Синестезия: когато хората с аутизъм чуват цветове и виждат музика

Синестезия: когато хората с аутизъм чуват цветове и виждат музика

Хората с аутизъм са няколко пъти по-склонни да имат синестезия – смесване на различни видове сетивно възприятие.

Можете ли да кажете какъв е вкусът на любимата ви мелодия? Или какъв цвят е думата „вторник“? Ако сте отговорили с „да“, тогава може би имате синестезия. Хората със синестезия могат да възприемат обикновени събития, като слушане на музика или четене на текст, като опит с други сетива, като вкус или цвят

Синестезията не трябва да се бърка с честите метафори като „сладка мелодия“. При нея усещанията са спонтанни и много специфични. Обикновено се появява през детството и остава непроменена през целия живот. Има много различни видове синестезия: вкус, който има форма, думи с цвят, месеци от годината, които излъчват усещания в тялото. Синестезията е сравнително рядко срещано явление сред общото население, като засяга само 2-4% от хората. Въпреки това, до 20% от хората с аутизъм изпитват синестезия.

Защо тези две относително редки състояния често се срещат заедно?
През последните няколко години изследователите са установили, че хората със синестезия и аутизъм имат общи особености. Синестетите често имат сензорна чувствителност и затруднена концентрация, както и някои други аутистични черти. В допълнение, и двете състояния са свързани с определени модели във връзките между части на мозъка и може би общи гени, което означава, че те имат обща биологична основа.

Остават много въпроси. Как са свързани синестезията и специфичните аутистични черти? Може ли синестезията да допринася за сензорното претоварване при аутизъм?

Хората с аутизъм и със синестезия дали знаят, че възприятието им е различно от това на другите? Изучаването на пресечните точки между синестезия и аутизъм може да помогне да се отговори на тези въпроси и да се разбере по-добре биологичната основа на двете състояния.

Паралели на възприятието
Първите признаци, че синестезията и аутизмът може да са свързани, се появяват през 2007 г., когато е публикувано първото проучване на случай на аутистично лице със савантизъм (внезапното възникване на изключителни знания и умения) и синестезия – Даниел Тамет. Той вижда числата като цвят, текстура и форма, а също така има феноменална памет: през 2004 г. той възпроизвежда по памет 22 414 цифри от числото π. Този случай, заедно с други, води до започване на изследвания на възможното пресичане на двете състояния. През 2013 година два екипа изследователи съобщават за повишено разпространение на синестезията сред хората с аутизъм. Към днешна дата никой не е изучавал обратния модел: разпространението на аутизма сред синестетиците.

Изследователите обаче откриват, че някои от чертите на аутизма са необичайно често срещани сред тях. В някои изследвания учените са използвали въпросник, наречен оценка на аутизма (AQ), за да преценят дали имат черти на аутизъм. Например, повишено внимание към детайлите или проблеми с комуникацията сред хората със синестезия и в контролна група. Синестетиците събират по-високи оценки относно вниманието към детайла, но оценките им за социалните и комуникативни умения варират значително. Аналогично, синестетиците имат по-високи постижения във въпросника, който оценява чувствителността към сензорна стимулация, отколкото хората в контролната група. Взети заедно, тези данни предполагат, че аутизмът и синестезията се припокриват в областите на сензорика и възприятие, но не и в областта на социалното взаимодействие.

Изследователите откриват други, свързани с възприятията пресечни точки, между аутизъм и синестезия. Когато хората с аутизъм гледат някаква сцена или изображение, те са склонни да обръщат повече внимание на детайлите, отколкото на цялостната картина. Например, често се справят много добре да намират малка форма в голям и сложен образ.


Нови връзки
Общите черти на двете състояния не се свеждат само до сензориката. През 2018 г. изследователите съобщават, че колкото повече видове синестезия има човек (слухова, зрителна, тактилна), толкова по-високи са тестовите им резултати за общи черти на аутизма. В общата част на населението резултатите от тестовете за синестезия корелират с оценките за аутизъм. Освен това ранните изследвания на случаи показват, че синестезията при аутизъм е свързана със савантизъм – наличието на уникални мозъчни способности, например в областта на музиката, математиката, изкуството или езика.

Аутизмът и синестезията може да имат общи биологични корени. И двете състояния са свързани с по-развити локални връзки в мозъка – комуникация в мозъчната област или с близки мозъчни области, отколкото глобални връзки – комуникация между отдалечени области на мозъка. В същото време синестетичните преживявания могат да допринесат за онези сетивни характеристики, които засягат ежедневието на хората с аутизъм. За да бъде разработено ефективно лечение на сетивните проблеми при аутизъм, трябва да се търси и изучават аутистичните синестетици.

Познаването на собствената синестезия би помогнало за по-доброто разбиране на собствените сетивни проблеми и умения. А нарастващото познаване на тези пресичащи се особености, може да доведе до нови открития, които ще подобрят живота на хората с аутизъм, независимо дали имат синестезия или не.

Източник: https://outfund.ru