Диспраксия – координационни нарушения на развитието

Диспраксия – координационни нарушения на развитието

Диагностицирано ли е детето ви с диспраксия или просто среща трудности в много области, свързани с движението, баланса или затруднения с ориентацията в пространството?
Затрудняват ли ги някои от следните неща?

Възраст 5-11 г.
Фина моторика:

 • Връзване на обувките
 • Закопчаване на копчета и ципове
 • Оформяне на текст
 • Преписване от дъска в тетрадка

Обща моторика

 • Тромавост
 • Спъване и блъскане в предмети
 • Лоша пространствена ориентация
 • Затруднения в последователността на движенията

Обща организация

 • Да приготви всичко нужно за училище
 • Да се преоблече за физическо или плуване
 • Да следва последователността на информацията, независимо дали е това, което мисли, пише, говори или се движи
 • Невъзможност за концентрация при страничен шум.

Ляво-дясна ориентация

 • Трудности при използване на ножици, нож и вилица, развъртане на капачки.
 • Бъркане на ляво и дясно
 • Не може да кара колело без помощни колела.
 • Затруднения с движението на лявата и дясната страна на тялото.


Възраст 11-16 г.

 • Затруднения да преписва или да си води бележки от дъската
 • Относително бавно писане
 • Предпочита печатния текст, пред ръкописния
 • Лоша организация и планиране – закъснява, забравя материали или домашни и тн.
 • Лесно се разсейва, замечтава се
 • Проблеми с пространствената ориентация, ритъма и последователността могат да имат голямо влияние при колективните спортове
 • Плуването може да е избраният спорт

Диспраксия е термин, който по-широко разпространен е терминът “координационни нарушения на развитието”. Те включват следните диагностични белези:

 • Моторните умения са значително под очакваното за съответната календарна възраст.
 • Затрудненията на двигателните умения са значителни и пречат на дейностите в ежедневието, влияят в училище, през свободното време и играта.
 • Дефицитът не може да бъде обяснен с интелектуална недостатъчност или зрителни увреждания и не е свързан с неврологично състояние, засягащо движението, като церебрална парализа.

„Твърде често се установява и се обръща внимание на външните белези, но причината за тях остава без терапия“,

споделя Маделин Портлууд в “Да разберем диспраксията на развитието”.


Предизвикателството, когато се сблъскаш с диагноза диспраксия, или с който и да е друг етикет, е че се фокусираме върху него.
Това може да е свързано с лошия почерк на детето, с това, че не може да преписва от дъската и има недобри умения да слуша.
Предлагането на подкрепа, корекции и стратегии за справяне е много важно, но това не трябва да е за сметка на подкрепата за развиване на по-основни умения, които са същността на диагнозата. Те могат да включват проблеми със сензорната и слуховата преработка и други области, свързани със забавяне на развитието.

Има широк спектър от изследвания, които се използват, за да се разберат много от затрудненията, свързани с диспраксията. Те включват:

 • Планиране за извършване на движение
 • Затруднения с времето и ритъма
 • Изпълнение на планирани действия
 • Динамичен контрол на позата и походката
 • Визуални пространствени проблеми и други проблеми, свързани с пресичане на средната линия на тялото.
 • Кинестетично възприятие – хват, сила, натиск
 • Недостиг на двигателен контрол, учене и познание
 • Вестибуларна функция, проприоцепция и пространствена осъзнатост

Източник: https://www.learning-solutions.co.uk/dyspraxia