Дисграфия: Признаците на небрежен почерк биха могли да означават повече от лошо развитие на фината моторика

Дисграфия: Признаците на небрежен почерк биха могли да означават повече от лошо развитие на фината моторика

Тази статия представя информация за деца борещи се с дисграфия, небрежен почерк, организиране и изразяване на мислите си върху хартия.


Не е необичайно да чуете някой да се шегува с лошия почерк. Моят почерк е доста труден за разчитане. Като професия, лекарите често получават забележка за нечетливите си рецепти. Това ми напомня на шега, която един лекар веднъж каза: „Имам толкова добър почерк, че пациентите не ми вярват, че съм истински лекар.“ Много хора имат лош почерк, но понякога причината за това е по-сериозна.

Писането не е лесно умение. Това е една от най-комплексните функции, която човек може да изпълнява. Не става въпрос само за оформяне на изречение и писане на компютър, а всъщност за писане с химикал или молив върху лист хартия. Писането изисква организация на мислите и способност за изразяване на идеи, заедно с умението да накарате ръката и пръстите да оформят тези мисли върху хартия, буква по буква. Лошият почерк не е необичаен при децата, тъй като те развиват фината си моторика, но почеркът, който е изключително труден за разчитане или който не се подобрява, докато детето расте, може да сочи към нещо по-сериозно. Проблемът може да бъде увреждане, основано на мозъка, наречено дисграфия.

Какво е дисграфия?

Дисграфията е учебно увреждане, което включва проблеми с уменията за писане. Това състояние засяга обработката в мозъка на детето, което включва уменията, необходими за писане. Този проблем може да засегне една или повече от следните способности на дете:

  • Организиране на мислите;
  • Изразяване на идеите си върху лист хартия;
  • Правилно оформяне на букви и цифри;
  • Правилен правопис.

За много деца с дисграфия държането на пастел или молив е много трудно. Те се борят с финото двигателно развитие, което осигурява изпълнението на това умение. Изглежда, че някои от проблемите, които изпитват хората с дисграфия са свързани с липсата на фин двигателен контрол. Когато има прекъсване на връзката в мозъка и детето избере пътя на движението, това води молива в грешна посока и създава невъзможност да се контролира хватката или относителният размер на символа, който се изписва.

Писането на букви и думи в един ред е друг проблем, с който се сблъскват децата с дисграфия. Техният почерк обикновено е разхвърлян и не показва особено подобрение въпреки постоянната практика, особено в началото на началните години. Мнозина ще се борят с правописа и оформянето на своите идеи и мисли на хартия. Детето ще се разочарова от количеството енергия, необходимо за писане, и след това започва да отказва дори да опитва.

Децата с дисграфия обикновено нямат така наречената „графична зрялост“ – процес на почерк, който става автоматичен за деца без дисграфия. За нормално дете, когато изкуството на почерка се усвои, мозъкът след това премества фокуса си върху съдържанието, а не върху процеса на самото писане. С липсата на „графична зрялост“ детето ще започне да се бунтува и да протестира срещу идеята за писане.

Какво причинява дисграфията?

Нека да обсъдим какво не причинява дисграфия. Дисграфията е проблем, който не е причинен от проблемите с вниманието или липсата на практика. Почеркът, който е небрежен, обикновено се влошава с годините. Почеркът при дисграфия показва лоша структурна форма от самото начало, когато детето просто се учи как да формира букви. Изследователите и експертите не са сигурни за всички причини за дисграфия и други увреждания при писане. Това обаче може да е проблем със стъпките, необходими за писмено изразяване.

Една област, която може да прояви слабост, е когато детето се опитва да организира идеи и информация, която се съхранява в паметта им. Според информационния лист за дисграфията от Международната асоциация за дислексия, някои експерти смятат, че това включва дисфункция между мозъчните системи, които позволяват на човек да превежда умствения език на писмен език. Също така, едно дете ще се бори да получи думи или символи на хартия.

Работната памет може също да играе роля при дисграфията. Когато детето види нова дума, мозъкът я поставя в зрителната област на работната си памет. Понякога кодирането на думи и букви не протича както е планирано и проблемът се крие в липсата на съхраняване на тази дума за незабавна употреба. Друга теория описва, че дисграфията може да представлява вид дефицит на двигателната памет при детето. Мускулната памет за това как да пишете букви, колко кратък или дълъг трябва да бъде удар или посоката на кривата играе ролята на дисфункцията. Детето ще покаже неспособност да запомни двигателния модел на определени символи (букви, форми, цифри и т.н.)

Как изглежда дисграфията?

Дисграфията отива много по-далеч от лошия почерк и отвъд любовта на детето към писането на истории. Дисграфията има някои отчетливи симптоми, които се проявяват при различни възрастови групи, докато детето узрява.

Предучилище:

Какво се забелязва в детската градина: Вашето дете често ви казва, че оцветяването уморява ръката му. Те копират букви и цифри много по-бавно от другите деца, дори след тренировка. Детето ви ще движи доста ръката, когато се опитва да рисува, защото децата с дисграфия често се обезсърчават, тъй като им става по-трудно да използват пастел или молив.
Какво се забелязва у дома: Когато проследявате букви и цифри, детето ви или прави буквите твърде големи или твърде малки. Детето ви ще се бори с дейности като свързване от точка до точка и рядко ще избира книжки за оцветяване или ще има желание да чете книги по време на игра.

Основно училище:

Какво се забелязва в училището: Вашето дете ще напише една и съща дума по различен начин, дори в една и съща история или страница. Техните домашни са пълни с зачеркнати думи или букви. В училище детето ви се бори с писането на достатъчно съдържание за дадена задача. Те често повтарят думи или фрази в писането си.
Какво се забелязва у дома: Дете ви често ще се оплаква, че няма идеи за писане. До пети клас детето ви все още забравя повечето препинателни знаци. Това се дължи на липсата на добре функционираща работна памет, защото запомнянето на всички езикови правила е трудно. Ако детето ви остави бележка, тя е пълна с прости думи, които са написани грешно.

Какво може да се направи?

Упражненията за почерк могат да подготвят мозъка за планиране, преглед, организиране, присъствие, изразяване и говорене. Формирането на букви, думи и изречения в крайна сметка трябва да стане автоматично за децата. Ако децата не могат да идентифицират една буква към следващата, те няма да могат да предадат своите идеи или да превърнат изразителния език в добре написан текст.


Източник: https://ilslearningcorner.com

Превод за Център за детско развитие “Малки чудеса”: Юлия Димитрова