Търси се: логопед за Център за детско развитие “Малки чудеса”, гр. София

Търси се: логопед за Център за детско развитие “Малки чудеса”, гр. София

Фондация „Нашите недоносени деца“ разширява екипа си и търси да назначи логопед за гр. София, Център за детско развитие „Малки чудеса“.

Човекът, който търсим трябва да:

Притежава бакалавърска и магистърска степен по “Логопедия”, с предимство са кандидатите със завършена магистърска степен;
Да има опит в работата с деца с трудности в развитието или увреждания и опит във воденето на случаи поне 3 години;
Да има опит в работата с деца с обучителни затруднения – специфични езикови нарушения (СЕН), разстройство на експресивната и импресивната страна на езика, нарушения в плавността на речта, диспраксия,дислексия, дисграфия и др.
Притежава отлични комуникативни умения и умения за работа в екип;
Притежава висока езикова компетентност и говорни умения;
Наличието на допълнителни обучения и специализации в областта на диагностика, превенция и терапия на обучителни трудности ще се считат за предимство;

Отговорности:

Провежда консултации и терапевтични сесии с деца и семейства в Център за детско развитие „Малки чудеса“ в съответствие с вътрешните политики за работа с деца и спазване на етичния кодекс на фондацията и центъра;
Осъществява индивидуална и групова работа с деца и родители;
Изготвя логопедична оценка, оценка на развитието и индивидуални планове за терапевтична работа;
Участие в екипни срещи и обсъждания;
Води необходимата документация и отчетност;
Има отношение към нашата кауза и осъществяването на обществено-полезна дейност;
Работи в екип с останалите специалисти в Центъра – психолози, ерготерапевт, специалист ранна детска интервенция; рехабилитатор
Притежава чувство за отговорност и умения за работа в екип. Това не е просто стандартно изискване като във всяка друга обява за работа. За нас е от изключително значение умението да работим ЗАЕДНО, защото вярваме, че само така можем да постигаме оптимални резултати.

Какво предлагаме?

Трудов договор (позицията е по заместване)
Възможност за гъвкаво работно време на 8 часов работен ден;
Допълнителен платен отпуск;
Възможност за професионална реализация;
Баланс между работа и почивка;
Работа в отлична работна атмосфера и екип;
Комуникативно работно място;
Осигурена професионална екипна супервизия;
Ние ценим желанието на всеки специалист да се развива за това вярваме, че си струва да инвестираме в допълнителни обучения за хората, които работят с нас.

Ако предложението Ви интересува, моля изпратете Вашата автобиография и няколко думи за мотивацията си да работите в Център за детски център „Малки чудеса“ на имейл: office@premature-bg.com.

ЩЕ СЕ СВЪРЖЕМ САМО С ОДОБРЕНИТЕ ПО ДОКУМЕНТИ КАНДИДАТИ.

Кандидатурите ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност по смисъла на ЗЗЛД.