Научно изследване показва как човешкият мозък извлича факти

Научно изследване показва как човешкият мозък извлича факти

Резюме: Набор от области в мозъка, функциониращи заедно, играят важна роля за успешното извличане на слаби спомени
Източник: Йоркски университет


Ново проучване показва, че набор от системи в мозъка би могъл да е от огромна важност за начина, по който извличаме факти и лични спомени в ежедневието си

Учени от Университета в Йорк твърдят, че техните открития биха били от значение при нарушения в паметта, включително деменция, при които проблемите със запомнянето на определена информация оказват влияние върху живота на пациентите.

Изследователите твърдят, че тези резултати може да са от огромно значение за разработването на ново поколение изкуствен интелект, който използва дългосрочна памет в разрешаването на изчислителни проблеми.

Дългосрочната памет на мозъка се съхранява в две депа: фактологична памет и спомени от лични преживявания.

Заедно тези две хранилища на дългосрочна памет ни помагат да разбираме и да реагираме на света около нас.

Десетилетия на изследвания и клинични опити показват, че тези две хранилища на паметта се намират в два отделни мозъчни дяла.

Това ново проучване обаче предполага, че определени области в мозъка, функциониращи заедно, играят важна роля за успешното извличане на слаби спомени.

Използвайки функционална ядрено-магнитен резонанс, изследователите изучават как тези области в мозъка увеличават своята активност, когато наблюдаваните участници биват помолени да извлекат факти или лични спомени.

Водещият изследовател Д-р Дениз Ватансевер, работил преди за Университета в Йорк, а сега към Института за наука и технологии за изучаване на мозъка към Университета във Фудан, казва: „Новото проучване предполага, че въпреки функционалните различия на тези две отделни системи на паметта, успешното извикване на слабо позната информация зависи от мозъчен механизъм, който действа споделено между тях.

“Нашите спомени ни позволяват да осмисляме и да се приспособяваме във взаимодейтвието със света около нас. Въпреки че в повечето случаи дълбоко залегналите в нас спомени може да са ни достатъчни за конкретна задача, например да не забравим да сложим в багажа си плажна хавлия за предстоящата ваканция на морето, това осъзнаване може да не е приложимо в други случаи, например, когато опаковаме багажа си за служебно пътуване. Ето защо трябва строго да контролираме извикването на подходящи знания при решаването на различни задачи и при разнообразни обстоятелства. Резултатите показват, че този процес е споделен между фактологичните и личните спомени.”

Главният автор Проф. Елизабет Джефърис от Катедрата по Психология към Университета в Йорк, казва: “За да генерираме подходящите мисли и поведение, трябва да разровим хранилищата на паметта си по изключително гъвкав начин. Това ново проучване очертава контролни процеси в мозъка, които ни позволяват да се фокусираме върху необичайни аспекти от значението на думите и така да извличаме почти забравени лични преживявания. Този контрол върху паметта ни позволява да бъдем креативни и да се адаптираме, когато целите ни или обстоятелствата се променят.”


Източник:https://neurosciencenews.com
Превод за Център за детско развитие „Малки чудеса“: Милена Балтова