Какво разкриват ръкописът и фините двигателни умения на детето ви

Какво разкриват ръкописът и фините двигателни умения на детето ви

Когато родителите и учениците влязат в ерготерапевтичната зала или в друго подобно място, вероятно ще се изумят, докато гледат всички тези деца, които се люлеят на люлки, хвърлят топки и карат скутери и бордове. “На правилното място ли дойдох?”, “Как би могло това да помогне на детето ми в процеса на обучение?”. Поради каква причина децата биха имали нужда да се люлеят, за да се научат да четат? Чудесен въпрос!

Удивително е как мозъкът и тялото са свързани и много хора не осъзнават този факт. Новите проучвания сочат, че тъй като много от децата са по-малко активни и не получават същото време за игра, което биха имали в детската градина преди 20 години, техните способности за учене страдат. Целта ни може и да е била да се конкурираме с нашите международни колеги, но деца ни сега изостават, вместо да вървят напред. Не сме единствените, които са на мнение, че повече време за игра е от ключово значение за успешното учене в класната стая.

Все повече училища по света въвеждат ерготерапевтични програми, сензорни играчки и възможности за движение на децата, за да развият техните груби и фини двигателни умения. Наблюдават се огромни подобрения при децата в координацията между очите и ръцете при проследяване на думите на страницата, укрепване на мускулите на торса, които играят роля за вниманието и фокуса, запаметяване на факти, букви и инструкции, дадени от учителя (слухови), както и по-силно развитие на ръкописа с фини двигателни умения.

И така, след като сме установили, че тези типове активности наистина помагат на децата, как можем да измерим ползите количествено? Всяко дете е уникално и различно, така че как бихме могли да оценим резултатите, така че повече училища да започнат да предлагат подобни опции? Е, нека да проверим!

Дори и да не проследявате прогреса на вашето дете или ученик с цифри и графики, можете да проследите как нивото му се повишава с времето. Да вземем за пример 8-годишно момче в трети клас с ръкопис, който е бил почти невъзможен за разчитане. На тази възраст децата обикновено усвояват писането на параграфи и изречения, но буквите на това малко момче били наопаки, той едва стискал молива и бил способен да напише само няколко букви и думи, а не цели изречения.

Както знаете, писането на ръка е един от основните градивни елементи за четене, комуникация, изразяване и решаване на тестове. Ефективното писане помага на децата да запомнят, организират и обработват информация.

Започнете от самото начало

Преди да започнете работа по ръкописа на някой ученик, трябва да въведете движения и ръкописни активности, които да стимулират мозъка и тялото за по-високо ниво на изучаване. Когато включите дейности, засилващи както фините, така и грубите двигателни умения, ще започнете да забелязвате промени. Можете да изпробвате забавни игри за развитие на фини двигателни умения, както и двигателни дейности и детски йога пози, които да развият грубите двигателни умения на децата.

Формиране на буквите и структура на изреченията

Може да не споделяте мнението, че има правилен или грешен начин за писане, стига да изписвате буквите върху хартията, но има огромна разлика в начина, по който това е свързано с ученето. Първият тревожен сигнал, който може да наблюдавате, е ако детето ви изписва буквите си отдолу-нагоре. Защо е важно това да се коригира? Първо, ние естествено четем отгоре-надолу. Като структурираме буквите отгоре-надолу, ние подготвяме децата си за четене на по-предизвикателни и трудни книги. Това също е и начинът, по който функционира мозъкът. Необходимо му е движението отгоре-надолу и отляво-надясно за подреждането на творческите дейности в дясното полукълбо, а организационните – в лявото.

Това също така помага на детето ви да разпознава разликите в начина на изписване на буквите, особено тези, които могат лесно да се объркат, като латинските “b” и “d.” Лесно е да се изпишат наобратно. Чудесно начало е да научите детето си да започва изписването отгоре-надолу с молива си като изпише буквата “c.” Ако си представите буквите от латинската азбука, много от тях включват това движение (d, g, a, c, o), така че докато се учи как да изписва буквата “c”, детето вече упражнява фини двигателни умения и уменията за движение на ръката за изписване и на други букви.
Когато детето ви започне да подобрява формирането на буквите си, можете да се фокусирате върху детайлите на структурата на параграфите и изреченията. Помогнете му да подравнява думите и изреченията си.

Ако имате дете, което се затруднява у дома или в училище, особено ако има сензорни проблеми, ADHD (хиперкинетично разстройство с нарушение на вниманието), дислексия, аутизъм и проблеми със слуховата обработка, първо намерете начин да работите върху фините и грубите му двигателни умения, преди да преминете към по-сложните обучителни дейности. Времето за игра и движението са един от ключовете за когнитивното развитие и отличното справяне в класната стая.

Предов за Център за детско развитие “Малки чудеса”: Елия Атанасова
Редакция: Пролет Лазарова
Източник: ilslearningcorner.com