Група за автономност и социални умения за деца от 2 до 5 г.

Група за автономност и социални умения за деца от 2 до 5 г.

Групата е насочена към деца в началния период на отделяне от родителите, когато започват да стават по-автономни, да се свързват с възрастни и връстници извън най-близкото обкръжение и да изучават по-самостоятелно света извън вкъщи. Тази възраст е свързана с нови предизвикателства и необходимост от придобиване на социални умения, спокойно отделяне от значимите възрастни и постепенно разширяване на кръгозора на детето. В малка група с подходящи занимания децата се научават да спазват правила, да изчакват реда си, да разбират и зачитат емоциите си и тези на другите, да отстояват себе си, като уважават другите.

Заниманията се провеждат в малка група от двама специалисти на ротационен принцип – психолози, логопед и ерготерапевт. Включването става след предварително интервю с водещите. Честота – веднъж седмично с продължителност от 2 часа. Групата стартира на 21 юни от 10:00 ч. и е с продължителност от три месеца – до септември 2019 г. – общо 12 сесии.