Милица Соколов за ерготерапията

Милица Соколов за ерготерапията
  • Милица, какво представлява ерготерапията?

Ерготерапията осигурява възможност за максимална степен на самостоятелност на деца и възрастни с различни физически, умствени или емоционални затруднения чрез използване на различни дейности, стратегии и инструменти от бита, за да подпомогне развиване на уменията от които се нуждаят, за да станат по-независими.
Фокусът на ерготерапия на първо място е върху ежедневните дейности, които са важни и значими за здравето и благополучието на всеки един човек, чрез които да се ангажират и участват в общността.

Самообслужването е една от дейностите върху които се работи (хранене, преобличане, ползване на тоалетна и др), тоест с помощта на различни игри, интересни на детето, то да се научи да се самообслужва, да развие грубата и фината моторика.

  • Каква е ролята на ерготерапевта?

Ролята на ерготерапевта е изследване и оценка на възможностите и нуждите на детето в здравен, социален, академичен и функционален аспект, анализ на събраната информация с цел установяване на трудностите за извършване на дейности. С нужната информация се разработва индивидуален терапевтичен план и се подбират различни техники и методики в зависимост от нуждите за постигане на целите поставени от родителите и специалиста. Също така ерготерапевта дава подкрепа, консултира семейството и дава препоръки за занимания и дейности вкъщи.

  • За какви ежедневни дейности може да помогне ерготерапията?

Колкото по-рано едно дете стане самостоятелно, толкова по-добре. Във връзка с това ерготерапията е тук да подпомогне на децата които имат трудности по една или друга причина да започнат да изпълняват дейностите от ежедневието по най-лесния начин.
Тя помага при самообслужването:дейности, свързани с грижа за собствената личност, личната хигиена: като ползване на тоалетна, миене на ръце и зъби, мобилност:самостоятелно придвижване, самостоятелно хранене и приготвяне на храна, като и организация на личното време и пространство. Също така взима роля и в подобрение на развлеченията: социализиране, игра, академични дейности.

  • На кого може да помогне?

Ерготерапията може да помогне на деца с неврологични заболявания, аутизъм, детска церебрална парализа, синдром на Даун, неуточнено изоставане в развитието, умствена изостаналост, както и на деца с трудна регулация на поведението и емоциите, хиперактивност, нарушение на грубата или фината моторика.

  • С какво ерготерапевтът ще помогне на детето?

Ще улесни усвояването на различни умения, справяне със задачите от ежедневието и академичните трудности и всичко това чрез игра и интересни занимания.
Каква е ролята на родителите в целия процес?

Родителите трябва да сътрудничат на специалиста. Ерготерапевтът дава насоки за занимания, игри и упражнения за вкъщи, които трябва да изпълняват ежедневно. Всъщност, родителите, както никой друг могат да изменят обкръжаващата среда на детето, по препоръки на специалиста, помагайки му да преодолее трудностите си. Без родителско разбиране и подкрепа, трудностите, които изпитва детето, могат да се задълбочат.

  • С какви домашни занимания родителите могат да помогнат на детето си?

Добре е родителят да включи детето в различни битови дейности, да помагат в чистенето(бърсане на прах, подреждане на играчките, оправяне на леглото и сгъване на дрехи), готвенето (да мият зеленчуците или да бъркат заедно супа).

  • Как протичат заниманията по ерготерапия?

В зависимост от нуждите на детето, обикновено са четири различни занимания засягащи различни аспекти от развитието, между всяко едно упражнение се прави почивка. Упражненията протичат под формата на игри, за да може детето да се чувства комфортно и уверено.

  • За теб работата в семеен център за детско развитие “Малки чудеса” е?

Абсолютно удоволствие. С нетърпение очаквам всяко едно занимание, за да направим с детето едно ново приключение. Всяко едно дете е уникално само по себе си и има своя дарба. Ние в център за детско развитие “Малки чудеса” се стремим да му сътрудничим в преодоляване на трудностите които изпитва, да сбъднем мечтите и да го насърчим в правилната посока. Няма по-голямо щастие на специалиста от това да види напредък при детето с което работи.