Езиковите нарушения: състояния, за които трябва да говорим

Езиковите нарушения: състояния, за които трябва да говорим

Хората използват езика, за да споделят своите мисли, идеи, чувства, както и да разберат тези на другите. Повечето от нас използват речта всеки ден, без изобщо да се замислят за него. А сега си представете какво би било да се опитвате да разберете какво ви казват хората или да изкажете мислите си с думи?

Помислете колко трудно би било да разкажете някоя история, за която ви е помолила учителката или просто да обясните на вашите съученици защо се чувствате разстроени. Да, това наистина ще е трудно, ако имате езиково нарушение.

 

Какво представлява езиковото нарушение?

 

Езиковите нарушения са често срещани и означават, че детето има проблеми с използването и/или разбирането на езика. Може да му бъде трудно да общува със съучениците си, да изразява емоциите си, да участва активно в учебния процес.Но това не означава, че то е по-малко умно от другите деца. Ако един клас в училище е съставен от 28 деца, то около 2 деца от тях ще бъдат с езиково нарушение. И това е състояние, което въпреки че се открива в детството съпровожда човека през целия му живот.

 

Защо се нарича езиково нарушение?

 

През годините децата с езикови нарушения са наричани: деца със “специфични езикови нарушения”, “забавено езиково развитие” или “езиково разстройство”. Но тези различни термини затрудняват професионалистите (лекари, логопеди, психолози, педагози), защото всеки ги е разбирал по различен начин и е било трудно да се пристъпи към синхронизирана терапия за децата. Ето защо през 2015 и 2016 г. група експерти от цял свят се събират, за да разрешат този проблем и да дадат единна дефиниция.

Експертите са единодушни, че терминът “езиково разстройство” трябва да се използва само за тежки езикови нарушения, които затрудняват общуването на децата, влияят негативно на социалния им живот и намаляват успеха им в училище и най-вероятно няма да бъдат преодоляни с годините. Разграничен е още един термин “нарушение на езиковото развитие”, който се отнася за деца с езиково нарушение, но без да се наблюдават други увреждания.

 

Защо някои деца имат езикови нарушения?

 

Отговорът на този въпрос е много сложен. Въпреки, че вече има много изследвания, все още няма еднозначен отговор. Вероятно става дума за няколко фактора:

 • Биология: понякога касае генетиката, начинът по който е изграден мозъкът на детето и как различните му части комуникират помежду си.
 • Когнитивни умения: всяко дете усвоява и предава информацията по различен начин. Тези процеси се наричат познание. Някои деца мислят по-бързо от други. Някои деца имат по-добра памет от други.
 • Околна среда: средата, в която детето израства също играе съществена роля

Все пак няма рецепта нито за биологията, нито за познанието, нито за околната среда, която да гарантира, че детето ще има или няма да има езиково нарушение на развитието. Вероятно е резултат вследствие от различни фактори, взаимодействащи помежду си.

 

Какви езикови проблеми може да има дете с езикови нарушения на развитието?

 

За да разберете предизвикателствата пред, които са изправени тези деца, е важно да знаете, че езикът наистина е много сложен и има много различни начини, по които може да бъде нарушен. Въпреки че всяко дете е уникално, ето някои от най-често срещаните затруднения:

 • Затруднения, свързани с граматика и най-вече с правилното използване на времената, трудности в съгласуването по род и число;
 • Затруднения с произнасянето на думи. Този тип трудност е много често срещана при по-малките деца. Често те изопачават думите или ги опростяват, а понякога дори ги произнасят по много по-сложен начин. Така често те остават неразбираеми за околните;
 • Много от децата проговарят по-късно, а в последствие знаят и използват по-малко думи от децата на тяхната възраст. Може да им отнеме повече време да научат и запомнят нови думи. Когато децата пораснат често не успяват да разберат или запомнят, че една дума може да има няколко значения и това ги обърква. Често те се затрудняват в цялостното разбиране на езика, което наричаме семантична недостатъчност;
 • Затруднения с правилното използване на езика в ежедневни ситуации. Децата се затрудняват в разбирането на сложните изречения и не успяват да се фокусират за дълго време в разговор. Често са по-мълчаливи, защото се затрудняват да разказват и обличат в думи емоциите и чувствата си.

 

Как да помогнем на дете с езикови нарушения?

 

Много е важно да знаете, че с детето трябва да работят различни специалисти като логопед и психолог, защото те могат да му помогнат да подобри езиковите си умения – разбирането, изразяването си и цялостното си социални функциониране. Първата стъпка за получаване на помощ може да бъде направена, когато някой разпознае, че има проблем. Езиковото нарушение може да изглежда различно при децата, но все пак има някои предупредителни знаци, които родителите и учителите трябва да знаят:

 

 • Детето има беден речник
 • Не може да изразява правилно емоциите си с думи
 • Не се справя със задачите в детската градина или училището
 • Среща затруднения в разбирането на речта на околните

 

Трябва да знаете, че ранната интервенция и терапия на езиковите нарушения може да даде много добри резултати и да подобри езиковите умения на детето.

Създавайки по-голяма информираност за тези нарушения, те ще бъдат откривани все по-рано. А това ще даде възможност на детето да започне терапия възможно най-рано и да предотврати задълбочаването на проблема.

Това, че едно дете не говори или не разбирате речта му не означава, че то не изпитва нужда да комуникира. Точно обратното – децата с този тип нарушения имат огромна нужда да бъдат приети и в не по-малка степен от всички останали да бъдат обичани. Те са като всеки един от нас. Имат не по-различни желания, мечти и копнежи. Често те могат наистина да ви изненадат, стига само да им дадете шанс.

Източник: https://kids.frontiersin.org