За родители: възможностите на ерготерапията при работа с деца

За родители: възможностите на ерготерапията при работа с деца

Какво е ерготерапия и може ли тя да помогне на моето дете?
Отговорът на този въпрос ще даде ерготерапевтът ни Руслана Анастасова в събота (28.10.2017г)от 11.00ч в Семеен център за недоносени деца „Малки чудеса“.
Входът е свободен за всички, които искат да научат повече по темата!
Фокусът на ерготерапията е върху ежедневните дейности, чрез които децата се ангажират и активно участват в общността. Разнообразието от дейности може най-общо да бъде разделено в три сфери: самообслужване (хранене, обличане, миене и др.), учебни дейности и свободни занимания (игри). Ерготерапевтът може да помогне на деца със затруднения в изпълнението на една или повече дейности поради социални, емоционални умствени или физически нарушения. Ерготерапевтичните услуги могат да се ползват за деца със неврологични заболявания, аутизъм, ДЦП, синдром на Даун, неуточнено изоставане в развитието, когнитивни и физически нарушение и др. Ролята на ерготерапевта е да направи оценка на взаимодействието между детето, средата и дейността и да предложи нови подходи за развиването на необходимите умения, адаптиране на средата, модифициране на дейността, така че извършването й от страна на детето да бъде все по-успешно и по-самостоятелно. Самият терапевтичен процес преминава като игра, която включва специфични етапи и модули, а родителите се ангажират и включват в процеса на работа.

Очакваме ви!