Глобална харта за бащинството

Глобална харта за бащинството

Глобалната харта за бащинството е изготвена с консултацията на 21 водещи изследователи в областта на детското развитие от цял свят през 2019 г., за да помогне с изясняването на проблемите на всички онези, подкрепящи бащинството в детското развитие по света: родители, практикуващи, създатели на програми и стратегии. Тя се основава на заключения от голям набор от изследвания.

1. Любящата грижа на бащата е в основата на благополучието на детето му и създава връзка помежду им за цял живот.

2. Любящата грижа на бащата е толкова силна и важна за детето, колкото тази на майката.

3. Всички бащи, било те биологични или не, имат вродената способност да се сближат с бебето от първите дни. Мозъкът на бащата се променя, когато той активно се грижи за детето си, повишавайки възможностите му за полагане на грижа и емпатия.

4. Любящата грижа приема много форми. Всяко семейство и всяка отделна връзка между баща и дете са различни.

5. Бащите са семейство и хората, които се грижат за семейството са сред най-важните въздействащи върху детското развитие, здраве и благосъстояние. Това е така дори, когато бащите не живеят постоянно с децата си.

6. Хармонична общност за грижи около детето, с родители, членове на семейството и други хора полагащи грижа, които се подкрепят взаимно е основа за здравословното развитие на детето.

7.Бащинството, също като майчинството е път. Бащите имат нужда от време и опит да се грижат, да възпитават, да играят и учат децата си.

8. Любящо бащинство означава уважение към и сътрудничество с майката, както и липса на насилие.

9. За да осигурят грижите и формират връзката, от които децата се нуждаят, бащите имат нужда от подкрепа и утвърждаване от своите партньори, семейства, общности и общество.

10. Институциите, които предлагат здравни услуги за майката и новороденото, услуги в ранна възраст и услуги за подпомагане на икономическа самостоятелност, трябва да насърчават и подкрепят бащите и други членове на семейството, които се грижат за децата. Подкрепата трябва да ангажира по творчески начин и да бъде съобразена с местната култура и социално–икономически условия. Тези институции трябва да предлагат информация и помощ, относно как да се подкрепят семейното и детското здраве и развитие.

Те също трябва подпомагат изграждането на взаимоотношения с децата на хората, които полагат грижа за семейството, както и хармонична общност на грижа за децата вътре в семействата. Те трябва да предоставят подкрепа на всички грижещи се, да посрещат финансовите нужди на децата си. Тази подкрепа трябва да бъде достъпна за бащите, дори когато те не живеят с майките на децата си.

11. Трудовото законодателство трябва да зачита и подкрепя отговорността на бащите и майките към грижата за детето.

12. Участието на бащите в първите 1000 дни от живота на децата им трябва да бъде фокус на международни стратегии за ранно детско развитие.

13. Насърчаването на равенство между половете трябва да включва подкрепа за бащинството. Равните икономически възможности за жените и мъжете трябва да включват възможността да споделят грижата за своите деца.

14. По своята същност мъжете са любящи и грижовни същества. Инстинктите за грижи и емоционален живот на мъжете трябва да се почитат и уважават като част от това какво означава да бъдеш мъж в днешната култура.

15. Любящото бащинство и грижата от всякакъв вид, която полагат мъжете, трябва да бъдат признати и уважавани, като вдъхновение за други бащи, майки, баби и дядовци в това и следващото поколение.

Хартата е координирана от Дънкан Фишър от The Family Initiative, който е и редактор на Child and Family Blog. Авторите биха искали да благодарят на хората помогнали с проучването, за тяхната помощ в изготвянето на Хартата: Андре Дусей (Канада), Джон и Лин Ремпел (Канада), Ричард Флетчър (Австралия), Маргарет О‘Браян (Обединеното Кралство), Кейт Елис-Дейвис (Обединеното Кралство), Яйпал Руупнарин (САЩ), Рут Фелдман (Израел), Рон Минси (САЩ), Бренда Волинг (САЩ), Марша и Кайл Пру (САЩ), Гари Баркър (Бразилия).

Превод за Център за детско развитие „Малки чудеса“: Марияна Петкова
Източник: https://www.childandfamilyblog.com/