Зрително-възприятелни умения. Как зрението и ученето са свързани?

Зрително-възприятелни умения. Как зрението и ученето са свързани?

 

Тази статия предлага информация, която ще помогне на родителите да определят дали техните деца имат проблеми със зрителните възприятия.

Доброто зрение не е само да виждаш ясно. Това дори е още по-вярно за малките деца. Защото чрез зрителната система те разбират и реагират на всичко, което виждат. Всъщност зрението на детето, четенето и ученето са свързани. Деца, които не се справят добре в училище, може да страдат от проблеми със зрението. Поведенческите проблеми също могат да говорят за нарушение в зрителната преработка.

 

Как зрението и ученето са свързани?

 

Когато зрителна информация се възприема или обработва неправилно, не може да бъде интегрирана с другите сетива на детето. Това от своя страна води до затруднения в класната стая и може да се прояви като поведенчески проблем. Ако вниманието и фокусът са затруднени от проблем със зрителната обработка на информация, детето изостава и в други обучителни концепции. Някои от ключовите детайли, които родители и учители трябва да знаят, свързани с начина на учене и зрението, са:

 • 1 на 4 деца има неоткрити зрителни проблеми.
 • Проблеми със зрението могат да са появят без детето да забележи.
 • Лошото зрение може да доведе до ниско самочувствие в училище и в спорта.
 • Редовни и пълни очни прегледи са ключови при откриването на зрителни проблеми преди да останат незабелязани за дълъг период от време.

Всъщност, Американската асоциация на очните лекари изчислява, че едно на всеки четири деца в училищна възраст има проблеми със зрението, които са по сериозни от проблеми с яснотата или 20/20 острота. Тези зрителни проблеми са липси при умението за зрително възприятие. Те включват следните способности:

 • Разпознаване:способността на детето да разбира букви и числа.
 • Четене с разбиране: способността на детето да си представи това, което се случва в историята която чете.Запаметяване: Способността на детето да си спомня и да се сеща за подробности от това, което e прочело.

Процесът, чрез който възприемаме информация от заобикалящата ни среда, се нарича възприятие. При децата на училищна възраст голяма част от ученето се случва в класната стая. Ако зрително-възприятелните умения са нарушени в една от трите области по-горе, ще имат проблеми с четенето, правописа, краснописа, разбирането и математиката. Без правилно функционираща зрително-възприятелна обработка, ученикът има проблеми не само с четенето и разбирането на текст, но също и с преписването от дъската, следването на инструкции, представянето на минали събития. Зрителното възприятие също помага на детето да интегрира зрението с другите сетива, включително баланса когато кара колело, хвърля топка или когато чува звук и трябва да си представи откъде идва (например от сирена на линейка).

 

Зрително-възприятелни умения, от които всяко дете има нужда

 

На всяко дете му трябват солидни зрителни умения за да се справя в училище, защото всеки проект и задача, която изпълняват, се основават на добре функционираща зрителна система.

Зрителни умения, които са необходими на всяко дете в класната стая са следните:

 • Острота на зрението: способност да вижда еднакво ясно както на далечни, така и на близки разстояния.
 • Координация между очите и ръцете: способността да разбира зрителни знаци и да управлява движението на ръцете.
 • Зрителен фокус: поддържането на фокуса, когато разстоянието се променя (например, когато поглежда от дъската към листа, за да препишат изречение).
 • Координация между очите: координиране на двете очи, коригиране на движението им и преценяване на разстоянието.Зрително възприятие: Подреждане на образите като идеи от думи, букви, числа и изречения.
 • Зрителна памет:припомняне на минали зрителни преживявания.

Милиони деца по целия свят имат зрителни заболявания, които оказват негативен ефект върху обучението им. Много родители разчитат на очните прегледи в училище да проверяват за зрителни проблеми, обаче много деца, които имат проблеми със зрително-възприятелната обработка на информацията, минават прегледа лесно. Очните прегледи са създадени да откриват проблеми с яснотата, но не и проблеми на зрителната обработка. Пълни прегледи извършени от очен специалист могат да открият по сериозни проблеми, които обикновен преглед може да изпусне (като например проблеми с движението на очите, проблеми с визуалното възприятие и фокусирането). Някои от често срещаните знаци и симптоми са:

 • Изгубва реда когато чете.
 • Често си търка очите.
 • Главоболие, особено след четене.
 • Обръща и накланя главата си докато чете.
 • Затваря едното око когато се фокусира.
 • Често разменя буквите и числата.
 • “Изяжда” букви или числа.
 • Не може да си представи какво се случва в история, която току що е прочело.

 

Важността на добрите зрителни умения

 

Децата изучават света със сетивата си. Мозъкът на детето има нужда да научи как да вижда и да обработва информацията. Доброто зрение не идва от само себе си. Всички зрителни умения се засилват от упражнения за подобряване на възприемането на това, което вижда, за да запомня зрителна информация (телефонен номер, думи) и да си представи какво е станало в разказ. Всичко това са зрително-възприятелни умения за обработка на информацията, които мозъкът на детето трябва да усъвършенства.

Зрителните умения на децата ще им помогнат да изградят способности за разрешаване на проблеми, които ще им помагат през целият им живот. Тъй като зрителните проблеми могат да се появят на всяка възраст без детето да забележи голяма промяна, трябва да обръщате внимание на знаците и симптомите, за да определите дали има зрително-възприятелни проблеми и да действате докато децата са още малки.

Източник: https://ilslearningcorner.com
Превод за Център за детско развитие “Малки чудеса”: Магдалина Шошева