Академично обучение или обучение чрез игра за деца в предучилищна възраст – какво трябва за знаем?

Академично обучение или обучение чрез игра за деца в предучилищна възраст – какво трябва за знаем?

Живеем в свят, който бавно променя своя подход към образованието в ранна детска възраст в ущърб на малките деца. Докато някога предучилищната възраст е била време за учене чрез игра, сега малките деца са принудени да започнат от рано с академичното обучение.

Но играта е от съществено значение за развитието и израстването на тялото и ума при децата и в тази статия ще обясним защо.

Нека първо да разгледаме как изглежда формалното обучение за децата в предучилищна възраст.

Какво представлява академичното обучение за деца в предучилищна възраст?

Подходът за академично обучение на деца в предучилищна възраст се фокусира върху преподаването на когнитивни умения и знания чрез рутина и структура. При този подход се набляга върху упражняването на буквите и звуците, числата, цветовете, формите и основни думи чрез задачи за запаметяване и с помощта на активни карти и други учебни материали. За затвърждаване на тези умения се използват технологии и работни тетрадки, а децата се упражняват и в писане на ръка.

При академичния подход често се избират книги с приказки, които са свързани с определени звуци от азбуката или съдържат конкретен речник.

Какво представлява подходът, основан на игра?

Обучението чрез игра е неструктурирано и водено от децата и се подпомага или направлява от възрастен. Децата са свободни да изразяват себе си и да учат по естествен път.

То се базира на практически игри за деца в предучилищна възраст, които са ориентирани към процеса и не следват определена програма, резултат или продукт. Удоволствието е в създаването, а не в постигането на конкретен резултат, определен от възрастен.

Игрите с въображението ролевите игри също имат съществено място.

За да насърчите ученето чрез игра, предложете на децата пространство, материали и възможности, които включват различни области, като език, опити за четене, математика, наука, писане, творчески изкуства и социални науки. При подхода, основан на играта, детето избира да играе с други деца, самостоятелно или с родителите си. То не трябва да се притеснява, че може да направи бъркотия, защото има отговорността да помогне с почистването след това.

Екраните също трябва да бъдат ограничени, тъй като те често пречат на желанието на детето да играе. Те не са здравословен начин за учене и често пречат на общуването с другите.

Изследвания върху обучението чрез игра

Връзката между играта и ученето се изучава от много години. Известните психолози и теоретици Жан Пиаже (1896-1980) и Лев Виготски (1896-1934) са в основата на голяма част от изследванията на това как децата учат чрез игра и как играта насърчава когнитивното развитие.

„Играта е дело на детето“, са думи на Мария Монтесори (1870-1952), известният педагог, лекар и иноватор в своята област.

Според NAEYC (Национална асоциация за образование на малки деца), по-новите изследвания показват силни връзки между играта и ученето в много области, включително езиковото развитие (Toub et al. 2016), математиката (Fisher et al. 2013), науката (Schulz & Bonawitz 2007) и социално-емоционалното развитие (Dore, Smith, & Lillard 2015).

Съществува и област на изследване, наречена “наука за ученето” (Hirsh-Pasek et al. 2015), идентифицира четири важни аспекта в този процес. Ученето протича най-ефективно, когато децата са:

  • умствено активни (не пасивни)
  • ангажирани (не разсеяни)
  • социално ангажирани (с други деца или възрастни)
  • в процес на изграждане на връзки (с реалния живот)

Лесно е да се види как играта се вписва добре във всичките тези области.

Предимства на обучението чрез игра

Ученето, основано на игра, има важно място в предучилищната възраст, когато децата се развиват много бързо. Чрез играта децата изследват своите интереси и любопитство, като същевременно упражняват:

  • социално-емоционални умения
  • математика и пространствени умения
  • език и речник
  • въображение

В контекста на играта децата използват активно всички свои сетива, като се учат да се редуват и да споделят. Те развиват умения за мислене на по-високо ниво, като откриват и изследват неща, които ги интересуват, а не само теми, избрани от възрастните. При самостоятелната игра децата мислят сами, вместо възрастните да им казват какво да мислят и какво да правят след това.

Идеи за обучение чрез игра

Важно е да наблюдавате какво харесват децата и използвайте това като отправна точка за ученето чрез игра. Мислете креативно и им осигурете необходимите материали, време и подкрепа.

Можете да почерпите идеи и от следните примери за обучение чрез игра в предучилищна възраст.

Споделяне на книги

Осигурете на децата разнообразни книги, включително художествена литература, информационни четива, книжки с рими, без рими, забавни и сериозни. Оставете ги сами да избират книгите, които да споделят всеки ден. Покажете им как да „четат картинките“, ако все още не могат да четат.

