В месеца на церебралната парализа: какво знаем и какво не?

В месеца на церебралната парализа: какво знаем и какво не?

Според CerebralPalsy.orgнад 17 000 000 души живеят с церебрална парализа. Само малък процент от тях имат интелектуални и когнитивни затруднения, въпреки това сред обществото съществува стериотипното мислене, според което всеки човек с церебрална парализа страда и от интелектуални затруднения. Истината е, че повечето хора, живеещи с това състояние, имат коефициент на интелигентност от нормален до над среден.

Церебралната парализа е неврологично състояние, което засяга най-видимо двигателните умения на човек. Понякога движенията изглеждат рязки и некоординирани, като често насочването на движението в желаната посока може да бъде предизвикателство и да изискват търпение.

Церебралната парализа може да се сравни с писане на клавиатура на компютър – вие може да смятате, че натискате бутона „enter”, но компютърът да смята, че натискате бутона „delete”. Досещате се, че това е изнервящо, но всъщност хората с церебрална парализа успяват да преодолеят това и да живеят пълноценно.

Церебралната парализа не е наследствено заболяване и генетиката не причинява директно парализата, но и двете могат да бъдат фактори, увеличаващи вероятността от възникване. Състоянието е резултат от нарушено мозъчно развитие или увреждане на развиващия се мозък преди, по време или след раждането.

За подобряване на мускулната сила, както и качеството на живот, се прилагат физикална терапия и рехабилитация, ерготерапия и речева терапия. Тъй като няма две еднакви състояния, задължително се изработва индивидуален план, по който да бъде подкрепен човекът. Ерготерапевтът може да работи с детето за подобряването на функцията на горната част на тялото, баланса, координацията, стойката, както и за пълноценно участие в дейности от ежедневието. Физикалната терапия може да се съсредоточи върху ходенето – самостоятелно или с адаптивни устройства, както и равновесието. Логопедът може да работи върху развитие на различни умения за комуникация, развитие на артикулацията, както и за преодоляване на трудности, свързани с храненето.

Церебралната парализа има множество вариации, няма две еднакви човешки истории. Всеки от нас носи своя уникална идентичност, своя семейна история, социален и културен контекст, в който се е формирал и се развива. Церебралната парализа e състояние, с което се налага човек да се научи да живее, но тя не го определя и не го контролира, напротив – той контролира нея.