5 домакински задължения за деца, които имат проблеми със завършването на задачи

5 домакински задължения за деца, които имат проблеми със завършването на задачи

Децата, които имат когнитивни или обучителни затруднения, може да изпитват трудност в изпълнението на задачи, включително домашните задължения. Вие може да помогнете на детето си, като му поставяте задачи, които са кратки и имат ясно изразени начало, среда и край. Ето 5 домакински задължения, които може да предложите за изпълнение.

 

Почистване на масата

 

Почистването на масата е пример за задача, в която ясно се разграничават началото, средата и краят. Обяснете внимателно на детето си стъпките от този процес. Първо, може да събере приборите от масата. После може да обере остатъците от храна, за да ги изхвърли в кошчето. След което, да остави съдовете в мивката. Ако детето се затруднява да запомни стъпките. Вие можете да му ги запишете в подходяща диаграма. Ако детето изпитва затруднения с четенето, добавете картинки към описанието на всяка стъпка.

 

Изпразване на миялната машина

 

Друго задължение, което лесно се описва с ясни стъпки, е изпразването на миялната машина: всеки прибор отива на определеното му място, задачата е приключена, когато миялната е празна. Покажете на детето, как Вие изпълнявате тази задача. Започнете с приборите и покажете къде е правилното място за прибирането им. Покажете как подреждате чиниите в правилния шкаф и къде прибирате чашите. Напомняйте на детето, че винаги може да Ви зададе въпрос, ако не е сигурно къде е точното място на някои от приборите.

 

Помощ с прането

 

Може да възложите на детето си задачата да събере мръсните дрехи, когато ще пускате пералня. Подгответе си система, чрез която да му помогнете. Ако формулирате задачата като „Събери мръсните дрехи от всяка стая“, може да затрудните детето. По-лесно ще бъде, ако сте сложили по един кош за пране във всяка спалня, така детето ще трябва да събере дрехите от всеки кош. Ако имате голямо семейство, може да направите заедно с детето списък, който да му напомня откъде трябва да събере мръсните дрехи. Когато то си отбелязва в списъка, ще може да бъде сигурно, че се е справило със задачата.

 

Да си оправя леглото

 

Оправянето на леглото е подходяща задача, защото се изпълнява бързо и може да бъде разделено на стъпки. Покажете на детето си как очаквате да си оправя леглото. Опънете чаршафите. После оправете завивките и ги загладете. Покажете му как да поставя възглавниците в правилния край на леглото. Можете да направите снимка на леглото, когато е оправено, която детето да използва, за да вижда крайната цел на задачата.

 

Прибирането на играчките

 

Ако стаята на детето е твърде разхвърляна, то може би няма да знае откъде да започне подреждането и какви точно стъпки да предприеме, за да завърши задачата. Най-добре ще бъде да му дадете възможно най-конкретни инструкции за задачата. Един списък с обяснения като „Прибери легото в кутията за лего“ или „Сложи плюшените играчки в големия кош“, би могъл да бъде полезен. Снимки на подредената стая, също могат да бъдат полезна насока.

Успешното справяне с домашни задачи може да се отрази добре на самочувствието на детето.

Източник: https://www.understood.org
Превод за Център за детско развитие „Малки чудеса“: Михаил Пешев