина за състоянието на детето ви.
  • Психологични тестове. Терапевтът може да зададе въпроси на вас и вашето дете, за да разбере по-добре психологичното му състояние. Това може да ви помогне да определите дали социални проблеми, тревожност или депресия не ограничават възможностите му.
  • Тестване на академичните умения. Вашето дете може да премине през набор от образователни тестове, за да се направи анализ на процеса и качеството на уменията за четене.

Терапия

Не е известен начин за коригиране на основните мозъчни изменения, които причиняват дислексия. Въпреки това, ранното откриване и оценка за определяне на конкретни нужди и подходящата терапия могат значително да подобрят негативното влияние върху качеството на живот.

Как да подпомогнем обучителния процес

Дислексията се контролира с помощта на специфични образователни подходи и техники и колкото по-рано започне интервенцията, толкова по-добре. Учителите могат да използват техники, включващи слух, зрение и докосване, за да подобрят уменията за четене. Използването на няколко сетива помага на детето да учи – например слушането на урок и проследяването с пръст на формата на използваните букви и изречените думи – помага при обработката на информация.

Терапията се фокусира върху подпомагането на вашето дете:

  • Научете го да разпознава звуковете, които съставят думите (фонеми);
  • Помогнете му да разбере, че буквите са графичния белег на звуковете, а свързването им образува думи;
  • Нека чете на глас, така ще изгради точност, бързина и ще постигне плавност при четене;
  • Направете речник от разпознати и разбрани думи.

Запомнете, че всяко дете е различно. При някои нарушението е по-сериозно, което може да наложи многократното повтаряне на всички тези упражнения и напредъкът може да бъде по-бавен.

Скоро очаквайте статията „Как да помогнат родителите на детето с дислексия“

troubled teenager tries study home 99043 2738