Оценка на дислексия на развитието от сертифицирани специалисти в Център “Малки чудеса”

Оценка на дислексия на развитието от сертифицирани специалисти в Център “Малки чудеса”

Началните учители или родителите често са тези, които първо забелязват първите признаци, че детето е вероятно да има обучителни затруднения. Ранната диагностика и интервенция могат да бъдат ключови и важни за подкрепата на ученици в началния етап на училищно обучение.

Логопедът Татяна Митова и психологът Петя Йорданова, които са част от екипа на Център за детско развитие “Малки чудеса”, са обучени и сертифицирани да използват “DDE – 2 – тестова батерия за оценка на дислексия на развитието”. Това е скрининг тест, който може да се използва за установяване на актуалното състояние на уменията на детето за четене и писане, както и за по-доброто разбиране на техните характеристики, в случай, че се окажат проблемни.

Също така изследването може да послужи, за да се определи дали трудностите в писането и четенето се дължат на обучителен фактор, перцептивен или езиков дефицит.

За кого е подходяща оценката?
Методиката е подходяща за деца на възраст от 8 до 14 години и може да служи и за проверка на степента на развитие на четенето и писането. Важно е да се има предвид, че процесът на ограмотяване на детето следва да е приключил, за да може да се приложи методиката – съответно началото на втори клас е най-ранният подходящ момент.

Ако забелязвате, че детето ви се затруднява и имате притеснения, свързани с усвояването на уменията за писане и четене, не се колебайте да се свържете с нас за консултация или оценка на дислексия на развитието за вашето дете. Може да го направите на телефон 0887 545 446 или мейл office@premature-bg.com.