Тест за училищна готовност

Тест за училищна готовност

Ако имате притеснения дали детето Ви е готово за постъпване в училище, можете да се обърнете към Център за детско развитие “Малки чудеса”. Петя Йорданова, детски психолог, сертифициран в осъществяването на тест за оценка на когнитивните аспекти на готовността за обучение в първи клас, ще посрещне Вас и въпросите Ви.

Децата, завършващи предучилищната група в държавните детски градини, задължително преминават тестова диагностика на училищната готовност. Как се е справило детето, кои са неговите силни и слаби страни, къде може да бъде подкрепено то в месеците преди започване на училище, често остава информация недостъпна за родителите.

Детето от предучилищна възраст има огромни възможности за развитие и способности да възприема. У него е заложен инстинкта за познания и изследване на света, да открие, да разгадае, да опознае. Коректното откриване на силните страни и дефиниране на евентуални трудности би облекчило успешния старт в училищния живот.

Повече за училищната готовност можете да прочетете в тази статия.

Запазете час за тест и психологическа оценка в Център „Малки чудеса“ на:
тел. 0887 54 54 46 или
e-mail: office@premature-bg.com