Група "Умели в общуването"

Група "Умели в общуването"

За кого?
За деца на възраст от 4 до 6 г. с езиково-говорни и комуникативни нарушения.

Къде?
Център „Малки чудеса“

Кога?
От 13.30 до 15 ч. всеки вторник

Защо?
Защото знаем, че трудностите в комуникацията са преодолими, когато има разбиране и специална подкрепа за тях. Защото знаем, че има умения, които могат да се научат само в група. Защото учим чрез игра.

Какво предлагаме?
Работа в отворена група с малък брой участници, водена от логопед и психолог. Акценти ще поставим върху подобряване комуникативните умения чрез разнообразни познавателни, музикални и арт занимания. В групата децата ще упражняват социални умения като редуване, изчакване, споделяне на материали, пространство и внимание на възрастен общуване с връстници, умения за приемане на загубата в игра.

“Учените са установили, че трябват около 400 повторения на едно действие, за да се изгради нова връзка в мозъка, освен ако то не е извършено в игра. Тогава трябват едва 20.”