Нивата на самочувствие и благосъстояние сред младежите родени недоносени

Нивата на самочувствие и благосъстояние сред младежите родени недоносени

Ново изследване, проведено от университетите на Кент и Уоруик установява, че за разлика от предишните схващания, нивата на самочувствие и благосъстояние сред младежите, родени недоносени, са същите като тези сред младежите, родени доносени.

Преждевременното раждане, за каквото се смята раждането преди 37 гестационна седмица, по-рано се смяташе като причина за повишения риск от нисък успех, сериозни проблеми с психичното здраве и трудности в социалните отношения в сравнение с младежите, родени доносени. Това ново проучване, ръководено съвместно от д-р Айтен Билджин (Кент) и колеги от Уоруик, показва, че, противно на твърденията, преждевременното раждане не влияе върху развитието на субективното благосъстояние и самочувствие.

Изследователската статия, публикувана от Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics, разкрива, че общото субективно благосъстояние, както и семейното, училищното и физическото благосъстояние сред младежите, родени много недоносени (28 до 32 седмици) или средно до късно недоносени (32 до 37 седмици), не се различават от тези сред родените на термин.

Проучването обаче установява, че младежите, родени много недоносени, възприемат отношенията с връстниците си като по-непълноценни, в сравнение с родените доносени. Това може да означава, че мерките за подобряване на благосъстоянието сред децата, родени много недоносени, могат да бъдат фокусирани върху подобряване на връзките с връстници в детството и младежките години.

Д-р Билджин казва: „Въпреки връзката между преждевременното раждане и увеличените проблеми с психичното здраве, силно обнадеждаващ е фактът, че младежите, родени недоносени, показват същите нива на самочувствие и благосъстояние като младежите, родени доносени. Надяваме се, че нашите открития ще повлияят върху насоката на бъдещите проучвания.“

Дитер Волке, професор по психология на развитието и индивидуални различия във Факултета по психология на Университета в Уоруик, добавя: „Притеснително е, че родените преждевременно смятат, че имат по-непълноценни взаимоотношения с връстниците си. Заедно с предишните ни доказателства, че недоносените деца могат по-често да бъдат обект на тормоз, поддържането на приятелства и взаимоотношенията с връстниците в училищните и развлекателните дейности трябва да бъдат приоритет.“


Източник: https://www.sciencedaily.com/releases/2021/04/210406120724.htm

Превод за Център за детско развитие “Малки чудеса”: Персиана Пастухова-Личева