гр. София, ул. “Майор Димитър Думбалаков” 38, ет. 4
тел. 0887 545 446

Специалисти

Маргарита Габровска

Специалист ранно детско развитие | Логопед
Маргарита Габровска е завършила бакалавърска програма по Логопедия (2012 г.) и магистърска програма  по Интегративна биоетика (2014 г.) в Софийския университет. През 2018 г. придобива докторска степен по Философия (Етика) с дисертационен труд върху етическите аспекти на палиативните грижи за деца с тежки заболявания. Маргарита е член на Европейската асоциация по ранна детска интервенция. Освен с терапевтична практика и развиване на…

Татяна Митова

Логопед | Предучилищен педагог
Татяна Митова завършва бакалавърска програма по Логопедия през 2008 г.,  магистъска програма „Комуникативни нарушения на развитието“ през 2010 г. и магистърска програма по предучилищна педагогика през 2014 г. в СУ „Св. Климент Охридски“. Преминала е базисно обучение за работа по метода на д-р Мария Монтесори, както и варианта му за деца със специални образователни потребности (СОП). Продължава да развива знанията…

Милица Русанова

Медицински рехабилитатор | Eрготерапевт
Милица Русанова завършва бакалавър “Медицинска рехабилитация и ерготерапия” през 2018 г. в Медицински факултет, след това продължава образованието си с магистратура “Ерготерапия за деца и възрастни с нарушения” във Факултет по науки за образованието и изкуствата към Софийски университет “Св. Климент Охридски” . Дипломира се през 2020 г. с дипломна работа на тема “Специфика на двигателното развитие при деца от…

Ния Коновска

Фамилен и брачен консултант | Психотерапевт
Ния Коновска е завършила магистърска програма “Артистични психосоциални практики и психодрама” към НБУ с дипломна работа на тема Изследване на психологическия свят на майките на бебета от 0 до 1 година посредством групови практики”. Завършила е и двугодишно обучение по фамилно консултиране към Институт по фамилна терапия - България. От 2017 г. посещава група по психодрама, социометрия и групова терапия,…

Петя Йорданова

Детски психолог
Петя Йорданова завършва психология през 2007 г. в Julius -Maximilians - Universität Вюрцбург,  Германия. Избира да се завърне и реализира като специалист в България, защото вярва, че човек тежи на мястото си, когато е близо до корените си. Петя е детски психолог в Център за детско развитие "Малки чудеса". Професионален опит Професионалния си път започва в център за работа с…

Мария Масларова - Aila

Консултант по кърмене
Мария Масларова е сертифициран от международен борд консултант по Речник лактация IBCLC. Има богат опит при работа  с недоносени бебета и близнаци. В Семеен център за недоносени деца "Малки чудеса" Мария ще помага на майките на преждевременно родените да се справят със специфичните предизвикателства при кърменето на недоносено бебе - както преди изписването му от болницата, така и в първите дни…

Иван Боянов

Физиотерапевт
Иван Боянов е физиотерапевт с над 10-годишен стаж, в рамките на който успява да добие опитност в множество сфери от областта, но насочва вниманието си основно към полето на ортопедията, неврологията и педиатрията. Професионалния си опит добива в няколко медицински центъра и МБАЛНП “Св. Наум” – София. В момента развива своя частна практика, както и е част от екипа на…