Драматична игра

Предложете избор от реквизит, кукли, дрехи за обличане, бижута и обувки, с които децата да разиграват истории и да фантазират. Книгите и музиката също са важни аспекти в драматичната игра и е добре да са на разположение.

Игра на открито

Насърчавайте използването на естествени материали в игрите: жълъди, кестени,клонки, листа, вода, пясък и сняг, заедно с кофички, коли, камиони, пластмасови инструменти и лопатки. Дръжте под ръка и бинокли и увеличителни стъкла.

Осигурете уреди за спорт – за ритане, удряне, хващане и скачане, както и за бягане с препятствия, катерене, търкаляне и пълзене.

Децата могат да засаждат, поливат и отглеждат свои градинки със зеленчуци или цветя.

Забавно е и да търсят “съкровища” като скрият играчки на открито и напишат, нарисуват или разкажат улики за това къде могат да бъдат намерени.

Строителство

За строителство предложете естествени и рециклирани материали, като дърво или картонени кутии и тръби. Децата могат да построят писти за стъклени топчета, пътища и рампи за колички.

Осигурете подходящи за деца инструменти, материали за писане, рисуване и изработване на указания.

Големи пластмасови строителни тухли също могат да се използват на закрито или навън.

Игра с пластилин

Осигурете материали, които могат да бъдат добавени към пластилина за промяна на текстурата му, като например пясък, ориз, дървени стърготини или малки камъчета.Може да използвате и точилки и материали като суха паста и пръчици.

Крепост на закрито

Преди деня за пране, дайте възможност на децата да използват чаршафите от леглата си, за да направят “крепости” и палатки, като ги преметнат през мебелите.

Големите картонени кутии, като тези от електроуредите, също могат да се превърнат в чудесни къщи и крепости, и дори могат да бъдат украсени с пастели и маркери.

Дайте на малчуганите да съберат всички възглавници у дома и да построят къща.

Математика и наука чрез игра

Децата могат да използват обикновени предмети от домакинството, които да сравняват, сортират или да правят фигури.

Те могат да научат какво са парите, като направят свои собствени пари за игра и играят на магазин (като използват опаковани стоки от шкафа). Стара компютърна клавиатура може да се използва за касов апарат.

Игра с вода – на закрито или навън

Играта с вода е чудесна дейност за малките! С вода в различни съдове – от малки до големи (от кофичка до океан),децата могат да правят мехурчета, да играят с хранителни бои, да експериментират с плаване и потъване, да си играят с пълнене, изпразване и измерване и да разберат какво се случва, когато водата замръзва или се топи.

Музикална игра

Дайте на децата музикални инструменти и пуснете записана музика. Те могат да издават ритмични звуци, да пеят, танцуват, да измислят песни, да маршируват и да пляскат. Децата могат да пеят и любимите си детски песнички, докато правят неща с ръцете си.

Готвене: истинско или въображаемо

За въображаемо готвене могат да използват играчки или истински тенджери, тигани и прибори, с които да изсипват, разбъркват и „готвят“ въображаеми или безопасни за деца съставки, като сух ориз и паста.

За приготвянето на истинска храна, децата могат да направят лека закуска или просто ястие с подходящи за деца варианти, които не изискват готвене.

Осигурете материали за писане, за да съставят списъци за пазаруване и да оформят готварски книги или менюта.

Писането като част от играта

Дръжте под ръка хартия за писане, моливи, пастели, маркери и тебешир на разположение, за да насърчите изграждането на умения за писане. Децата обичат да рисуват, да драскат и да практикуват „писане“ под формата на игра – самостоятелно или като част от друга дейност.

Творчески изкуства

Малките са склонни да фокусират вниманието си върху творческия процес и удоволствието от създаването, вместо да се притесняват дали крайният резултат изглежда като направения от възрастен модел.

Осигурете художествени материали и инструменти: различни видове хартия и повърхности, бои и четки, маркери, рециклирани материали, ленти и лепила, за творчески дейности. Тук можете да намерите и някои идеи.

Близки и далечни пътувания

Позволете на децата да опознаят заобикалящия ги свят – от разходка из двора или каране на колело в квартала, до пътуване със самолет или влак.

Създайте карта, направете списък, слушайте и наблюдавайте птиците, научете думи на чужд език, нарисувайте сградите, които посещавате или пребройте колко стъпала има до вратата на музея…

При обучението чрез игра няма граници!

Източник: empoweredparents.co
Превод за център за детско развитие “Малки чудеса”: Ивелина Георгиева
Photo credit: Freepik