Floor Time: какво е това?

Floor Time: какво е това?

Floor Time-моделът е в основата на цялостна програма за кърмачета, малки деца и семейства с различни особености в развитието, включително разстройства от аутистичния спектър. При работата на ерготерапевти, логопеди и педагози с вашето дете, често може да чуете „игра, базирана на Floor Time-подхода“. Но какво означава това? И как работи?

Какво е Floor Time:
Моделът е разработен от детския психиатър Стенли Грийнспан и от доктор Серина Уайдър. Floor Time е доказателствен подход, при който сядаме на пода, за да играем и комуникираме с детето на неговото ниво. Чрез взаимодействието и играта се създават възможности за подпомагане на детето да подобрява всяка от своите функционални способности и емоционално развитие. Това включва също социално, езиково и интелектуално развитие. В същото време по този модел се ръководят професионалният терапевт, логопедът и педагозите, които работят с детето.

Как работи Floor Time:
Floor Time се провежда в спокойна среда. Може да бъде у дома или в професионален център. По време на Floor Time родителите или терапевтите следват детето и се включват в активностите, които го забавляват, успокояват и му доставят удоволствие. Floor Time набляга на споделената игра, която спомага за споделяне на вниманието, ангажираност и решаване на проблеми. Идеята е от една страна, детето да „води“, а от друга – да се създават възможности и предизвикателства, които да му помогнат да развие своите функционални способности.

Какво трябва да знаете за Floor Time:

„Да следвате детето“ не означава да имитирате това, което то прави, а да наблюдавате неговите емоционални реакции и поведение и да намерите начин да се включите в играта, да я направите по-интерактивна, следвайки неговия интерес.

Може да не ви хрумва какво точно да правите, но не трябва да се напрягате. Фокусът не е в това какво вие можете да направите, а в това да установите кое предизвиква най-голям интерес у детето. Така че, просто седнете встрани, отпуснете се и наблюдавайте какво прави то. Щом разберете кой е обектът на неговия интерес, това отваря пред вас прозорец към неговия емоционален свят и вече можете да му помогнете да го сподели.

Какво би мотивирало едно дете да бъде част от споделен свят? Първо влезте в неговия свят и му покажете, че уважавате това, което е интересно за него и след това надграждайте. Например, ако детето ви кара камионче, можете да го движите заедно с него или да направите тунел с ръце, през който да минава. Идеята е да придвижва камиончето към вас, да започне да взаимодейства и общува. Когато детето започне да ви гледа приятелски и с усмивка, това е моментът, в който то става част от споделения свят.

Източник: https://fireduppeople.com
Превод за Център за детско развитие “Малки чудеса”: Гергана Симеонова