гр. София, ул. “Майор Димитър Думбалаков” 38, ет. 4
тел. 0887 545 446

За кого са нашите услуги

За кого са нашите услуги?

10% от новородените се раждат преждевременно
30% от тези деца получават трайни увреждания
50% от недоносените деца се сблъскват с различни форми на обучителни затруднения като дислексия, диспраксия, дисграфия, дискалкулия, нарушена концентрация, хиперактивност, както и емоционални или поведенчески проблеми. Ако бъдат установени навреме, голяма част от
затрудненията на тези деца могат да бъдат компенсирани или редуцирани с адекватна ранна интервенция. 
70% от майките родили твърде рано страдат от посттравматичен стрес 
50% от майките на недоносени деца не получават подкрепа за кърмене и адекватна информация как да запазят лактацията си.

За кого е семеен център “Малки чудеса”?
За всички деца и техните родители, които имат нужда от защитено пространство, в което могат да получат подкрепа, консултация и адекватна информация, отговаряща на нуждите им.
Децата, които се раждат твърде рано и твърде малки са в най-голям риск от развитие на различни краткосрочни или дългосрочни проблеми, но услугите на центъра са насочени към всички деца и техните семейства.